754 - Biuppslag - Taxonomisk identifikation (R)

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:45

754 - Biuppslag - Taxonomisk identifikation (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Taxonomiskt namn (R)

c Taxonomisk kategori (R)

d Kommersiellt eller alternativt namn (R)

x Intern anmärkning (R)

z Offentlig anmärkning (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

2 System för taxonomisk identifikation (NR)
 Koden tas från en förteckning, se Taxonomic Classification Source Codes.

6 Länkning (NR)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

754 ## ‡c kingdom ‡a Plantae ‡c phylum ‡a Spermatophyta ‡c class ‡a Angiospermae ‡c subclass ‡a Dicotyledoneae ‡c order ‡a Rosales ‡c family ‡a Rosaceae ‡c genus ‡a Rosa ‡c species ‡a setigera ‡c variety ‡a tomentosa ‡2 [code for Lyman David Benson's Plant Classification]

754 ## ‡c family ‡a Viperidae ‡c genus ‡a Sistrurus ‡c species ‡a miliarius. ‡d Dusky pigmy rattlesnake ‡d Ground rattler ‡d Pigmy rattler ‡d Pigmy rattlesnake ‡d Rattler ‡d Rattlesnake ‡2 [source of taxonomic identification]