700 - Biuppslag - Personnamn (R)

Last modified by Risto Mikkonen on 2024/03/04 14:59

700 - Biuppslag - Personnamn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Typ av namn
Se beskrivningen för indikator 1 i fält 100.

0 Namn i rak följd

1 Enkelt eller sammansatt släktnamn följt av förnamn

3 Beteckning för hel släkt

Andra indikator (Ind. 2) Typ av biuppslag

# Uppgift saknas
Biupppslaget är relaterat till det beskrivna verket.

2 Analytiskt biuppslag
Personen eller verket (namn/titel) utgör del av eller ingår i det beskrivna verket

Delfält

a Personnamn (NR)

b Ordningstal och därpå följande del av namn (NR) 
Förekommer endast för namn i rak följd, dvs då ind. 1 = "0".

c Särskiljande tillägg (R)
Kvalificerande information. Flera sådana element intill varandra läggs i samma delfält med kommatecken emellan. 

d Födelse- och dödsår (NR)

e Funktionsterm (R)
Avser funktionsbegrepp i klartext

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (R)

h Medieterm för verk (NR) - används inte enligt ISBD Consolidated -katalogiseringsregler (Kirjastoaineiston kuvailusäännöt)

i Relationsbeteckning/-fras (R)
Kan användas för att specificera relationen mellan namn-/titelbiuppslaget (700) och den resurs som beskrivs i katalogposten. Uppgiften skrivs, antingen som en valfri okontrollerad relationsfras, eller som en relationsbeteckning hämtad från kontrollerad lista, företrädesvis enligt RDA, Appendix J (Relationships Between Works, Expressions, Manifestations, and Items).

j Attribuerande tillägg (R)
Hit eventuell attribuerande information då namnet är okänt, osäkert eller fiktivt.

k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.

l Verkets språk (NR)
Avser språket i ett uttryck (eller en manifestation). Skall två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. 

m Uppsättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (R)

o Arrangemang (musik) (NR)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

q Fullständigare namnform (NR)
Upplösta förnamnsinitialer eller annan fullständigare namnform än i delfält ‡a.

r Tonart (musik) (NR)

s Version (R)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

x ISSN (NR)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för namnform eller term (NR)
Se Name and Title Authority Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder.

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Dataproveniens (R)
Se Dataproveniens.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

100 1# ‡a Gallen-Kallela, Kirsti.
245 10 ‡a Isäni Akseli Gallen-Kallela / ‡c Kirsti Gallen-Kallela ; toimittanut Kaari Raivio.
700 1# ‡a Raivio, Kaari.

245 00 ‡a Tavallinen luokka / ‡c ohjaus: Raili Rusto ; käsikirjoitus: Pirkko Jaakkola ja Tiina Harpf ; musiikki: Esa Helasvuo ; kuvaus: Veikko Mård.
700 1# ‡a Jaakkola, Pirkko, ‡e käsikirjoittaja.
700 1# ‡a Harpf, Tiina, ‡e käsikirjoittaja.
700 1# ‡a Helasvuo, Esa, ‡e säveltäjä.
700 1# ‡a Mård, Veikko, ‡e kuvittaja.

100 1# ‡a Lindgrén, Maija.
245 10 ‡a Varo vaaraa koulutiellä / ‡c Maija Lindgrén, Annami Poivaara ; kuvitus: Teutori.
700 1# ‡a Poivaara, Annami.
700 0# ‡a Teutori.

100 1# ‡a Bergholm, Axel.
245 10 ‡a Historiallinen lukukirja : ‡b vanha- ja keskiaika / ‡c  Axel Bergholm ; suom. Aatto Suppanen.
700 1# ‡a Suppanen, Aatto, ‡d 1855-1898.

100 1# ‡a Jokipii, Mauno.
245 10 ‡a Vammaskosken kihlakunnansilta 1600-luvulta 1800-luvulle / ‡c Mauno Jokipii. Vammaskosken kivisilta 1915-1990 / Pekka Koskinen.
700 1# ‡a Koskinen, Pekka. ‡t Vammaskosken kivisilta 1915-1990.

100 1# ‡a Beethoven, Ludwig van, ‡e säveltäjä.
245 10 ‡a Symphonies 1-9.
700 12 ‡aBeethoven, Ludwig van, ‡e säv. ‡t Sinfoniat, ‡n nro 9, op125, ‡r d-molli.

100 1# ‡a Chopin, Frédéric, ‡e säveltäjä.
245 10 ‡a Klavierwerke : ‡b Auswahl.
700 12 ‡a Chopin, Frédéric, ‡e säv. ‡t Masurkat, ‡m piano. ‡k Valikoima.

245 00 ‡a Piae cantiones ecclesiasticae et scholasticae veterum episcoporum, 1582 / ‡c Theodoricus Petri (Rutha) Nylandensis ; [facsimile] editionem curavit Einari Marvia.
700 1# ‡a Ruuth, Didrik Persson, ‡d s. n. 1560, k. ennen 1617, ‡c Länsipohjan käskynhaltija.
700 1# ‡a Marvia, Einari.