Syksy 2016

Last modified by hnyrhine@helsinki_fi on 2024/03/27 10:52

Syksy - Hösten - Fall 2016

 

 

Icons-flag-fi.png

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Icons-flag-se.png

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Icons-flag-gb.png

Course name in lectured language

Type:

 

Perus- ja aineopinnot - Basic and intermediate studies


Matematiikka - Mathematics

Perusopinnot

Advanced calculus (periods I and II)
 Calculus I (periods I and II) Icons-flag-gb.png
Differentiaalilaskenta (II periodi)
 
Differentialkalkyl (II perioden) Icons-flag-se.png
Gränsvärden (I perioden) Icons-flag-se.png
Johdatus yliopistomatematiikkaan (I ja II periodi)
Matemaattisen analyysin kurssi (I ja II periodi)
Matematiikka tutuksi (I periodi)
Matematiikkaa kaikille
 (I periodi)

Raja-arvot (I periodi)

Syventävät opinnot - Advanced studies


Matematiikka - Mathematics

Algebra ja topologia

Topological transformation groups (periods I and II)  Icons-flag-gb.png

Analyysi

Fourier analysis (periods I and II) Icons-flag-gb.png
Geometric measure theory (periods I and II) Icons-flag-gb.png
Harmonic analysis (periods I and II) Icons-flag-gb.png
Kompleksianalyysi I (I ja II periodi)
Partial differential equations I (periods I and II) Icons-flag-gb.png
Spectral theory (periods I and II) Icons-flag-gb.png

Matemaattinen logiikka

Finite model theory (periods I and II) Icons-flag-gb.png
Ramsey theory (periods I and II) Icons-flag-gb.png

Soveltava matematiikka - Applied mathematics

Soveltava analyysi

Partial differential equations I (periods I and II) Icons-flag-gb.png  

Stokastiikka

Malliavin calculus (periods I and II) Icons-flag-gb.png
Probability theory I (period I) Icons-flag-gb.png
Probability theory II (period II) Icons-flag-gb.png
Äärimmäisten ilmiöiden teoriaa (I ja II periodi) 

Tietokoneavusteinen matematiikka

 

Vakuutus- ja finanssimatematiikka

Matematiikan aineenopettaja - Mathematics teacher education

Muut opinnot - Other studies