751 - Biuppslag - Geografiskt namn (R)

Last modified by Risto Mikkonen on 2024/03/04 15:01

751 - Biuppslag - Geografiskt namn (R)

Biuppslag på ett geografiskt namn. t.ex. utgivningsort eller distributionsort för en bokraritet, högskola vid vilken en avhandling framlagts, konferensort osv.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Geografiskt namn (NR)

e Funktionsterm (R)

g Övrig information (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa (kod) för uppslagsformen (NR)
Koden tas från en förteckning, se Name and Title Authority Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Dataproveniens (R)
Se Dataproveniens.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

751 ## ‡a Suistamo

751 ## ‡a Roma ‡0 (DE-101b)1030696-1 ‡2 gkd ‡4 evp