753 - Biuppslag - Systemspecifika detaljer (R)

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:45

753 - Biuppslag - Systemspecifika detaljer (R)

Avser elektroniska resurser, och kan användas t.ex. för att i ett tryckt index gruppera resurser av likartad karaktär.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Märke och modell av dator (NR)

b Programspråk (NR)

c Operativsystem (NR)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Termens ursprung (NR)
Termer enligt kontrollerad lista från Subject Heading and Term Source Codes.

6 Länkning (NR)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

753 ## ‡a IBM PC ‡b Pascal ‡c DOS 1.1

753 ## ‡a Compaq ‡b Basic ‡c DOS 3.2

753 ## ‡a Apple II ‡c DOS 3.3

753 ## ‡a Sony PlayStation 4 ‡0 (uri)http://gamemetadata.org/uri/platform/1071$2gcipplatform

753 ## ‡a Nintendo Game Boy Advance ‡0 (uri)http://gamemetadata.org/uri/platform/1038$2gcipplatform

753 ## ‡a Nintendo DS ‡0 (uri)http://gamemetadata.org/uri/platform/1029$2gcipplatform

753 ## ‡c Microsoft Windows 8 ‡0 (uri)http://gamemetadata.org/uri/platform/1078$2gcipplatform

753 ## ‡c Apple Mac OS X 10.9 ‡0 (uri) http://gamemetadata.org/uri/platform/1109$2gcipplatform