730 - Biuppslag - Uniform titel (R)

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:45

730 - Biuppslag - Uniform titel (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Antal icke-filerande tecken

0 - 9 Antal icke-filerande tecken

Andra indikator (Ind. 2) Typ av biuppslag

# Uppgift saknas
Biupppslaget är relaterat till det beskrivna verket.

2 Analytiskt biuppslag
Verket utgör del av eller ingår i det beskrivna verket.

Delfält

a Uniform titel (NR)
Kan även innehålla kvalifikatorer inom parentes.

d Datum för undertecknande av fördrag (R)

f Specificering: årtal (NR)

g Övrig information (R)

h Medieterm (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)
Kan användas för att specificera relationen mellan titelbiuppslaget (730) och den resurs som beskrivs i katalogposten. Uppgiften skrivs, antingen som en valfri okontrollerad relationsfras, eller som en relationsbeteckning hämtad från kontrollerad lista, företrädesvis enligt RDA, Appendix J (Relationships Between Works, Expressions, Manifestations, and Items).

k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.

l Verkets språk (NR)
Avser språket i ett uttryck (eller en manifestation). Ska två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. Ange det äldsta/primära språket i fält 130, och det/de övriga i 7XX. För verk på tre eller flera språk, använd termen Polyglott.

m Uppsättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (R)

o Arangemang (musik) (NR)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

r Tonart (musik) (NR)

s Version (R)

t Verktitel (NR)

x ISSN (NR)
Inledningstexten ISSN anges inte i MARC-posten.

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för namnform eller term (NR)
Se Name and Title Authority Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

130 0# ‡a Raamattu. ‡p VT. ‡p Jeremian kirja.
245 10 ‡a Jeremian kirja ; ‡b Hesekielin kirja : käännösehdotus.
730 0# ‡a Raamattu. ‡p VT. ‡p Hesekielin kirja.

130 0# ‡a Raamattu. ‡p Uusi testamentti.
245 10 ‡a Tässä on tie : ‡b motoristiraamattu /‡c [toimikunta: Bo Jansson ... et al.]
246 30‡a Motoristiraamattu.
730 0# ‡a Raamattu. ‡p Psalmit.

245 04 ‡a The standard Babylonian Epic of Gilgamesh : ‡b cuneiform text, transliteration, glossary, indices and sign list / ‡c by Simo Parpola ; with the assistance of Mikko Luukko and Kalle Fabritius.
730 0# ‡a Epic of Gilgamesh.

245 00 ‡a Soome antoloogia. ‡n 1, ‡p Kanteletar : 1. osa / ‡c toimetand August Anni.
730 0# ‡a Kanteletar.

245 10 ‡a Sociological writings / ‡c Max Weber ; edited by Wolf Heydebrand.
730 0# ‡a Selections ‡g (1993). ‡l English.

245 10 ‡a Kanteleen kanssa : ‡b sävellysten ja sovitusten maailmassa.
730 0# ‡a Amazing grace; ‡o sov., kantele.
730 0# ‡a Yksi ruusu on kasvanut laaksossa; ‡o sov., kantele.

245 10 ‡a Piae cantiones : ‡b bearly Finnish vocal music.
730 0# ‡a Aetas carmen.
730 0# ‡a Jucundare jugiter.

730 0# ‡i Motion picture adaptation of (work): ‡4 http://rdaregistry.info/Elements/w/P10129 ‡a Beowulf