720 - Biuppslag - Okontrollerat namn (R)

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:45

720 - Biuppslag - Okontrollerat namn (R)

Biuppslag på icke auktoriserat namn. Används också på namn, som inte utformats enligt katalogiseringsreglerna. Namnen kan vara av vilken typ som helst (person-, förenings- eller mötesnamn). Jämför även med fält 550.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Typ av namn

# Uppgift saknas

1 Personnamn

2 Annat namn

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Namn (NR)

e Funktionsterm (R)

4 Relation (R)
 Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Funktions- och relationskoder.

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

720 1# ‡a Blacklock, Joseph

720 ## ‡a Vonderrohe, Robert, 1934- ‡e editor

720 2# ‡a CAPCON Library Network ‡e author

720 ## ‡a U.S. Energy Information Administration, Coal Statistics Division

720 1# ‡a Theodore K. Hepburn ‡e inventor