341 - Tillgänglighetsinnehåll (R)

Last modified by Risto Mikkonen on 2024/02/19 13:37

341 - Tillgänglighetsinnehåll (R)

Information om tillgänglighet av resursens innehåll. Innehåller primär och alternativa sätt för tillgänglighet.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Tillämpning

# Uppgift saknas

0 Anpassade funktioner för tillgänglighet av primärt innehåll

1 Anpassade funktioner för tillgänglighet av sekundärt innehåll

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Tillgänglighet av innehållet (NR)
Sätt att få tillgång till resursen utan att använda assisterande attribut (text, visuella, auditiva eller känsel.

b  Assisterande textattribut (R)
Assisterande textattribut och anpassningar för resursens tillgänglighet.

c Assisterande visuella attribut (R)
Assisterande visuella attribut och anpassningar för resursens tillgänglighet.

d Assisterande auditiva attribut (R)
Assisterande auditivaattribut och anpassningar för resursens tillgänglighet.

e Assisterande känselattribut (R)
Assisterande känselattribut och anpassningar för resursens tillgänglighet.

2 Termens ursprung (NR)
Koden tas från en förteckning, se Genre/Form Code and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.