Tilastollinen päättely II, 2015-2016

Last modified by pankka@helsinki_fi on 2024/03/27 10:49

Tilastollinen päättely II

Vastuuopettaja: Pekka Nieminen 

Laajuus: 10 op

Tyyppi: Tilastotieteen aineopintojen pakollinen kurssi.

Opetus: Opetus koostuu luennoista (56 tuntia) ja harjoituksista (13 harjoituskertaa). Kurssi suoritetaan kahdella kurssikokeella tai erilliskokeella yleistentissä.

Sisältö: Parametristen tilastollisten mallien ja niihin liittyvän päättelyn perusteet lähinnä ns. uskottavuuspäättelyn näkökulmasta. Käsiteltäviä aiheita mm.

 • parametrisen tilastollisen mallin käsite
 • uskottavuusfunktio ja suurimman uskottavuuden estimointimenetelmä
 • informaation käsitteet
 • piste-estimoinnin periaatteita: harhattomuus, tehokkuus ja tarkentuvuus
 • suurimman uskottavuuden estimaattorien asymptotiikka
 • aineiston tiivistäminen ja tyhjentävyyden käsite
 • tilastollisten hypoteesien testaaminen
 • asymptotiikkaan perustuvat testit
 • luottamusvälit ja -joukot

Esitietovaatimukset: Kurssi Todennäköisyyslaskenta II (ent. Todennäköisyyslaskenta), jonka jälkimmäistä osaa voi opiskella samanaikaisesti tämän kurssin kanssa. Lisäksi tarvitaan perusvalmiudet yhden ja useamman muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennassa (entiset kurssit Analyysi I ja II sekä Vektorianalyysi tai Matemaattisen analyysin kurssi ja Matemaattisen analyysin jatkokurssi). Tilastotieteen ja tilastollisen päättelyn alkeiden (esim. entinen kurssi Johdatus tilastolliseen päättelyyn) tuntemus on hyödyksi.

Luennot ja harjoitukset

Kurssi alkaa II periodilla (viikot 44-50) ja jatkuu III periodilla (viikot 3-9).

Luennot ovat ti 12-14 ja to 14-16 salissa D123 (ensimmäinen luento ti 27.10.). Luennot pitää Pekka Nieminen.

Harjoitustehtäviä käsitellään harjoitusryhmissä, jotka kokoontuvat viikoittain (alkaen viikolta 45).

 • Ryhmä 1: ti 14-16 salissa C122, ohjaaja Nea Rantanen (nea.rantanen[at]helsinki.fi)
 • Ryhmä 2: to 12-14 salissa C129, ohjaaja Henri Karttunen (henri.c.karttunen[at]helsinki.fi)

Tehtävät: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Ratkaisut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Kokeet

Kurssilla järjestetään kaksi kurssikoetta:

 • 1. kurssikoe ke 16.12.2015 klo 12.00-14.30 salissa CK112. Kokeessa kuulustellaan monisteen jaksot 1.1-3.5 sekä harjoitukset 1-6.
 • 2. kurssikoe pe 11.3.2016 klo 9.15-11.45 salissa CK112. Kokeessa kuulustellaan monisteen jaksot 3.6-6.4 sekä harjoitukset 7-13.

Kurssikoetilaisuuteen saa ottaa mukaan käsinkirjoitetun, kaksipuolisen ja A4-kokoisen "lunttilapun", joka on pyynnöstä esitettävä valvojalle. Omia taulukoita tai muuta kirjallista materiaalia ei saa käyttää.

Kummastakin kurssikokeesta saa enintään 24 pistettä, ja välttämätön ehto hyväksyttävälle suoritukselle on ainakin 8 pistettä kummastakin kokeesta. Harjoitustehtävien tekemisestä saa enintään 7 lisäpistettä kurssikoepisteiden jatkoksi.

Suorittaminen yleistentissä

Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa erilliskokeella yleistenttitilaisuudessa. Lunttilappuja ei tällöin saa käyttää. Harjoitustehtävien ratkaisemisesta saa hyvitystä 7.4.2016 ja 18.5.2016 pidettävien tenttien tuloksissa enintään 4 pistettä.

Kurssimateriaali

Luentomuistiinpanot:

Keskustelu

Kurssiin liittyvistä asioista voi kysyä ja keskustella Presemossa osoitteessa http://presemo.helsinki.fi/pni/.

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.

Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!