57590

Last modified by thautala@helsinki_fi on 2024/03/27 10:00

TVT-ajokortti  / ICT Driving Licence

Klikkaa tästä ohjeisiin: TVT-ajokortti

Kurssikoodi  / Course code

57590

Tyyppi  / Type

Muu opinto /  Other studies.

Kurssisivut ja opintomateriaali / Course homepage and materials

Rekisteröidy suorittamaan TVT-ajokortti Weboodissa. Tentti löytyy Tentit-kohdasta opinto-oppaasta tai klikkaamalla tämän sivun alalaidassa olevaa Ilmoittaudu-linkkiä.

Register yourself in Weboodi in order to take the exam or follow the link at the bottom of this page.

TVT-ajokortin suorittaminen

Opintojakso suoritetaan Moodlesta löytyvillä lähtötasotesteillä ja näyttökokeella. Lähtötasotestit on suoritettava ennen näyttökoetta siten, että kustakin lähtötasotestistä tulee saada vähintään 70% pisteistä. Vaatimuksen täytyttyä kurssialueen alareunasta aukeaa linkki näyttökokeeseen. Kurssin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan

  • vähintään 70% maksimipisteistä eli 700/1000 pistettä, siten, että
    • Näyttökokeesta voi saada maksimissaan 1000 pistettä
    • Lähtötasotesteistä voi saada maksimissaan 100 pistettä. Lähtötasotesteistä saadut pisteet ovat aitoja lisäpisteitä!

Huomaa, että lähtötasotestit ja näyttökoe on tehtävä saman lukuvuoden aikana! Jos siis teet lähtötasotestit nyt, mutta jätät näyttökokeen ensi syksyyn, syksyllä joudut tekemään lähtötasotestit uudestaan.

Näyttökoe

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa näyttökoe toteutetaan verkkotenttinä.

Verkkotentti tarkoittaa, että saat vastatessasi olla itse valitsemassasi paikassa tietokoneen ääressä. Tietokone voi olla Windows, Linux tai Mac ja se voi olla omasi, yliopiston kone tai muu. Näyttökokeeseen kannattaa valmistautua tekemällä lähtötasotestejä tenttikoneella. Paitsi että silloin tenttikone on tuttu, tarkistat samalla, että löydät koneelta kaikki tentissä tarvittavat sovellusohjelmat.

Tenttimisessä on tällaisia reunaehtoja:

  • Näyttökoe aukeaa kurssialueen alareunassa automaattisesti, kun olet tehnyt lähtötasotestit vaaditulla tasolla
  • Näyttökoe on tehtävissä lukuvuonna 2016-2017 erikseen ilmoitettavaan päivään mennessä.
  • Kun aloitat näyttökokeen tekemisen, vastaamisaika on rajattu 60 minuuttiin JA yllä mainittuun aukioloaikaan. Ajan päätyttyä vastauksesi palautuu automaattisesti, jos et ole siihen mennessä itse palauttanut vastaustasi.
  • Jos suorituksesi on hylätty, saat uusia ensimmäisen kerran 1 viikon kuluttua. Jos tuo toinen suorituksesi on myös hylätty, saat uusia toisen kerran 2 viikon kuluttua ensimmäisestä uusinnasta. Jos myös kolmas suorituksesi on hylätty, vastausmahdollisuutesi lukittuu. Ota silloin yhteyttä ml-opetuki@helsinki.fi ja sovi tapaamisaika.

Suorituksia rekisteröidään säännöllisesti mutta ei automaattisesti tai heti suorituksen jälkeen. Suorituspäiväksi kirjataan rekisteröintipäivä riippumatta siitä päivästä, jona olet tehnyt näyttökokeen.

 

Laajuus  / Credits

3 op / credits

 

Shortly in English

 

The ICT Driving Licence is a joint course for all faculties at the University of Helsinki. At the Faculty of Science, the course is taken with online practices and an online exam in Moodle. You need to pass all the practice tests before you can take the online exam.

Sing up for the exam through the link below. Based on the course registration, you will automatically be enrolled to the course area in Moodle at https://moodle.helsinki.fi/. In the course area you'll find all the exercises and the exam.

Note that the online exam can be taken at most three times. If the first attempt is failed, the second attempt can be made after one week, and if it is failed, the third attempt can be made after two weeks. Course results are registered once a month.

ILMOITTAUDU TENTTIIN / SIGN UP FOR THE EXAM

Lisätietoja  / Further information

matti.pauna@helsinki.fi

TVT-ajokortti - Kumpula