GeoGebra opetuksessa, kevät 2014

Last modified by kairema@helsinki_fi on 2024/03/27 10:21

GeoGebra opetuksessakevät 2014

Luennoitsija

Anna Kairema

Laajuus

 3 op.

Tyyppi

Soveltuu matematiikan aineopintoihin sekä opettajanlinjan syventäviin valinnaisiin matematiikan opintoihin.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti matematiikan aineenopettajaksi opiskeleville. Kurssilla työskennellään tietokoneluokassa, ja voit halutessasi ottaa oman kannettavan mukaan. Mikäli kurssille ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin mitä tietokoneluokassa on tietokoneita, opinnoissaan pidemmälle ehtineet (vähintään toisen vuoden opiskelijat) ovat etusijalla.

Kurssikuvaus

GeoGebra on kansainvälisen kehitystyön tuloksena syntynyt, useita palkintoja voittanut erityisesti opetuskäyttöön ja matematiikan käsitteiden visualisointiin kehitetty dynaaminen ja vuorovaikutteinen geometrian ja symbolisen matematiikan tietokoneohjelmisto.

Kurssilla tutustumme GeoGebran käytön perusteisiin ja ohjelmiston hyödyntämiseen kouluopetuksessa. Mikä GeoGebra on? Mistä sen saa? Mitä kaikkea GeoGebralla voi tehdä – mitä kaikkea sillä on jo tehty? Miten GeoGebraa voi hyödyntää kouluopetuksessa? Mitä uutta GeoGebra voisi tuoda perinteiseen kouluopetukseen?

Ilmoittautuminen kurssille

Ilmoittaudu WebOodin kautta

Luentoajat

Periodissa III (13.1.-2.3.2014) maanantaisin klo 12-14 ja keskiviikkoisin klo 12-14 tietokoneluokassa C128. Kurssitapaamista ei ole maanantaina 10.2. Tuo oma kannettava halutessasi mukaan!

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan aktiivisella osallistumisella ryhmätapaamisiin, harjoitustehtävillä sekä projektityöllä. Kurssia ei tällä hetkellä ole mahdollista suorittaa etäopiskeluna.

Ryhmätapaamisia on yhteensä 24 tuntia ja harjoitustehtäviä 24 kappaletta. Tapaamisten ja harjoitustehtävin yhteenlaskettu määrä on 24+24=48. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää projektityön tekemistä sekä sitä, että tapaamisten ja harjoitustehtävien yhteenlaskettu osuus on vähintään 36 (eli vähintään 75% maksimimäärästä 48). Jos siis esimerkiksi osallistut kaikkiin ryhmätapaamisiin, hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 12 harjoitustehtävän tekemistä.

Kurssisuoritukseen kuuluu ennakkotehtävä:

1. Lue Jani Kaaron kolumni "Koulu unohti päivittää itsensä" (HS 26.11.2012), joka löytyy osoitteesta http://www.hs.fi/tiede/Koulu+unohti+p%C3%A4ivitt%C3%A4%C3%A4+itsens%C3%A4/a1305622069061
 2. Kirjoita lyhyesti (noin yksi A4) kolumnin herättämistä ajatuksistasi. Pohdi erityisesti, mitä arvoa vuorovaikutteisilla ja interaktiivisilla tietokoneohjelmistoilla voisi olla kouluopetuksessa. Millä tavoin tietokoneiden käyttö voisi muuttaa matematiikan opetusta ja opetuskulttuuria kouluissa? Miten opetuskäyttöön kehitetty tietokoneohjelmisto voisi vastata Kaaron kolumnissaan esille nostamiin nykykouluopetuksen heikkouksiin?

Ota pohdintasi mukaan sähköisessä muodossa ensimmäiseen kurssitapaamiseen 13.1.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaali ja -palautukset Moodle-kurssialustalla, jolle kirjaudutaan osoitteessa https://myweps.com/moodle/

Salasanan kurssialustalle saat kurssin ensimmäisellä tapaamisella.

www.geogebra.org

www.geogebra.fi

Tällä hetkellä täysin ajantasaista ja kaikenkattavaa suomenkielistä opasta GeoGebran (GeoGebra4.4) käyttöön ei ole saatavilla. Hyvää materiaalia tarjoavat:

 • Judith ja Markus Hohenwarterin kirja Johdanto GeoGebraan 3.0.
  Opaskirja on kirjoitettu ohjelman vanhemmalle versiolle 3.0, mutta se soveltuu hyvin GeoGebran uudempiinkin versioihin tutustumiseen ja GeoGebran käytön aloittamiseen.
 • englanninkielinen opaskirja versiolle 4.4: Introduction to GeoGebra 4.4
  Sisältää suomenkieliseen oppaaseen verrattuna paljon harjoituksia, joissa hyödynnetään monipuolisemmin GeoGebran uusimpia ominaisuuksia ja toimintoja.
 • muuta ajantasaista englanninkielistä opasmateriaalia
 • Korhonen, Luoma-aho & Rahikka: GeoGebra-opas. MFKA-Kustannus Oy, 2012. Tämä suomenkielinen opaskirja on tilattavissa MFKA-Kustannuksen verkkokaupasta.
 • Suomen GeoGebra Instituutin ja MAOL-e-Kerhon järjestämän GeoGebra-verkkokurssin materiaali (kirjaudu vieraana)
 • virallinen suomenkielinen käsikirja versiolle 3.2
 • suomenkielinen aloitusohje versiolle 4.0

Unohditko ilmoittautua? Ota yhteyttä kurssin ohjaajaan: anna.kairema(at)helsinki.fi