711 - Biuppslag - Konferensnamn (R)

Last modified by Risto Mikkonen on 2024/03/04 15:00

711 - Biuppslag - Konferensnamn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Typ av namn
Se beskrivningen för indikator 1 i fält 111.

0 Namn inlett med inverterat personnamn

1 Namn på administrativ enhet

2 Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2) Typ av biuppslag

# Uppgift saknas
Biupppslaget är relaterat till det beskrivna verket.

2 Analytiskt biuppslag
Institutionen eller verket (namn/titel) utgör del av eller ingår i det beskrivna verket.

Delfält

a Namn på konferens eller administrativ enhet (NR)

c Konferensort (R)

d Konferensår eller fördragsdatum (R)

e Underordnad enhet (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (NR)

h Medieterm för verk (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)
Kan användas för att specificera relationen mellan namn-/titelbiuppslaget (711) och den resurs som beskrivs i katalogposten. Uppgiften skrivs, antingen som en valfri okontrollerad relationsfras, eller som en relationsbeteckning hämtad från kontrollerad lista, företrädesvis enligt RDA, Appendix J (Relationships Between Works, Expressions, Manifestations, and Items).

j Funktionsterm (R)

k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Urval.

l Verkets språk (NR)
Avser språket i ett uttryck (eller en manifestation). Ska två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan.

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

q Konferensnamn när ‡a innehåller namn på administrativ enhet (NR)

s Version (R)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

x ISSN (NR)
Inledningstexten ISSN anges inte i MARC-posten.

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för namnform eller term (NR)
Se Name and Title Authority Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Dataproveniens (R)
Se Dataproveniens.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a Technology and the environment : ‡b facing the future : developed from a Symposium on Non-waste Technology, Espoo, Finland, June 20-23, 1988 arranged by the Technical Research Centre of Finland / ‡c Allan Johansson, editor.
711 2# ‡a Symposium on Non-waste Technology ‡d (1988 : ‡c Espoo)

245 14 ‡a The economic impact of the 1976 Olympic Games : ‡b a study undertaken for the Organizing Committee of the 1976 Olympic Games sponsored by Bank of Montreal / ‡c [John Iton].
711 2# ‡a Olympic Games ‡n (21st : ‡d 1976 : ‡c Montreal, Quebec). ‡e Organizing Committee. ‡e Arts and Culture Program. ‡e Visual Arts Section

245 00 ‡a Minerals, materials and industry : ‡b papers presented at the fourteenth Congress of the Council of Mining and Metallurgical Institutions, organized by the Institution of Mining and Metallurgy and held in Edinburgh, Scotland, from 2 to 6 July, 1990.
710 21 ‡a Council of Mining and Metallurgical Institutions. ‡b Congress ‡n (14 : ‡d 1990 : ‡c Edinburgh)

245 00 ‡a Perspectives on Arabic linguistics XVII-XVIII : ‡b papers from the seventeenth and eighteenth annual Symposia on Arabic Linguistics / ‡c edited by Mohammad T. Alhawary, Elabbas Benmamoun.
711 2 #‡a Symposium on Arabic Linguistics ‡n (18th : ‡d 2004 :‡c University of Oklahoma)

245 00 ‡a Proceedings of the second United States - Finland Workshop on magnestospheric and ionospheric phenomena in auroral regions : ‡b October 10-13, 1983 University of Maryland / ‡c editors T.J. Rosenberg and J. Oksman.
711 2# ‡a United States-Finland Workshop on Magnestopheric and Ionospheric Phenomena in Auroral Regions ‡n (2 :‡d 1983 : ‡c College Park)