752 - Biuppslag - Namn på orter och territorier (hierarkisk uppställning) (R)

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:45

752 - Biuppslag - Namn på orter och territorier (hierarkisk uppställning) (R)

Uppgiften anges i hierarkisk form, t.ex. land -- region -- ort.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Land / Överordnat territorium (R)

b Delstat, provins, län eller motsvarande (NR)

c Landskap, region eller motsvarande (R)

d Stad, kommun (NR)

e Funktionsterm (R)

f Stads- eller kommundel (motsvarande) (R)

g Annan geografisk enhet (R)

h Utomjordisk enhet (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa (kod) för uppslagsformen (NR)
 Koden tas från en förteckning, se Name and Title Authority Source Codes.

4 Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder.

6 Länkning (NR)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

752 ## ‡a Suomi ‡d Helsinki ‡f Käpylä.

752 ## ‡a Spain ‡d Madrid.

752 ## ‡a France ‡b Doubs.

752 ## ‡a England ‡c Greater Manchester ‡d Manchester.

752 ## ‡a United States ‡b Maryland ‡c Montgomery County.

752 ## ‡a England ‡d London, ‡e publication place.

752 ## ‡a Scotland ‡d Edinburgh, ‡e manufacture place.

752 ## ‡a United States ‡b California ‡c Los Angeles (County) ‡d Los Angeles ‡f Little Tokyo. ‡2 tgn

752 ## ‡h Mars ‡h Valles Marineris. ‡2 MARC code for Gazetteer of Planetary Nomenclature

752 ## ‡a England ‡d London, ‡4 pup

752 ## ‡a Scotland ‡d Edinburgh, ‡4 mfp