Data-analyysi R-ohjelmistolla, kevät 2014

Last modified by varvio@helsinki_fi on 2024/03/27 10:20

Data-analyysi R-ohjelmistollakevät 2014

Luennoitsija 

Tommi Härkänen  (tommi.harkanen at thl.fi)

Laajuus ja tyyppi

5 op, Perus- tai aineopintoja.
Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu tilastotieteen pääaineopiskelijoille ja suoritettavaksi 1. opiskeluvuotena Johdatus tilastolliseen päättelyyn -kurssin rinnalla. Toinen kohderyhmä: taloustieteen pääaineopiskelijat joille kurssi on pakollinen
Kurssin määrittely myös aineopintotasolle: Kurssin opintopisteet voidaan käyttää myös aineopintojen kokonaisuuteen (tilastotieteessä perusopinnot, 25op, saattavat tulla täyteen muistakin kursseista jotka on määritelty vain perusopintotasoisiksi). Matematikkan opiskelijat, jotka suorittavat kursseja 57045 Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja 57046 Johdatus tilastolliseen päättelyyn, ovat myös tervetulleita - kuten muidenkin oppiaineiden opiskelijat jotka täyttävät esitieto- ja pääsyvatimukset.

Kurssi on IV-opetusperiodissa. Kurssiajat on sovitettu siten että tilastotieteen pääaineopiskelijat, erityisesti 1. vuoden opiskelijat ja ne 2. vuoden opiskelijat jotka eivät suorittaneet kurssia 1. opiskeluvuotenaan, voivat sen suorittaa nyt, niin että se ei mene päällekkäin muiden pakollisten tilastotieteen ja matematiikan opintojen kanssa.

Esitieto- ja pääsyvaatimukset

 Mikäli olet suorittanut kurssin 57046 Johdatus tilastolliseen päättelyyn (joka perustuu kurssiin 57045 Johdatus todennäköisyyslaskentaan) aikaisemmin, tai mikäli suoritat kurssia 57046 Johdatus tilastolliseen päättelyyn nyt, samanaikaisesti, niin voit osallistua nyt Data-analyysi R-ohjelmistolla -kurssille.

♦ Mikäli suunnittelet suorittavasi kurssit 57045 ja 57046 vasta myöhemmin, otat myös Data-analyysi R-ohjelmistolla kurssin ohjelmaasi vasta myöhemmin.

♦ Kurssi on siis tarkoitettu vain niille opiskelijoille, joiden tilastollisen päättelyn osaaminen perustuu kurssiin 57046 Johdatus tilastolliseen päättelyyn, joka myös antaa R-kurssille puitteet. Esimerkiksi   sivuaineopiskelijoille suunnatut Tilastotieteen johdantokurssit eivät ole tähän tarkoitukseen soveltuvia ja näihin kursseihin liittyy kurssi Data-analyysi Survo- ja SPSS-ohjelmistoilla (5 op), joka on tunnettu tähän asti nimellä Data-analyysi (osa 1).

Kurssin ohjelma, luento- ja ohjausajat

LUE TÄMÄ:

Kurssilla on ryhmäjako vain ensimmäisellä viikolla: Ensimmäinen luento pidetään atk-luokassa C128 erikseen neljälle ryhmälle, joihin sinun pitää ilmoittautua. Weboodin terminologian mukaan ne ovat "harjoitusryhmiä" (weboodin terminologiassa ei ole käsitettä "luentoryhmä"). Toisella viikolla on pelkkiä ohjausaikoja. Kolmannesta viikosta eteenpäin on kaikilla yhteiset luennot auditoriossa CK112 (tiistai 16-18 ja keskiviikko 14-16) sekä ohjausaikoja atk-luokassa C128. Ohjaukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Siellä saa apua harjoitustehtävien ratkaisuun. Harjoitustehtävät palautetaan Moodleen ja osa niistä tarkastetaan. Ohjauksessa ei käydä harjoitustehtäviä läpi perinteiseen "laskuharjoitustyyliin". Ohjauksiin ei ole ilmoittautumista etukäteen. Voit työskennellä ohjauksissa (ja myös ensimmäisen viikon ryhmäluennoilla) myös omalla läppärilläsi.

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan palautettavien harjoitustehtävien (annettu viikolla 11 Moodlen kautta, ja palautetaan Moodleen 26.3. mennessä) ja harjoitustyön (annetaan 16.4. Moodlen kautta) perusteella. Pisteet jakautuvat seuraavasti: harjoitustehtävät 10% ja harjoitustyö 90%. Viikoilla 13-16 annettavista harjoitustehtävistä ei saa lisäpisteitä eikä niitä tarkasteta.


Kurssin ensimmäinen viikko (viikko 11).  

Luennot tietokoneluokassa C128, neljä ryhmää, ti 14-16, ti 16-18, ke 14-16, ke 16-18.
Luennoilla annetaan eväät R:n peruskäyttöön (esim ohjelmointi) sekä tehtäviä, joita on tarkoitus ratkaista itsenäisesti kahden viikon kuluessa ja palauttaa ne Moodleen. Tehtävät tarkastetaan, ja näistä tulee siis 10% loppuarvosanaan vaikuttavista pisteistä. Opiskelijan omalle vastuulle siis jää pitää huolta siitä että R:n peruskäyttö lähtee sujumaan. Oleellisin taustamateriaali: 
http://www.r-project.org , sekä luennoitsijan antama muu materiaali.

  • Kalvot l1.pdf(sisältävät tietoja mm. kurssin sisällöstä ja suorittamisesta), R-esimerkit l1.Rja harjoitustehtävät ex1.R.

Kurssin toinen viikko (viikko 12).  

Ei ole luentoja, mutta on ohjausta luokassa C128. Ohjauksessa käyminen on vapaaehtoista. Ohjaajilta saa apua ensimmäisellä viikolla annettujen tehtävien ratkaisuun. Ohjauksen ajat, ks. alla taulukko. Ohjaajat: Minna Vehkala, Henri Karttunen, Mitja Lääperi

viikko 12

klo

Minna

Henri

Mitja

 

ma 17.3

10-16

11-15

10-14

14-16

 

ti   18.3

10-14

10-14

 

10-12

 

  

Kurssin neljä seuraavaa viikkoa (viikot 13-16). Data-analyysi.

Luennot auditoriossa CK112 tiistaisin 16-18 ja keskiviikkoisin 14-16. Kaikki neljä ryhmää (ks. ensimmäinen viikko) osallistuvat samoihin luentotilaisuuksiin ja ryhmäjako oli siis voimassa vain ensimmäisellä viikolla. Lisäksi on ohjaus, ks. alla taulukko. Ohjaus jatkuu vielä viikolla 17jolloin ei ole enää luentoja. 

Data-analyysin tehtävät perustuvat osittain Johdatus tilastolliseen päättelyyn -kurssilla opetettaviin asioihin ja rytmittyvät tämän mukaisesti. Näitä tehtäviä ei palauteta eikä niitä arvostella.

  • Kalvot l3.pdf (todennäköisyysjakaumat, uskottavuusfunktio, SU-estimointi), R-esimerkit l3.R.
  • Kalvot l4.pdf (empiirinen esimerkkiaineisto), R-esimerkit l4.R.
  • Kalvot l5.pdf (otantajakauma), R-esimerkit l5.R.
  • Kalvot l6.pdf (lineaarinen regressiomalli), R-esimerkit l6.R.
  • Kalvot l7.pdf (testaaminen), R-esimerkit l7.R.
  • Kalvot l8.pdf (luokitellut selittäjät ja yhdysvaikutukset lineaarisessa mallissa), R-esimerkit l8.R.
  • R-esimerkit (usean ryhmän vertailu, Lattice-grafiikka) l9.Rja lattice.R.

 

viikko 13

klo

Minna

Henri

Mitja

 

to  27.3

8-12

 8-12

 9-12

 

 

pe 28.3

8-12

 8-12

 

 8-10

 

viikko 14

 

 

 

 

 

ma 31.3

8-16

 8-11

 9-14

12-16

 

ti    1.4

8-12

 8-11

 

10-12

 

ke   2.4

8-12

 

 9-12

 8-10

 

viikko 15

 

 

 

 

 

ma  7.4

10-16

 

10-14

12-16

 

ti    8.4

10-12

 

10-12

10-12

 

ke   9.4

 8-12

 

  9-12

 8-10

 

viikko 16

 

 

 

 

 

ma 14.4

10-16

 

10-14

12-16

 

ti   15.4

10-12

 

10-12

10-12

 

ke  16.4

 8-10

 

 

 8-10

 

viikko 17

 

 

 

 

 

to  24.4  

 9-12

 9-12

  9-12

 

 

pe  24.4

 8-10

 8-10

 

 8-10

 


Ilmoittaudu kurssille  LUE TÄMÄ:

Kurssilla on ryhmäjako vain ensimmäisellä viikolla: Ensimmäinen luento pidetään atk-luokassa C128 erikseen neljälle ryhmälle, joihin sinun pitää ilmoittautua. Weboodin terminologian mukaan ne ovat "harjoitusryhmiä" (weboodin terminologiassa ei ole käsitettä "luentoryhmä"). Toisella viikolla on pelkkiä ohjausaikoja. Kolmannesta viikosta eteenpäin on kaikilla yhteiset luennot auditoriossa CK112 (tiistai 16-18 ja keskiviikko 14-16) sekä ohjausaikoja atk-luokassa C128. Ohjaukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Siellä saa apua harjoitustehtävien ratkaisuun. 1. viikolla annetut harjoitustehtävät palautetaan Moodleen ja osa niistä tarkastetaan. Ohjauksessa ei käydä harjoitustehtäviä läpi perinteiseen "laskuharjoitustyyliin". Ohjauksiin ei ole ilmoittautumista etukäteen. Voit työskennellä ohjauksissa (ja myös ensimmäisen viikon ryhmäluennoilla) myös omalla läppärilläsi.

 
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!