Differentialekvationer I, våren 2014

Last modified by hojtylli@helsinki_fi on 2024/03/27 10:20

Differentialekvationer Ivåren 2014

Föreläsare 

Hans-Olav Tylli
 

Omfattning

5 op.

Typ

Ämnesstudier

Förhandskunskaper

Gymnasiets långa kurs i matematik är väsentligen tillräcklig som förkunskap. Kurserna Analys I och Analys II (integralfunktionen och integrering i praktiken), samt Linjäralgebra och matrisräkning I, II och Vektoranalys innehåller endel nyttiga fakta, men kurserna Differentialekvationer I och II strävar till att vara så självständiga som möjligt.

Föreläsningstider

Veckorna 3-8  föreläsningar  tis 10-12 C123, ons 14-17 D123, samt 2 t/v övningar. 1. föreläsningen tis 14.1. Kursen fortsätter som Differentialekvationer II på andra perioden (vecka 11, första föreläsningen ti 11.3.).

Prov

 • Kursprovet 24.2.2014 kl 10-12 i Exactums auditorier (samtidigt kursprov i kursen Johdatus yliopistomatematiikkaan). I kursprovet får ni ha med en ensidig minneslapp av storlek A4.

Kursprovsområdet: sidorna 1-27 och 30-44 i kompendiet från 2013. Översikt på sista föreläsningen ons 19.2. Ett tidigare kursprov finns här

Litteratur och kursinnehåll (gemensamt för Differentialekvationer I och II)

Kursen följer väsentligen kompendiet Gyllenberg, Lamberg, Ola, Piiroinen: Tavalliset differentiaaliyhtälöt, som finns länkad till kurssidan för höstens kurs 2013 (en tidigare version Gyllenberg, Ola, Piiroinen: Tavalliset differentiaaliyhtälöt, finns länkad  här.) Kopior av mina handskrivna föreläsningsanteckningar från 2011 finns tillgängliga i rum C326.

Kurserna behandlar de fundamentala aspekterna av teorin för ordinära differentialekvationer, med tyngdpunkt på lösningsmetoder för differentialekvationer. Uppdelningen av materialet mellan kurserna DE I och II bestäms av framskridandet av kursen.

 • 1. ordningens differentialekvationer (DE): basbegrepp, separerbara DE, exakta DE, integrerande faktorer. Lösning av 1. ordningens lineära DE. Några reduktionsmetoder (substitutioner, transformationer etc.)
 • Exempel på tillämpningar: populationsmodeller (inkl. Lotka-Volterra), infektionsspridning etc.
 • Lineära 2. ordningens DE: fundamentalsystem, lineära 2. ordningens DE med konstanta koefficienter, variering av konstanten för non-homogena DE.
 • Bevis av lokala existens- och entydighetssatsen för 1. ordningens DE.
 • System av DE.
 • Lineära 1. ordningens DE system: basbegrepp, system med konstanta koefficienter, non-homogena system.

Följande källor innehåller alternativa behandlingar av materialet, som kan konsulteras som bredvidläsning vid behov (motsvarigheterna nedan är endast i grova drag). Obs. Kompendiet eller mina anteckningar bör vara tillräckliga som minimum!

 • Martio & Sarvas: Tavalliset differentiaaliyhtälöt (Gaudeamus) (tidigare version av kurserna DE I och II)
 • Juutinen: Differentiaaliyhtälöt (kompendium, länk på Jyväskylä universitet hemsida och hemsidan för Differentiaaliyhtälöt I hösten 2010)
 • Boyce & DiPrima: Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems (Wiley) (kapitel 2, 3 och 7)
 • Jeffrey: Linear Algebra and Ordinary Differential Equations (CRC Press) (kapitel 4, 5.1-5.2, 6.1-6.2)
 • Kohler & Johnson: Elementary Differential Equations with boundary value problems (Pearson) (kapitel 2.1-2.8, 2.10, 3.1-3.5, 4.1-4.4)
 • Braun: Differential Equations and their Applications (Springer, 4. ed., 1993) (kapitel och 1 och kapitel 2.1-2.5) (mycket mera omfattande)

På svenska finns

 • Andersson & Böiers: Ordinära differentialekvationer (Studentlitteratur) (en något mera avancerad kurs)

Anmälning

 
Glömde du att anmäla dig? Vad göra?

Laskuharjoitukset

Räkneövningarna inleds vecka 4. Uppgifterna kommer på hemsidan slutet av föregående vecka.

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

to

16-18

CK111

Susanna Liesipohja

Övning 1  Modellsvar 1

Övning 2 Modellsvar 2

Övning 3 Modellsvar 3

Övning 4 Modellsvar4

Övning 5 Modellsvar 5