History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Child pages
  • Data-analyysi SAS-ohjelmistolla, syksy 2016

History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Data-analyysi SAS-ohjelmistolla, syksy 2016

 

Laajuus

5 op

Luennoitsija

Maria Valaste (maria.valaste[at]helsinki.fi)

 

HUOM! Kurssi järjestetään ennakkotiedoista poiketen 3. periodilla (tammi-maaliskuussa 2017).

Tarkemmat tiedot syksyn 2016 kuluessa!

 

Kohderyhmä ja rajoitukset

 

Kurssille otetaan 24 opiskelijaa. Osallistumista on jouduttu rajoittamaan ilmoittautuneiden suuren määrän vuoksi. Kurssi on ensisijaisesti suunnattu valtiotieteellisen tiedekunnan tilastotieteen opiskelijoille, joille tutkintovaatimusten mukaan Data-analyysi SAS-ohjelmistolla on perusopintojen pakollinen kurssi (78022 Yhteiskuntatieteiden perusopinnot, VTK (25 op)). Seuraavaksi otetaan ensin muita tilastotieteen pääaineopiskelijoita ilmoittatumisjärjestyksessä ja sitten muita valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, samoin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tavoitteet ja sisältö

Kurssilla perehdytään data-analyysiin SAS-ohjelmiston työkaluilla. Aiheita ovat mm. SAS-ohjelmointi (data-kieli, makrokieli, matriisialgebran kieli), keskeiset kuvailevat ja analyysiproseduurit, ohjelmiston käyttöliittymät (ml. SAS/EG), grafiikkaominaisuudet ja SAS- ja R-yhteiskäyttö. Esimerkkiaineistona on ESS-aineisto (European Social Survey). Kurssi suoritetaan harjoitustyöllä ja viikottain palautettavilla työraporteilla.

Verkkomateriaali

 

Ilmoittaudu kurssille

 

  • No labels