Kevät 2014

Last modified by hurrisyr@helsinki_fi on 2024/03/27 10:22

Kevät - Våren - Spring 2014

 

 

Icons-flag-fi.png

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Icons-flag-se.png

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Icons-flag-gb.png

Course name in lectured language

Type:

 

Perus- ja aineopinnot - Basic and intermediate studies


Syventävät opinnot - Advanced studies


Matematiikka - Mathematics

Soveltava matematiikka - Applied mathematics

Tietokoneavusteinen matematiikka

Matematiikan aineenopettaja - Mathematics teacher education

Muut opinnot - Other studies