338 - Bärartyp (R)

Last modified by Risto Mikkonen on 2024/02/19 12:11

338 - Bärartyp (R)

Bärartypen beskriver (tillsammans med medietyp i fält 337) lagringsmediets format och bärarens plats. Fältet kan användas som alternativ till - eller tillsammans med - kod för specifik bärartyp (007/00-01). Term eller kod hämtas från en kontrollerad lista.

Då flera bärartyper från samma lista ska anges, kan respektive term eller kod registreras i varsitt delfält ‡a (term) eller ‡b (kod) sv samma fält. Termer/koder från olika listor redovisas i varsitt 338-fält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Term för bärartyp (R)

b Kod för bärartyp (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för typsystem (NR)
 Koden tas från en förteckning, se Genre/Form Code and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

338 ## ‡a audio disc ‡2 marccarrier

338 ## ‡b sd ‡2 marccarrier

338 ## ‡a audio disc b sd ‡0 (uri)http://id.loc.gov/vocabulary/carriers/sd 2 rdacarrier