3XX - Fysisk beskrivning m.m.

Last modified by Risto Mikkonen on 2024/02/19 17:12

3XX - Fysisk beskrivning m.m.

I fälten 300-362 anges uppgifter om verkets fysiska egenskaper, utgivningsfrekvens och pris. Här anges också uppgifter om distribution och grad av sekretess.