Geometria, kevät 2014

Last modified by jkhannul@helsinki_fi on 2024/03/27 10:21

Geometriakevät 2014

Luennoitsija 

Jani Hannula
(jani.hannula "at" helsinki.fi)

Laajuus

10 op.

Tyyppi

Aine- tai syventävä opinto.

Luentoajat

III periodi:

 • Viikot 3-8: ke 8-10 ja pe 9-12 CK112.

IV periodi:

 • Viikot 11-17: ke 8-10 ja pe 9-12 CK112.
 • Perjantain luennon lopusta käytetään 1-2 tuntia "pajatyöskentelyyn" salissa B120
 • Pääsiäisloma 17.-23.4.

Kokeet

 • 1. kurssikoe 24.2. klo 13-15 Exactumin auditorioissa
 • 2. kurssikoe 28.4. klo 13-15 Exactumin auditorioissa

1. kurssikokeen tulokset

 • huomatkaa, että tentti oli aika laaja (ja täysien pisteiden saaminen melko hankalaa);
  III periodilla ryhmätöistä ja laskareista sai paljon pisteitä, joilla pistesaldoa saattoi paikkailla
 • tentin arviointiperusteet ja kommenttini tentistä ovat Moodlessa

2. kurssikokeen tulokset

 • tentin arviointiperusteet ja kommenttini tentistä ovat Moodlessa

Kurssin kokonaisarvio (Excel-tiedosto)

 • edellisessä on ynnätty yhteen kaikki kurssipisteet aiemmin ilmoitettujen periaatteiden mukaisesti
 • ryhmätöistä tuli paljon täysiä pisteitä, sillä ne olivat varsin laadukkaita

Kirjallisuus

Sisältö

III Periodi:

 • Geometrian aksiomatisointi (M. Lehtisen Geometrian perusteita; kappale 1 loppuun)
 • Geometria perus- ja lukio-opetuksessa

IV Periodi:

 • Janojen kertolasku ja yhdenmuotoisuus (pääasiassa Lehtisen monisteen lukua 2 seuraten; myös Väisälää kannattaa vilkuilla)
 • Geometriset kuvaukset (Lehtisen monisteen lukua 4 seuraten)
 • Epäeuklidiset geometriat (Poincarén malli)
 • Antiikin kolme suurta ongelmaa ja geometrian tutkiminen algebran keinoin
 • Maistellaan seuraavia: pallogeometria, pinta-ala- ja tilavuusfunktiot ja kartioleikkaukset

Osaamistavoitteet

III Periodi:

 • Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan aksiomaattisen (taso)geometrian käsitteistä ja määritelmistä
 • Opiskelija osaa tehdä geometrian aksioomiin ja todistettuihin lauseisiin perustuvia todistuksia
 • Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan koulugeometriasta ja hallitsee siihen liittyvän matematiikan
 • Opiskelija kehittää didaktista ajatteluaan koulugeometrian suhteen

IV Periodi:

 • Opiskelija hallitsee yhdenmuotoisuuteen liittyviä todistuksia, tuloksia ja konstruktioita
 • Opiskelija tuntee yleisimmät geometriset kuvaukset ja osaa tehdä niihin liittyviä todistuksia
 • Opiskelija tutustuu Poincarén malliin ja osaa tehdä siihen liittyviä todistuksia
 • Opiskelija tutustuu kuntalaajennoksiin konstruoitavuuteen liittyvien kysymyksien tutkimisen kautta ja osaa tehdä siihen liittyviä todistuksia
 • Opiskelija tutustuu valittuihin aiheisiin pallogeometriasta, pinta-ala- ja tilavuusfunktioista ja kartioleikkauksista

Ryhmäprojektit

III periodissa toteutetaan ryhmäprojektit, jonka tavoitteet käytiin läpi ensimmäisellä luennolla. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

Ryhmäprojektien kirjalliset osat ovat nähtävillä Moodlessa. (Kirjautumisavain on ilmoitettu vain kurssilaisille.)

Luentopäiväkirja

Kurssilla pidetään luentopäiväkirjaa, jonka avulla pysyt kärryillä kurssin etenemisestä, mikäli joudut olemaan poissa joltakin luennolta.

Laskuharjoitukset

III periodi:

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

ma

12-14

B120

Ville-Pekka Kilpi

2.

ke

10-12

BK106

Ville-Pekka Kilpi

3.

to

10-12

C129

Ville-Pekka Kilpi

IV periodi:

 • palautteen vuoksi lisäämme ohjausta laskaritehtävien tekemiseen
 • perjantaisin luentoajasta lohkaistaan osa "pajatyöskentelyyn"
 • maanantain harjoitusryhmä muutetaan ohjausajaksi
 • tehtäviä käsitellään, esitetään ja tarkistetaan ke ja to ryhmissä
 • (jos olit maanantain ryhmässä, eikä muut ajat käy, voit esittää ratkaisusi Villelle maanantain ohjausaikana)

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

ohjaus

pe

n.10-12

B120

Jani Hannula

ohjaus

ma

12-14

B120

Ville-Pekka Kilpi

tehtävien esittäminen ja tarkistus

ke

10-12

BK106

Ville-Pekka Kilpi

tehtävien esittäminen ja tarkistus

to

10-12

C129

Ville-Pekka Kilpi

Harjoitustehtävät ja ratkaisut

III periodi:

IV periodi:

Vihjeitä harjoitustehtäviin saat ohjaustilaisuuksissa tai Moodlessa.

Kurssin arvioinnista

Arviointi perustuu "kurssipisteisiin" eli kokonaisuuteen, jossa huomioon otetaan kurssikokeet, laskuharjoituspisteet sekä ryhmäprojektin pisteet.

Molempiin kurssikokeisiin on osallistuttava ja kumpaisestakin on saatava vähintään 6 pistettä (välttämätön, mutta ei riittävä ehto läpipääsylle).

III periodin osalta pisteet kertyvät seuraavasti:

 • kurssikoe max 24 pistettä
 • laskuharjoitukset max 4 pistettä
 • ryhmäprojekti max 4 pistettä.

Tällöin kurssikokeen suhteellinen osuus arvioinnista on 75 % ja jatkuvan näytön 25 %. Ryhmätyössä pisteet annetaan puolen pisteen tarkkuudella huomioonottaen sekä esitys että kirjallinen osuus. Tehdyistä laskuharjoituksista kertyy pisteitä seuraavan taulukon mukaan:

tehtäviä tehty vähintään

pisteet

10 %

0,5

20 %

1

30 %

1,5

40 %

2

50 %

2,5

60 %

3

70 %

3,5

80 %

4

 

IV peridodin osalta pisteet kertyvät seuraavasti:

 • kurssikoe max 24 pistettä
 • laskuharjoitukset max 6 pistettä

Laskuharjoituspisteisiin sovelletaan seuraavaa taulukkoa:

tehtäviä tehty vähintään

pisteet

15 %

1

30 %

2

45 %

3

60 %

4

75 %

5

90 %

6

Arvosanarajat asetetaan vasta kurssikokeiden jälkeen, mutta läpipääsyn raja tulee olemaan n. 24 kurssipistettä ja arvosanan 5 n. 48 kurssipistettä.

 

Ilmoittaudu kurssille

 
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!