Algebra I, kevät 2014

Last modified by jramo@helsinki_fi on 2024/03/27 10:19

Algebra Ikevät 2014

 In English

 

Vastuuopettaja: Johanna Rämö, sähköposti: etunimi.sukunimi 'at' helsinki.fi

Laajuus: 10 op.

Tyyppi: aineopintoja

Opetus: Kurssin opetus koostuu harjoitustehtävistä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä luennoista. Kurssi suoritetaan kurssikokeella. Pääosa opiskelusta on laskuharjoitustehtävien tekemistä ja kurssimateriaalin lukemista. Näihin molempiin saa apua ohjaajilta, jotka päivystävät Exactumin 3. kerroksessa joka päivä. Viikottaiset tehtävät palautetaan kirjallisesti. Tämän jälkeen tehtäviin liittyviä asioita käsitellään luennoilla. Luennoilla valotetaan myös kurssimateriaalin teksiä.

Sisältö: Kurssilla tutkitaan laskutoimituksia ja niiden muodostamia rakenteita. Tarkempi kuvaus opeteltavista taidoista ja aihealueista:

Esitietovaatimukset: Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I ja II. (Tarkempaa tietoa löytyy edellisen kohdan linkeistä.)

 

Ajankohtaista

 • Viikkoittain tehdyt tehtävät: kurssitunnukset A001-A099, kurssitunnukset A100-. Jos sinulle on kirjattu väärä määrä tehtäviä, ota yhteyttä mahdollisimman pian.
 • Toisen kurssikokeen ratkaisuehdotus.
 • Toisen kurssikoeen tulokset ovat ilmestyneet ja kurssi on arvosteltu. Katso tulokset täältä. Jos tuloksissa on jotain epäselvää, ota yhteyttä Johannaan. Koettaan voi tulla katsomaan huoneeseen C337 perjantaina 30
 • .5. klo 10-12 tai erikseen sovittavana aikana. Hyvää kesää!
 • Kurssin Algebra I ohjaaajat eivät enää ole töissä tällä viikolla. Sen sijaan Ratkomon ohjaajat auttavat tehtävien korjaamisessa ja tekemisessä sekä kurssikirjan lukemisessa. Monet heistä osaavat ohjata algebran asioita erinomaisesti. Ensi viikolla myöskään Ratkomo-ohjausta ei enää valitettavasti ole tarjolla. (28.4.)
 • Harjoituksen 12 ratkaisuehdotus on ilmestynyt. (28.4.)
 • Harjoituksen 11 ratkaisuehdotus on ilmestynyt. (25.4.)
 • Kertaa kurssin käsitteitä Algebra-aliaksen avulla! Se löytyy 3. kerroksen aulasta liikuteltavan liitutaulun reunalta. (Samalla liitutaululla on kurssin käsitekartta, ja myös sitä voi käyttää kurssin asioiden kertailuun.) (15.4.)
 • Harjoitus 12 on ilmestynyt. (11.4.)
 • Harjoituksen 11 tehtävässä 2 oli virhe. Siinä pitäisi puhua syklisestä ryhmistä symmetrisen ryhmän sijaan. (10.4.)
 • Maanantaille on tullut uusi ohjausaika klo 13-14. (28.3.)
 • Kurssikokeen ratkaisuehdotus. (16.3.)
 • Tarkista, että sinulle on kirjattu oikea määrä harjoitustehtäviä: kurssitunnukset A001-A99, kurssitunnukset A100- (16.3.)
 • Kurssikokeen tulokset ovat ilmestyneet. Huomaa, että maksimipistemäärä kustakin tehtävästä on 12 pistettä ja koko kokeesta 48 pistettä. (12.3.)
 • Kurssin kaikki pistemäärät skaalattiin kaksinkertaisiksi. Kummastakin kurssikokeesta saa maksimissaan 48 pistettä. Lisäpisteitä voi saada korkeintaan 8. (12.3.)
 • Ensi viikolla järjestetään kokeenkatsomistilaisuus ti 18.3. klo 10-11 laitoksen kokoushuoneessa D340. Koekeesta saa ottaa kopion, mutta sitä ei voi ottaa mukaansa. (12.3.)

 • Harjoituksen 7 tehtävässä 12 oli ylimääräinen plusmerkki (6.3.)

 • Harjoituksen 6 ratkaisuehdotus on ilmestynyt. (24.2.)
 • Tiistaille on tullut uusi algebran ohjausaika klo 14-16. Muista, että myös Ratkomosta voi pyytää apua tehtävien tekemiseen!
 • Kohtaan "Kurssimateriaali" on lisätty linkki matematiikan sanakirjaan. Siitä on toivon mukaan apua esimerkiksi ruotsinkielisille opiskelijoille sekä englanninkielisten tekstien ymmärtämiseen.
 • Vinkki: Jos olet kirjautunut sisään, voit tilata tämän sivun oikean yläkulman valikon watch-napista (Tools->Watch). Tällöin saat sähköpostin aina kun sivua päivitetään ja saat tiedon esimerkiksi uusien harjoitustehtävien julkaisusta. (21.1.)

Laskuharjoitukset

Kurssilla annetaan viikottain laskuharjoituksia, jotka opiskelijat ratkovat ja palauttavat kirjallisesti. Tehtävien tekemiseen saa ohjaus laitoksen 3. kerroksesta. Ohjauksessa voi viettää niin paljon aikaa kuin haluaa.

Laskuharjoitusten tekeminen alkaa heti ensimmäisellä luentoviikolla. Tehtävien tekeminen ei ole pakollista, mutta välttämätöntä kurssin sisällön oppimiseksi. On hyvin vaikea päästä kokeesta läpi, jos ei ole tehnyt laskuharjoituksia.

Laskuharjoitustehtäviä on kahdenlaisia:

 1. Tähdellä merkitytyt tehtävät. Näistä ohjaajat tarkastavat niin monta kuin mahdollista. Tarkistuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti niihin asioihin, joita tehtävien avulla on tarkoitus oppia. Jos ratkaisun korjaamisen arvioidaan edistävän opiskelijan oppimista, saa ratkaisuaan korjata ja sen voi palauttaa uudelleen (ks. palauttaminen). Tarkastettavista tähtitehtävistä saa pisteitä vain siinä tapauksessa, että korjaaminen ei ole enää tarpeen.
 2. Tähdettömät tehtävät. Ohjaajat eivät tarkista näitä tehtäviä yksityiskohtaisesti. Opiskelijan vastuulla on tarkistaa omat ratkaisunsa kurssisivulle ilmestyvistä esimerkkiratkaisuista.

Harjoitustehtäviä tekemällä voi ansaita lisäpisteitä, joilla voi korvata koepisteitä. Tähdellä merkityistä oikein tehdyistä tehtävistä voi saada maksimissaan neljä lisäpistettä ja tähdettömistä toiset neljä. Yhteensä lisäpisteitä voi siis saada 8. Pisteitä jaetaan seuraavan taulukon mukaisesti.

Tehdyt tehtävät

≥ 40 % 

≥ 55 % 

≥ 70 % 

≥ 85 % 

Pisteet

   1

   2

  3

   4

Kurssikokeiden yhteenlaskettu maksimipistemäärä on 96 pistettä.

Harjoitustehtävät

Ennen kuin ryhdyt tekemään harjoituksia, lue niiden palautusohje.

Jos sinulla ei ole vielä kurssikirjaa, voit tehdä 1. viikon harjoitustehtävät näiden kalvojen avulla.

Henkilökohtainen ohjaus

Henkilökohtaista ohjausta tehtävien tekemiseen saa laitoksen 3. kerroksesta, jossa ohjaajat päivystävät. Ohjauksessa voi viettää niin paljon aikaa kuin haluaa. Ohjausajat löytyvät täältä.

Tehtävien tekemiseen saa apua myös Ratkomosta.

Harjoitusten palauttaminen

Laskuharjoitustehtävien ratkaisut palautetaan kirjallisesti salin C323 edessä käytävällä olevaan palautuslaatikkoon kunkin viikon perjantaina. Tehtäviä ei voi palauttaa sähköpostitse.

Tähdellä merkityt tehtävät tarkistetaan, ja opiskelijat noutavat tarkistetut ratkaisunsa laatikoista laitoksen 3. kerroksesta. Ne tehtävät, joiden ratkaisut kaipaavat korjausta, voi palauttaa uudelleen. Korjaamista saa yrittää kahdella seuraavalla palautuskerralla. Viimeinen palautuspäiväkorjatuille tehtäville on siis kahden viikon päästä alkuperäisestä palautuspäivästä.

Tarkastuksessa käytettävät merkinnät:

 • Kukka - ratkaisun korjaaminen ei ole tarpeen.
 • Lehti - ratkaisua kannattaa korjata.

Kun palautat tehtävät, noudata palautusohjeita. Kurssilla on satoja opiskelijoita ja ohjaajien työstä tulee raskasta, jos tehtävät on palautettu vähänkin huolimattomasti.

Kurssimateriaali

Kurssikirja

Kurssilla käytetään Jokke Häsän ja Johanna Rämön kirjaa Johdatus abstraktiin algebraan. Voit halutessasi lukea myös jotakin toista algebran perusteosta, mutta kurssi seuraa kurssikirjaa. Ilman kirjaa kurssilla ei pärjää, sillä kaikkia asioita ei käsitellä luennoilla.

Kirjoja voi ostaa ensimmäisen viikon luennoilla hintaan 25 euroa. (Varaa mukaan tasaraha.) On suositeltavaa ostaa kirja ensimmäisellä luennolla, jotta pääsee tekemään tehtäviä heti.

Kirjallisuutta
 • Metsänkylä ja Näätänen: Algebra (vapaasti luettavissa Solmu-lehden sivuilla)
 • Fraleigh, John: A first course in abstract algebra
 • Herstein, Israel: Abstract algebra
Matemaattinen sanakirja

Luennot

Salissa B123, viikot 3-8 ja 11-17

 • ti 9-10
 • ke 9-10
 • to 9-10

Pääsiäisloma 17.-23.4.

Luennoille osallistuminen on suositeltavaa mutta ei pakollista.

Luentokalvot: 14.1. 15.1. 16.1. 21.1. 22.1. 23.1. 28.1. 29.1. 30.1. 4.2. 5.2. 6.2. 11.2. 12.2. 13.2. 18.2. 19.2. 20.2. 11.3. 12.3. 13.3. 18.3. 19.3. 20.3. 1.4. 2.4. 3.4. 8.4. 9.4. 10.4. 15.4. 16.4. 24.4.

Kokeet

 • 1. kurssikoe 26.2. klo 12.00-15.00 Exactumin auditorioissa
 • 2. kurssikoe 7.5. klo 12.00-15.00 Exactumin auditorioissa

Ensimmäinen kurssikoe

 • Tulokset. Maksimipistemäärä kustakin tehtävästä on 12 pistettä ja koko kokeesta 48 pistettä.
 • Ratkaisuehdotus
 • Koealue: 1. kurssikokeen koealueeseen kuuluvat ne asiat, joita kurssilla on käsitelty viikoilla 1-6. Poikkeuksen muodostavat sivuluokat. Ne eivät kuulu koealueeseen.

Toinen kurssikoe

 • Koealu: Toisen kurssikokeen koealueeseen kuuluvat kaikki kurssilla käsitellyt asiat.

Kummastakin kurssikokeesta voi saada korkeintaan 48 pistettä. Pelkästään toisen kurssikokeen suorittaminen ei riitä. Jotta voisi päästä kurssista läpi, on kummastakin kokeesta saatava vähintään 16 pistettä. (Tämä ei kuitenkaan riitä läpipääsyyn, vaan on vain välttämätön ehto sille. Yleensä läpipääsyyn riittää noin puolet pisteistä.)

Jos et jostakin painavasta syystä pääse kurssikokeeseen, voit osallistua korvaavaan kokeeseen. Ota tällöin yhteyttä vastuuopettajaan mahdollisimman pian. (etunimi.sukunimi 'at' helsinki.fi)

Jos tarvitset pidemmän koeajan esimerkiksi lukihäiriön vuoksi, ota yhteyttä vastuuopettajaan mahdollisimman pian.

Kokeeseen liittyviä käytännön asioita
 • Kokeessa ei saa käyttää laskinta eikä taulukkokirjaa.
 • Huomaa, että koe alkaa tasalta. Ole paikailla ajoissa. Koesalien ovista löytyy tieto siitä, mihin saliin kuulut.
 • Jätä laukkusi ja takkisi ym. tavarat salin takaosaan tai laidalle.
 • Yliopisto tarjoaa vastauspaperit. Omia konsepteja ei saa käyttää. Voit kirjoittaa kaikkien tehtävien ratkaisut samaan konseptipaperiin, jos tila riittää.
 • Tee jokaisen vastauspaperisi molempiin reunoihin marginaalit kuten harjoitustehtävien ratkaisuissakin. Kirjoita jokaiseen vastauspaperiin nimesi ja opiskelijanumerosi. Älä käytä kurssikoodia.
 • Jos et pääse osallistumaan kurssikokeeseen esimerkiksi sairastumisen vuoksi, ota mahdollisimman pian yhteyttä kurssin vastuuopettajaan.
Muut suoritusmahdollisuudet

Kurssin voi suorittaa myös laitoksen yleistentissä, joita järjestetään lukuvuden aikana useita. Tällöin laskuharjoituksista myönnettäviä lisäpisteitä ei kuitenkaan oteta huomioon. Jos suoritat kurssin yleistentissä, ei siitä tarvitse ilmoittaa luennoitsijalle. Yleistenttipäivät ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä

Ilmoittaudu kurssille

Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!