710 - Biuppslag - Institutionsnamn (R)

Last modified by Risto Mikkonen on 2024/03/04 15:00

710 - Biuppslag - Institutionsnamn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Typ av namn
Se beskrivningen för indikator 1 i fält 110.

0 Namn inlett med inverterat personnamn

1 Namn på administrativ enhet

2 Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2) Typ av biuppslag

# Uppgift saknas
Biupppslaget är relaterat till det beskrivna verket.

2 Analytiskt biuppslag
Institutionen eller verket (namn/titel) utgör del av eller ingår i det beskrivna verket.

Delfält

a Namn på (överordnad) institution eller administrativ enhet (NR)
Kan även innehålla kvalifikatorer inom parentes.

b Namn på underordnad enhet (R)

c Konferensort (R)

d Konferensår (R)
Hit även fördragsdatum.

e Funktionsterm (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (R)
I fält som innehåller titel på fördrag läggs andra signatären i detta delfält.

h Medieterm för verk (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)
Kan användas för att specificera relationen mellan namn-/titelbiuppslaget (710) och den resurs som beskrivs i katalogposten. Uppgiften skrivs, antingen som en valfri okontrollerad relationsfras, eller som en relationsbeteckning hämtad från kontrollerad lista, företrädesvis enligt RDA, Appendix J (Relationships Between Works, Expressions, Manifestations, and Items).

k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.

l Verkets språk (NR)
Avser språket i ett uttryck (eller en manifestation). Ska två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. 

m Uppsättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)

o Arrangemang (musik) (NR)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

r Tonart (musik) (NR)

s Version (R)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

x ISSN (NR)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för namnform eller term (NR)
Se Name and Title Authority Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder.

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Dataproveniens (R)
Se Dataproveniens.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a Kainuun puutarhatuotantotutkimus / ‡c [julk.] Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. Kainuun yksikkö.
710 2# ‡a Oulun yliopisto. ‡b Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. ‡b Kainuun yksikkö.

245 00 ‡a Syitä ja seurauksia - 30 parasta.
710 2# ‡a Apulanta, ‡e esittäjä.

245 00 ‡a Kompleksi 1947-1997 / ‡c [toimittajat: Terhi Pylkkänen, Jari Salo ja Risto Selin]
260 ## ‡a Helsinki : ‡b Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Kompleksi, ‡c 1997 ‡e (Vantaa : ‡f Tummavuori) 710 2# ‡a Kompleksi (Helsingin yliopisto)

245 00 ‡a Kinopalatsi ‡h [Elektroninen aineisto] : ‡b suomalaisen elokuvan kultainen cd-rom / ‡c tekstit ja haastattelut: Peter von Bagh ; käsikirjoitus ja toteutus: Mediayhtiö Sansibar oy.
710 2#‡a Sansibar (mediayhtiö)

245 00 ‡a Kuinka lukea Raamattua.
505 0# ‡a S. 9-103: Raamatun tulkinta kirkossa / Paavillinen raamattukomissio ; suomennos: Talvikki Mattila. - Alkuteos: The interpretation of the Bible in the Church. S. 105-117: Paavi Johannes Paavali II:n puhe Raamatun tulkinnasta kirkossa. S. 119-135: Jumalallisesta ilmoituksesta : Vatikaanin II kirkolliskokouksen marraskuun 18. päivänä 1965 hyväksymä dogmaattinen konstituutio. - Alkuteos: De divina revelatione.
710 1# ‡a Katolinen kirkko. ‡b Paavillinen raamattukomissio.
710 1# ‡a Vatikaanin kirkolliskokous ‡n (2 :‡d 1962-1965)

245 00 ‡a Nokian kaupungin kulttuurilautakunnan julkaisuja.
710 1# ‡a Nokia. ‡b Kulttuurilautakunta.

245 00 ‡a MITA : ‡b Mobile Internet technical architecture / ‡c Nokia.
710 2# ‡a Nokia (yhtiö)