335 - Utvidgningsplan (R)

Last modified by Risto Mikkonen on 2024/03/04 13:03

335 - Utvidgningsplan (R)

Beskrivning av utvidgningsplan för ett verks/verkets innehåll.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Term som beskriver utvidgningsplan (NR)
Ange utvidgningsplan för verket som beskrivs.

b Kod för utvidgningsplan (NR)
Kod som beskriver verkets utvidgningsplan. Koder ännu inte definierade, kontrollerade termer ur ‡a används.

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för kod (NR)
Koden tas från en förteckning, se Genre/Form Code and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Linkage Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Dataproveniens (R)
Se Dataproveniens.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

335 ## ‡a static plan ‡2 rdaep

335 ## ‡a successive determinate plan ‡2 rdaep

335 ## ‡a successive indeterminate plan ‡2 rdaep