Matematiikan opetuslaboratorio

Last modified by thautala@helsinki_fi on 2024/03/27 09:58

Matematiikan opetuslaboratorio

Luennoitsija

prof. Juha Oikkonen

Luentoajat

Seminaari kokoontuu syyslukukaudella keskiviikkoisin klo 14-16 salissa C322.

Kaikki 1. - ... vuoden opiskelijat ja matematiikkaa opettavat toivotetaan tervetulleiksi
laboratorioon.

Virtuaalinen laboratorio

Opetuslaboratoriolle on perustettu moodleen virtuaalinen työryhmäalue

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=207

Siellä on tarkoitus keskustella kaikesta laboratorion aihepiiriin liittyvästä sekä laboratorion toiminnasta.

Tiedot seminaarin kokoontumisista ja eri kertojen aiheista löytyvät seminaarin moodlesta. Moodleen linkitetään
 myös monenlaista laboratorion kannalta kiinnostavaa luettavaa tai katsottavaa.

Käytössämme on myös anonyymi keskustelufoorumi Presemo

http://presemo.helsinki.fi/josemma

 

Ilmoittaudu kurssille

 

Asema opinnoissa

Opetuslaboratorio on kaikkea tätä:

 • Seminaari, josta voi yhden lukukauden aktiivisella osallistumisella ja erikseen sovittavalla projektityöllä
   saada 3 op suorituksen.
 • Laboratorio on opettajaksi opiskelevien yhteydenpitopaikka ensimmäisestä vuodesta valmistumiseen
   ja sen jälkeenkin.
 • Laboratoriossa paikataan sitä, mitä muuten on vaarassa jäädä puuttumaan yliopistomme antamasta
   opettajankoulutuksesta.
 • Siellä kootaan matematiikan aineenhallintaa pedagogisen koulutuksen kanssa ehjäksi osaamiskokonaisuudeksi.
 • Laboratorio on opettajalinjan graduseminaari, missä voi hakea aihetta opettajankoulutuksen gradulle,
   keskustella työn alla olevasta gradusta ja esitellä valmista gradua.
 • Laboratoriossa etsitään yhteyksiä laitoksen oman opetuksen kehitystyön ja matematiikan kouluopetuksen
   kehittämisen välillä.
 • Laboratoriossa tutustutaan Summamutikkakeskuksen toimintaan ja etsitään tapoja viedä sen osaamista
   kouluopetukseen.
 • Laboratoriosta kasvaa toivottavasti laitoksen oman matematiikan oppimistutkimuksen tukikohta.