Logiikka I, kevät 2014

Last modified by jramo@helsinki_fi on 2024/03/27 10:36

Logiikka Ikevät 2014

Luennoitsija: Åsa Hirvonen

Laajuus: 10 op.

Tyyppi: Aineopintoja

Esitietovaatimukset: Ei erityisiä esitietovaatimuksia.

Opetus: Kurssin opetus koostuu laskuharjoitustehtävistä, ohjauksesta sekä luennoista. Kurssi suoritetaan kahdella kurssikokeella. Pääosa opiskelusta on laskuharjoitustehtävien tekemistä ja kurssimateriaalin lukemista. Näihin molempiin saa apua ohjaajilta, jotka päivystävät Exactumin 3. kerroksessa joka päivä. Viikottaiset tehtävät palautetaan kirjallisesti. Tämän jälkeen tehtäviin liittyviä asioita käsitellään luennoilla.

The [toc] macro is a standalone macro and it cannot be used inline. Click on this message for details.

Ajankohtaista

 • 27.5. Kurssin arvostelu on valmistunut. Tulokset ovat täällä.
 • 22.5. Kurssikokeen ja korvaavan kokeen tulokset ovat valmiit. Kurssin arvosanat valmistuvat viimeistään ensi viikolla.
 • 28.4. Tarkista, että sinulle on kirjattu oikea määrä harjoitustehtäviä: tunnukset L001-L199, tunnukset L200-. Kummassakin tehtäväkategoriassa 45%:lla sai yhden pisteen ja 80%:lla kaksi.
 • 25.4. Koeviikolla ohjausta ma 28.4. klo 12-14 ja ti 29.4. klo 14-16.30.
 • 16.4. Harjoituksen 12 tehtävässä 4 P:n kuuluisi olla R (korjattu tehtäväpaperiin 16.4.)
 • 1.4. Harjoituksen 10 tehtävästä 6 oli jäänyt eksistenssikvanttori puuttumaan. Tehtävä on nyt korjattu.
 • 26.3. Harjoituksen 9 kansilehdissä on ylimääräinen tähti - oikeat tähtitehtävät ovat tehtäväpaperin mukaiset.
 • 26.3. Ratkaisuehdotukset kurssikokeeseen ja korvaavaan kokeeseen ovat valmistuneet.
 • 19.3. Tarkista, että sinulle on kirjattu oikea määrä harjoitustehtäviä: tunnukset L001-L199, tunnukset L200-
 • 19.3. Kurssikokeen ja korvaavan kokeen tulokset ovat valmiit.
 • 14.3. Lisäys: harjoituksen 8 tehtävät liittyvät kurssimateriaalin lukuihin 2.7-2.9.
 • 14.3. Linkki suomenkieliseen materiaaliin korjattu - nyt sieltä löytyy koko moniste.
 • 13.3. Ensi viikolla järjestetään kokeenkatsomistilaisuus pe 21.3. luennon jälkeen klo 12-13 laitoksen kokoushuoneessa D340. Kokeesta saa ottaa kopion, mutta sitä ei voi ottaa mukaansa.
 • 13.3. Kurrsimateriaalin loppuossan suomennos on ilmestynyt.
 • Koeviikolla on ohjauspäivystys luokassa C323 torstaina 27.2. klo 13-16.
 • 20.2. Harjoitukset 7 ilmestyvät koeviikolla (palautusaikaa on 12.3. asti).
 • 14.2. Koeviikkoa edeltävänä perjantaina 21.2. on kertaustunti. Koealue on propositiologiikka.
 • 11.2. Korvaavaan kokeeseen osallistumisen linjaa on höllennetty - ota yhteyttä luennoitsijaan, ellet pääse välikokeeseen 28.2.
 • 7.2. Harjoitusten 5 viimeinen korjauspäivä on merkitty väärin kansilehteen; se on tehtäväpaperin mukaisesti 12.3., väliviikon jälkeen.
 • 7.2. Logiikan ohjausta luokassa C323 on saatavana myös perjantaisin luennon jälkeen (ja sitä järjestetään lisää, jos on kysyntää).
 • 7.2. Ratkaisuehdotukset harjoituksen 1 tähtitehtäviin ilmestyneet.
 • 31.1. Tämän viikon tehtävät on tarkistettu ja paperit ilmestyvät aamupäivän aikana C-käytävän laatikoihin. Tähtitehtävistä tarkistettiin ainoastaan tehtävä 12. Tarkistakaa siis itse muiden tähtitehtävienne oikeellisuus ja tarvittaessa kysykää ohjaajilta neuvoa.
 • 22.1. Ratkaisuehdotukset ensimmäisten harjoitusten tähdettömiin tehtäviin ilmestyneet.
 • 21.1. Tarkistetut tehtävät ilmestyvät aina palautusta seuraavana perjantaina C-käytävän laatikoihin. Hakekaahan viikon 1 tehtävänne, niin ehditte vielä tarvittaessa korjata niitä.
 • 21.1. Ohjausluokassa on ollut hämmennystä korjauskuvioiden suhteen. Kukka (pyöreähkö, isompi) tarkoittaa oikeaa ratkaisua, lehti (pienempi, musta) tarkoittaa korjaustarvetta. Valitettavasti lehtiä ja kukkia on hieman erilaisia, täällä on kooste käytössä olevista leimoista.
 • 15.1. Kaikille tähän mennessä ilmoittautuneille on nyt lähetetty kurssitunnukset. Ellet ole omaasi saanut, otathan yhteyttä luennoitsijaan.
 • Ohjaus alkaa tällä viikolla ohjausluokassa C323. Ohjausajat löytyvät täältä. Maanantaina 13.1. logiikan ohjaus alkaa vasta luentojen jälkeen.
 • Ensimmäiset harjoitustehtävät ovat ilmestyneet. Huomaa, että palautusaika on jo keskiviikkona 15.1.
 • Ilmoittautuminen on alkanut. Harjoitustehtävien palauttamiseksi tarvitset henkilökohtaisen kurssitunnuksen, minkä takia toivomme, että ilmoittaudut maanantaihin 13.1. klo 10.00 mennessä.

Harjoitukset

Kurssilla annetaan viikottain laskuharjoituksia, jotka opiskelijat ratkovat ja palauttavat kirjallisesti. Laskuharjoitusten tekeminen alkaa heti ensimmäisellä luentoviikolla. Tehtävien tekeminen ei ole pakollista, mutta välttämätöntä kurssin sisällön oppimiseksi. On hyvin vaikea päästä kokeesta läpi, jos ei ole tehnyt laskuharjoituksia.

Laskuharjoituksia tehdään ohjaajien avustuksella Exactumin kolmannessa kerroksessa salissa C323 sekä käytävillä. Ohjauksessa voi viettää aikaa niin paljon kuin haluaa. Ohjausta on tarjolla useita tunteja viikossa.

Laskuharjoitustehtäviä on kahdenlaisia:

 1. Tähdellä merkitytyt tehtävät. Näistä osa tarkistetaan yksityiskohtaisesti. Se, mitkä tähtitehtävät tarkistajat käyvät läpi, päätetään vasta palautuspäivän jälkeen. Jos ratkaisu ei läpäise tarkistusta, sen saa korjata ja palauttaa uudelleen. Tähtitehtävistä saa pisteitä vain siinä tapauksessa, että ne ovat läpäisseet tarkistuksen. Näiden tehtävien tarkoitus on paitsi sisällön oppiminen myös matemaattisen ilmaisun harjoittelu.
 2. Tähdettömät tehtävät. Ohjaajat eivät tarkista näitä tehtäviä yksityiskohtaisesti. Opiskelijan vastuulla on tarkistaa omat ratkaisunsa kurssisivulle ilmestyvistä esimerkkiratkaisuista.

Harjoitustehtäviä tekemällä ansaitsee lisäpisteitä, jotka lasketaan erikseen tähdillä merkityistä tehtävistä ja tähdettömistä tehtävistä. Kummastakin kategoriasta voi saada maksimissaan kaksi lisäpistettä (yhteensä maksimissaan neljä pistettä).

Kurssikokeista voi saada yhteensä korkeintaan 48 pistettä.

Harjoitustehtävät

Harjoitustehtävät ilmestyvät tähän.

Harjoitus 1   

Harjoitus 2   

Harjoitus 3   

Harjoitus 4   

Harjoitus 5   

Harjoitus 6   

Kertaustehtävät 1, näitä ei palauteta eikä niihin tule malleja.

Harjoitus 7   

Harjoitus 8   

Harjoitus 9   

Harjoitus 10 (korjattu 1.4.) 

Harjoitus 11  

Harjoitus 12  

Kertaustehtävät 2, näitä ei palauteta eikä niihin tule malleja.

 

Harjoitusten palauttaminen

Laskuharjoitustehtävien ratkaisut palautetaan kirjallisesti salin C323 edessä käytävällä olevaan palautuslaatikkoon kunkin viikon keskiviikkona. Tehtäviä ei voi palauttaa sähköpostitse.

Kun palautat tehtävät, noudata palautusohjeita. Kurssilla on satoja opiskelijoita ja ohjaajien työstä tulee raskasta, jos tehtävät on palautettu vähänkin huolimattomasti.

Tähdellä merkityt tehtävät tarkastetaan, ja opiskelijat noutavat tarkastetut ratkaisunsa laatikoista salin C323 edestä C-käytävältä. Tehtävät on lajiteltu kurssikoodin mukaan. Ne tehtävät, joiden ratkaisut kaipaavat korjausta, voi palauttaa uudelleen. Korjaamista saa yrittää kahdella seuraavalla palautuskerralla. Viimeinen palautuspäivä korjatuille tehtäville on siis kahden viikon päästä alkuperäisestä palautuspäivästä.

Luennot

Viikot 3-8 ja 11-17 ma 14-16, pe 11-12 A111.

Pääsiäisloma 17.-23.4.

Luennolla käsiteltiin (kaikkea ei löydy kalvoilta):
13.1. käytännön asioita ja propositiolauseita, kalvot
17.1. propositiolauseita ja induktiota
20.1. totuusjakaumia ja totuustauluja sekä totuusfunktioita, kalvot24.1. totuusfunktiot, disjunktiivinen ja konjunktiivinen normaalimuoto, kalvot
27.1. luonnollista päättelyä, 
kalvot
31.1. harjoituksen 3 tehtäviä 9, 13 ja 14
 3.2. luonnollista päättelyä ja eheyslausetta, kalvot
 7.2. luonnollista päättelyä, kalvo
10.2. semanttisia puita, kalvot
14.2. puita ja eheyslausetta sekä mall
eja, kalvot
17.2. malleja, aakkostoja, tulkintafunktioita, jne. kalvot
21.2. Propositiologiikan kertaus, kalvot
10.3. Kaavat, tulkintafunktiot, toteutuminen, kalvot
14.3. Selvennyksiä (notaatio, aakkosto, Tarskin totuusmääritelmä), totuus, validisuus, loogiset seuraukset ja ekvivalenssit, kalvot
17.3. Vapaat ja sidotut muuttujat, määriteltävyys, kalvot
21.3. Projektiot, sijoitus, vapaa muuttujalle, kalvot
24.3. Päättely predikaattilogiikassa, kalvot
28.3. Predikaattilogiikan eheyslause, kalvot
31.3. Aksioomat ja teoriat, semanttiset puut, kalvot
  4.4. Semanttisen todistuksen eheys, kalvot
  7.4. n-paikkaiset relaatiot ja funktiot, kalvot
11.4. isomorfismi, kalvot
14.4. Isomorfismi säilyttää totuuden, kalvot

Kokeet

 • 1. kurssikoe 28.2. klo 13-15 Exactumin auditorioissa
 • 2. kurssikoe 2.5. klo 13-15 Exactumin auditorioissa

Jos olet ilmoittautunut kurssille, kokeisiin ei tarvitse ilmoittautua.

Kummastakin kurssikokeesta voi saada korkeintaan 24 pistettä. Pelkästään toisen kurssikokeen suorittaminen ei riitä. Jotta voisi päästä kurssista läpi, on molemmistä kokeista saatava vähintään 8 pistettä. (Tämä ei kuitenkaan riitä läpipääsyyn, vaan on vain välttämätön ehto sille.)

Jos et jostakin painavasta syystä pääse kurssikokeeseen, voit osallistua korvaavaan kokeeseen. Ota tällöin yhteyttä luennoitsijaan mahdollisimman pian. Painavia syitä ovat esimerkiksi sairastuminen tai päällekäinen tentti. Työhön liittyvät menot eivät pääsääntöisesti ole tällainen syy.

Kurssin voi suorittaa myös laitoksen yleistentissä. Tällöin laskuharjoituksista myönnettäviä lisäpisteitä ei kuitenkaan oteta huomioon. Jos suoritat kurssin yleistentissä, ei siitä tarvitse ilmoittaa luennoitsijalle. Ilmoittautuminen hoituu WebOodin kautta.

Kirjallisuus

Kurssi seuraa Jouko Väänäsen monistetta Logic One (päivitetty versio 13.3.). Suomennos löytyy täältä.

Muu kirjallisuus (aikaisempien kurssien monisteita):
 • Åsa Hirvonen: Logik I.
 • Kaarlo Reipas: Logiikka I.
 • Hannele Salminen, Jouko Väänänen. Johdatus logiikkaan. Gaudeamus 1992.

 

Ilmoittaudu kurssille

 
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!