Opettajalinjan peruskurssi, kevät 2014

Last modified by thautala@helsinki_fi on 2024/03/27 10:22

Opettajalinjan peruskurssikevät 2014

Vastuuopettaja

Hautala, Terhi

Laajuus

12 op.

Tyyppi

Syventävä opinto, pakollinen matematiikan aineenopettajan koulutusohjelmassa

Esitietovaatimukset

Ennen kurssin alkua täytyy olla suoritettuina kurssit Analyysi I ja Analyysi II sekä vähintään 25 op muita matematiikan opintoja. Edellä mainittujen opintojen tulee olla suoritettuna ennen kurssin alkamista. 

Opetusajat

Viikot 3-9 ja 11-18 ti 12-14 C321, to 12-14 C321.

Pääsiäisloma 17.-23.4.

Kurssin tavoitteet

Hahmottaa matematiikan opetus kokonaisuutena, jossa yhdistyvät opettajan asiantuntijuus sekä matematiikassa että pedagogiikassa.

Syventää omaa identiteettiä matematiikan opettajana ja kasvaa oman työn kriittiseksi kehittäjäksi.

Suorittaminen

Kurssin suorittaminen vaatii läsnäoloa suurimmalla osalla opetuskerroista. Kaikki poissaolot pitää korvata erikseen sovittavilla lisätehtävillä.

Kurssin aikataulu

Kurssimuistio eli luentokalvot

  • 14.1. diat 2-15
  • 16.1. dia 16
  • 21.1. ja 23.1. dia 17
  • 28.1. dia 18
  • 30.1. dia 19
  • 4.2. dia 20-21

Kurssimateriaalit

Ilmoittaudu kurssille

 
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!