348 - Egenskaper för notmaterial (R)

Last modified by Risto Mikkonen on 2024/03/04 13:04

348 - Egenskaper för notmaterial (R)

Musikalisk eller fysisk layout eller typ av notmaterial som ingår i resursen, samt typ av noterad musik.

Flera termer och/eller koder från samma vokabulär kan anges i samma fält där delfälten ‡a, ‡b, ‡c och ‡d kan upprepas. Termer/koder från olika vokabulärer får egna fält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# - Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# - Odefinierad

Delfält

‡a - Term för form av musiktryck (R)

‡b - Kod för form av musiktryck (R)

‡c - Term som anger typ av noterad musik (R)
Term för typ av noterad musik

‡d - Kod som anger typ av noterad musik (R)
Kod för typ av noterad musik som ingår i resursen.

‡0 - Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

‡1 - Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

‡2 - Källa för kontrollerade termer (NR)
Tas från Genre/Form Code and Term Source Codes.

‡3 - Del av materialet som avses (NR)

‡6 - Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

‡7 Dataproveniens (R)
Se Dataproveniens.

‡8 - Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

348 ## ‡a vocal score ‡a piano conductor part ‡a part

348 ## ‡a vocal score ‡b [code for vocal score] ‡2 [code for source vocabulary]

348 ## ‡a piano conductor part ‡b [code for piano conductor part] ‡2 [code for source vocabulary]

348 ## ‡a part ‡b [code for part] ‡2 [code for source vocabulary]

348 ## ‡a score ‡b [code for score] ‡2 [code for source vocabulary]