LaTeX-kurssi, kevät 2014

Last modified by hruoho@helsinki_fi on 2024/03/27 10:17

 LaTeX-kurssi, kevät 2014 - LaTeX Course, spring 2014

ILMOITTAUTUMINEN ALKAA MA 17.2.2014 klo 8:00! REGISTRATION BEGINS MON 17.2.2014 at 8.00!

TÄSTÄ ILMOITTAUTUMISEEN - CLICK HERE TO REGISTER!

Latex-kurssilla(ryhmät 1-4) on seuraavat osallistumisrajoitukset:
 1. Kurssi on tarkoitettu vain niille, jotka eivät osaa käyttää Latexia. Kurssille on siis turha tulla mukaan jos hallitsee jo Latexin käytön.
 2. Ryhmiin otetaan ensisijaisesti matematiikan ja tilastotieteen pääaineopiskelijoita. Mikäli tilaa jää, myös sivuaineopiskelijat ovat tervetulleita mukaan.

There are no prerequisites for participation in Group 5 (in English).

Luennoitsijat - Lecturers

Ryhmät 1 - 4:

Vastuuopettaja Henri Ruoho (henri.ruoho(at)helsinki.fi)

Apuopettajat: Niko Ilomäki (niko.ilomaki(at)helsinki.fi), Sarianna Sallinen (sarianna.sallinen(at)iki.fi)

Group 5 (in English): Cliff Gilmore (clifford.gilmore(at)helsinki.fi)

Laajuus - Scope

2 op / credits

Tyyppi - Type

Muita opintoja (ei voida sisällyttää matematiikan/tilastotieteen opintokokonaisuuksiin)
 Optional studies (not possible to include in a study module in mathematics/statistics)

Kurssikuvaus

LaTeX on maailmanlaajuisesti käytetty ja kehitetty, erityisesti matemaattisen tekstin tuottamiseen soveltuva järjestelmä. Sen käytön aloittaminen on hieman vaativampaa kuin tavallisen tekstinkäsittelyohjelman, mutta helposti vaivan väärti. LaTeXilla tuotetut dokumentit ovat ulkoisesti korkealaatuisia ja käyttäjän tehtäväksi jää keskittyä sisällön tuottamiseen. LaTeX soveltuu suoraan esimerkiksi luentomuistiinpanojen, harjoitustöiden, artikkeleiden tai vaikkapa kokonaisten kirjojen kirjoittamiseen.

Kurssilla tutustutaan LaTeXin tärkeimpiin ominaisuuksiin ja opitaan perusteita siinä laajudessa, kun niitä esimerkiksi analyysin harjoitustyön, kandin tai gradun kirjoittamiseen tarvitaan. Kurssi järjestetään työpajamuotoisena ja painopiste on käytännön harjoittelussa. Tehtävien tekemisen tuloksena opiskelijalle jää valmis LaTeX-dokumentti, josta asiat on helppo palauttaa mieleen myöhemmin. Kurssi suoritetaan aktiivisella läsnäololla ja tehdyt tehtävät palauttamalla. Arvosteluasteikko on hyväksytty/hylätty.

Luentoajat - Lecture times

Kaikki tunnit ATK-luokassa C128!

Ryhmä 1

ti 11.3. klo 10-12
to 13.3. klo 10-12 
 ti 18.3 klo 14-16 

to 20.3. klo 10-12

Ryhmä 2:

ke 12.3. klo 10-12
pe 14.3 klo 10-12
 ke 19.3 klo 10-12
 pe 21.3 klo 10-12 

Ryhmä 3:

ti 1.4 klo 12-14
to 3.4 klo 10-12 
 ti 8.4 klo 12-14
 to 10.4 klo 10-12 

Ryhmä 4:

ke 2.4 klo 12-14
pe 4.4 klo 12-14
 ke 9.4 klo 12-14
 pe 11.4 klo 12-14 

Group 5 (in English):


Tue 1.4 at 14-16
Fri 4.4 at 10-12
Tue 8.4 at 14-16 
Fri 11.4 at 10-12 

Kurssimateriaali - Course material

Varsinainen materiaali:

Kalvot, osa 1

Kalvot, osa 2 (päivitetty 8.4)

 

Muuta materiaalia kurssille / A few useful references:

Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX 2e:n käyttöön
The not so Short Introduction to LaTeX 2e
Short Math Guide for LaTeX
LaTeX Wikibook

 

Tero Pirisen luentomateriaali vuodelta 2012 on niin ikään erinomaista lisämateriaalia.

Hyödyllinen apuväline / Something helpful: Detexify

Harjoitustehtävät

Harjoitus 1

Harjoitus 2

Harjoitus 3

Harjoitus 4

 

Exercises (Group 5)

Exercises 1

Exercises 2

Exercises 3

Final Assignment

 

Palautusohje:

Kurssin aikana annetut tehtävät tehdään yhteen .tex-tiedostoon, joka palautetaan liitteineen kurssin lopuksi osoitteeseen henri.ruoho(at)helsinki.fi. Muista siis lähettää myös .bib-tiedostot ja niiden lisäksi kuvat tai pdf-tiedosto. Tiedostot olisi hyvä pakata esimerkiksi .zip- tai .rar-muotoon ennen lähettämistä.

Ennen palauttamista huolehdi siitä, että tiedostosi kääntyy ilman virheitä (punaisia virheilmoituksia) ja numeroinnit, viitteet yms. toimivat oikein!

Palautuspäivämäärät:

Ryhmä 1: torstai 27.3.

Ryhmä 2: perjantai 28.3.

Ryhmä 3: torstai 17.4.

Ryhmä 4: perjantai 18.4

Exercises

Suoritustavat - How to complete the course?

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustehtäviä. Luennoille osallistuminen on pakollista. 

Lectures are compulsory.

Completing and returning exercises.