70X-75X - Biuppslag

Last modified by ikaheimo@helsinki_fi on 2024/01/30 08:44

70X-75X - Biuppslag

I fälten 700-75X anges namn och/eller titlar och/eller termer som man vill att skall vara sökbara. De har inte angetts som huvuduppslag (1XX), ämnesord (6XX), serieuppgifter (4XX), seriebiuppslag (8XX) eller titlar (20X-24X).

I vissa skärmar anges numrering eller standardfraser före biuppslagen, men dessa förs inte in i MARC-posten utan skapas utgående från fältkoderna.