351 - Organisation och sorteringsprinciper för en samling objekt (R)

Last modified by Risto Mikkonen on 2024/02/19 16:04

351 - Organisation och sorteringsprinciper för en samling objekt (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Organisation (R)
 Sättet på vilket resursen indelats i mindre enheter, information om filernas filstruktur eller dataprogrammets eller -systemets namn.

b Sorteringsprinciper (R)
 Modell för hur resursen sorterats inom enheten (t.ex. alfabetiskt, enligt land).

c Hierarkisk nivå (NR)
 Hierarkisk nivå i relation till andra katalogposter.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

351 ## ‡b Järjestetty kunnittain aakkosjärjestykseen ja toissijaisesti vuosittain siten, että uusin aineisto on ensin.

351 ## ‡3 Päiväkirjat ja muistikirjat ‡a Järjestetty neljään sarjaan: I. Nuoruus, 1846-1852. II. Uran alku, 1853-1865. III. Poliittinen elämä, 1866-1895. IV. Eläköityminen, 1896-1903; ‡b Kronologinen järjestys.

351 ## ‡a Organized into subdivisions: Lot 2962-1 Indoor Classes, Activities and Displays-Lot 2962-2 Outdoor Classes--Lot 2962-3 Buildings.

351 ## ‡a Fixed-length, nonhierarchical; ‡b Month by carrier code and flight number.

351 ## ‡a SPSS system file.

351 ## ‡c Series; ‡a Organized into five subseries; ‡b Arranged by form of material.

351 ## ‡3 Permits for fishery operations, 1914-24 ‡c Subseries; ‡b Alphabetical by state then by year of renewal and within year by permit number.