Differentialekvationer II, våren 2014

Last modified by vpiilola@helsinki_fi on 2024/03/27 10:20

Differentialekvationer II, våren 2014

Föreläsare

Hans-Olav Tylli

Omfattning

5 sp.

Typ

Ämnesstudier

Förhandskunskaper

Gymnasiets långa kurs i matematik är väsentligen tillräcklig som förkunskap. Kurserna Analys I och Analys II (integralfunktionen och integrering), samt Linjäralgebra och matrisräkning I, II och Vektoranalys innehåller endel nyttiga fakta, men kurserna Differentialekvationer I och II strävar till att vara så självständiga som möjligt. Kursen är en fortsättning på Differentialekvationer I från 1. perioden.

Föreläsningstider

Veckorna 11-17 föreläsningar  tis 10-12 C123, ons 14-17 D123, samt 2 t/v övningar. 1. föreläsningen tis 11.3.  Obs. första övningen tor 13.3.

Påsklov 17.-23.4.

Prov

Kursprov mån 28.4.2014 kl 13-15 i Exactums auditorier (samtidigt kursprov i kursen Geometri). Provområdet finns beskrivet på uppgiftspappret för Övning 6 (se nedan). I kursprovet får ni ha med en ensidig minneslapp av storlek A4. Exempel på tidigare kursprov från 2011 finns här  och här  .

Resultat

Litteratur och kursinnehåll (gemensamt för Differentialekvationer I och II)

Kursen följer väsentligen kompendiet Gyllenberg, Ola och Piiroinen: Tavalliset differentiaaliyhtälöt, länk till versionen från 2008 finns här. Kopior av mina handskrivna föreläsningsanteckningar finns tillgängliga i rum C326.

Kurserna behandlar de fundamentala aspekterna av teorin för ordinära differentialekvationer, med tyngdpunkt på lösningsmetoder för differentialekvationer. Uppdelningen av materialet mellan kurserna DE I och II bestäms av framskridandet av kursen.

  • 1. ordningens differentialekvationer (DE): basbegrepp, separerbara DE, exakta DE, integrerande faktorer. Lösning av 1. ordningens lineära DE. Några reduktionsmetoder (substitutioner, transformationer etc.)
  • Exempel på tillämpningar: populationsmodeller (inkl. Lotka-Volterra), infektionsspridning etc.
  • Lineära 2. ordningens DE: fundamentalsystem, lineära 2. ordningens DE med konstanta koefficienter, variering av konstanten för non-homogena DE.
  • Bevis av lokala existens- och entydighetssatsen för 1. ordningens DE.
  • System av DE.
  • Lineära 1. ordningens DE system: basbegrepp, system med konstanta koefficienter, non-homogena system.

 

Anmälning

Glömde du att anmäla dig? Vad göra?

Laskuharjoitukset

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

to

16-18

CK111

Susanna Liesipohja

Övning 1  Modellsvar1

Övning 2 (tryckfel korrigerat) Modellsvar 2

Övning 3  Exercise 3   Modellsvar 3

Exercise 4  Övning 4  Modellsvar 4

Övning 5  Exercise 5  Modellsvar 5

Övning 6  (torsdag 24.4.) Exercise 6 (Thursday 24.4.) Modellsvar 6