Johdatus yliopistomatematiikkaan, syksy 2015

Last modified by jramo@helsinki_fi on 2024/03/27 10:47

Johdatus yliopistomatematiikkaan, syksy 2015

 

Vastuuopettaja: Lotta Oinonen 

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Perusopintoja

Opetus: Kurssilla sovelletaan kisällioppimisen menetelmääOpetus koostuu harjoitustehtävistä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä luennoista. Kurssi suoritetaan kahdella kurssikokeella.

Tavoitteet ja sisältö:

Kurssin tavoitteena on madaltaa kynnystä lukiomatematiikan ja yliopistomatematiikan välillä sekä tukea myöhempien matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen kurssien opiskelua. Kurssilla käsiteltäviä asioita käytetään lähes kaikilla matematiikan kursseilla ja niiden tunteminen on välttämätöntä myös tiettyjen tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen kurssien asioiden omaksumiseksi. Tarkempi kuvaus opeteltavista taidoista ja aihealueista löytyy täältä:

Osallistumisrajoitukset:

 • Kurssille voivat osallistua matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskelijat. Muiden aineiden pääaineopiskelijat voivat osallistua kurssille keväällä 2016.
 • Kurssi korvaa vanhat kurssit Johdatus diskreettiin matematiikkaan ja Lukualueet. Jos olet käynyt Johdatus diskreettiin matematiikkaan kurssin jo aikaisemmin, et voi saada tästä kurssista uusia opintopisteitä mutta voit korottaa arvosanaasi.

In English: Introduction to University Mathematics

JYM verkossa:

The [toc] macro is a standalone macro and it cannot be used inline. Click on this message for details.

 


Ajankohtaista

 • Sivu päivitetty viimeksi 3.2. klo 12.19.
 • Kurssin arvostelu on valmistunut ja tulokset löytyvät Koetulossivulta. Jos 2. kurssikokeesta sai alle 20 pistettä, ei voinut päästä kurssia läpi, vaikka yhteispisteet olisivat riittäneet läpipääsyyn (2. kokeen koeleikkuri oli siis 20 pistettä eli alempi kuin aiemmin ilmoitettu). Arvosanojen pisterajat ovat seuraavat:
  • 100 pistettä → arvosana 1
  • 120 pistettä → arvosana 2
  • 140 pistettä → arvosana 3
  • 160 pistettä → arvosana 4
  • 180 pistettä → arvosana 5
 • Toisen kurssikokeen ratkaisut:
 • Kurssimoniste yhtenä tiedostona (päivitetty 3.2.)
 • Luentokalvot koottuna:
 • Voit tarkastaa sinulle tähän mennessä tehdyksi merkityt tehtävät pistekirjanpitojärjestelmästä. Kurssin tehtävien todellinen kokonaismäärä on nyt päivitetty sinne, mikä vaikutti prosentteihin jonkin verran.
 • Harjoituksen 12 tehtävät sekä harjoituksien 10 ja 11 korjaukset on tarkastettu. Nouda omat tehtäväsi pienistä laatikoista ohjausluokan C323 edestä. Lisätietoja leimojen merkityksestä ja tehtävien korjaamisesta löytyy palautusohjeista.
 • Toisen kurssikokeen koealue keskittyy seuraaviin kohtiin materiaalissa: 
  • kappale 4.2
  • luvut 5-6
  • kompleksiluvut: kappaleet 7.8-7.10
  • tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen matematiikka: kappaleet 8.2-8.4 sekä luku 9 (käsiteltiin osittain jo I periodissa)
 • Harjoitus 12 on ilmestynyt 2.12. Se on kurssin viimeinen harjoitus.
 • Korvaavan 1. kurssikokeen tulokset löytyvät nyt koetulossivulta samasta listasta kuin varsinaistenkin kokeiden tulokset. Korvaavan 1. kurssikokeen ratkaisut.
 • Harjoituksen 9 tehtävän 16 b-kohta korjattu 14.11. klo 15.02.
 • Torstain 5.11. luennolla käsitellyt materiaalit ovat nyt saatavilla: itseselittämisen strategia (self-explanation strategy) ja ajanhallintaohjeita.
 • Lukiomatematiikan kertaamiseen on tarjolla Lukiomatematiikan kertauskurssi, jonka voi aloittaa hyvin vielä tässäkin vaiheessa lukukautta. Kannattaa ehdottomasti osallistua, jos koulumatematiikan taidot ovat päässeet ruostumaan tai unohtuneet. Netistäkin löytyy kaikenlaista kertausmateriaalia, kuten esimerkiksi http://www.slideshare.net/teemunmatikka/presentations/2
 •  Jos sinulla on diagnostisoitu lukihäiriö tai jokin vastaava opiskeluun vaikuttava juttu, käy näyttämässä todistus siitä matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kansliassa C329. Näin saat tunnin lisäajan kokeeseen. 
 • Ajankohtaisissa asioissa tietoa löytyy myös Presemosta.
 • Kurssin päiväkirjasta näet, millaisia asioita luennolla on käsitelty. Muista, että varsinainen kurssimateriaali löytyy tältä sivulta kohdasta kurssimateriaali.
 • Jokaiselle tälle kurssille ilmoittautuneelle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen kurssitunnus ennen kurssin alkua, minkä vuoksi on tärkeää, että ilmoittaudut kurssille hyvissä ajoin. Ilmoittautuminen aukeaa maanantaina 24.8. klo 8:00. 
  • Myös Avoimen yliopiston opiskelijoiden tulee ilmoittautua kurssille webOodissa, jotta heille voidaan luoda kurssitunnus. Ilmoittautumiseen.
 • Vinkki: Jos olet kirjautunut sisään, voit tilata tämän sivun oikean yläkulman valikon watch-napista (Tools->Watch). Tällöin saat sähköpostin aina kun sivua päivitetään ja saat tiedon esimerkiksi uusien harjoitustehtävien julkaisusta.

 


Harjoitukset

Kurssilla annetaan viikottain harjoitustehtäviä, jotka opiskelijat ratkovat ja palauttavat kirjallisesti. Tehtävien tekemiseen saa henkilökohtaista ohjausta salista C323 sekä sen lähistöltä 3. kerroksen käytävältä.

Harjoitustehtävien tekeminen alkaa heti ensimmäisellä viikolla. Tehtävien tekeminen ei ole pakollista, mutta se on välttämätöntä kurssin sisällön oppimiseksi. On hyvin vaikea päästä kokeesta läpi, jos ei ole tehnyt tehtäviä.

Harjoitustehtäviä on kahdenlaisia. Tähdellä merkityistä osa tarkastetaan ja niistä saa pisteitä vain silloin, kun ratkaisu läpäisee tarkastuksen. Ratkaisujaan saa kuitenkin korjata ja palauttaa uudelleen. Myös tähdettömät tehtävät palautetaan, mutta ohjaajat eivät tarkasta niitä yksityiskohtaisesti. Tähdettömien tehtävien tarkastaminen on siis opiskelijan omalla vastuulla. Tarkastus onnistuu kurssin sivulle ilmestyvien esimerkkiratkaisujen avulla, ja epäselvistä kohdista voi käydä kysymässä ohjaajilta.

Harjoitustehtäviä tekemällä ansaitsee lisäpisteitä, joilla voi korvata koepisteitä. Tähdellä merkityistä hyväksytysti tehdyistä tehtävistä voi saada maksimissaan 20 lisäpistettä. Pisteet kertyvät seuraavasti:

 

Tehty oikein

≥ 5 % 

≥ 10 % 

≥ 15 % 

≥ 20 % 

≥ 25 % 

≥ 30 % 

≥ 35 % 

≥ 40 % 

≥ 45 % 

≥ 50 % 

Pisteet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tehty oikein

≥ 55 % 

≥ 60 % 

≥ 65 % 

≥ 70 % 

≥ 75 % 

≥ 80% 

≥ 85 % 

≥ 90 %  

≥ 95 % 

100 % 

Pisteet

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Myös tähdettömistä tehtävistä voi saada maksimissaan 20 lisäpistettä. Ne kertyvät saman taulukon mukaan kuin tähdellä merkityistä tehtävistä saatavat lisäpisteet. Yhteensä lisäpisteitä voi siis saada maksimissaan 40. Kurssikokeiden yhteenlaskettu maksimipistemäärä on 200 pistettä.

Harjoitustehtävät

Harjoitusten palauttaminen

Harjoitustehtävien ratkaisut palautetaan kirjallisesti salin C323 edessä käytävällä olevaan isoon palautuslaatikkoon viimeistään keskiviikkona klo 19.30. Kun palautat tehtävät, noudata tarkasti palautusohjeita.  Kurssilla on satoja opiskelijoita ja ohjaajien työstä tulee kohtuuttoman raskasta, jos tehtävät on palautettu huolimattomasti. Tehtäviä ei voi palauttaa sähköpostitse.

Tähdellä merkityistä tehtävistä osa tarkastetaan, ja opiskelijat noutavat tarkastetut ratkaisunsa pienistä laatikoista salin C323 edestä. Ne tehtävät, joiden ratkaisut kaipaavat korjausta, voi palauttaa uudelleen. Korjaamista saa yrittää kahdella seuraavalla palautuskerralla. Viimeinen palautuspäivä korjatuille tehtäville on siis kahden viikon päästä alkuperäisestä palautuspäivästä.

Tähtitehtävien tarkastuksessa käytettävät merkinnät:

 • Kukka - Ratkaisun korjaaminen ei ole tarpeen. Tehtävä on kirjattu suoritetuksi.
 • Lehti - Ratkaisua kannattaa korjata. Suoritusta ei ole kirjattu.
 • Ei merkintää - Kyseistä tehtävää ei tarkastettu, vaan se kirjattiin suoritukseksi sellaisenaan.

 


Henkilökohtainen ohjaus

Henkilökohtaista ohjausta tehtävien tekemiseen ja kurssimateriaalin lukemiseen saa laitoksen 3. kerroksesta, jossa ohjaajat päivystävät. Ohjauksessa voi viettää niin paljon aikaa kuin haluaa. Kisälliohjaajat ovat erikoistuneet kurssien Johdatus yliopistomatematiikkaan sekä Lineaarialgebra ja matriisilaskenta ohjaukseen. Ratkomo-ohjaajat antavat yleistä ohjausta.

 


Luennot

Luentoja on viikoilla 36-41 ja 44-49 salissa A111. Kaikille opiskelijoille tarkoitettuja luentoja on seuraavasti:

 • keskiviikkoisin klo 9-10
 • torstaisin klo 13-14 
 • perjantaisin klo 13-14.

Matematiikan pääaineopiskelijoille tarkoitetuilla luennoilla käsitellään kompleksilukuja

 • keskiviikkoisin klo 10-11. 

Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen opiskelijoille tarkoitetuilla luennoilla käsitellään joitakin erityisesti näiden alojen kursseilla tarvittavia aiheita

 • torstaisin klo 12-13.

 


Kokeet

Kurssi suoritetaan kahdella kurssikokeella. Kummankin kokeen maksimipistemäärä on 100. Kurssikokeista voi siis saada yhteensä 200 pistettä. Kurssin läpäisemiseen vaaditaan molemmat seuravista:

 • puolet kurssin maksimipistemäärästä eli 100 pistettä
 • molemmista kurssikokeista vähintään 30 pistettä.

Kurssia ei siis voi suorittaa osallistumalla vain yhteen kurssikokeeseen.

Niille opiskelijoille, jotka eivät pysty osallistumaan varsinaiseen kurssikokeeseen sairastumisen tai päällekkäisen tentin vuoksi, järjestetään yksi korvaava koetilaisuus. Tällaisessa tapauksessa lähetä mahdollisimman pian sähköpostia Lotalle (lotta.oinonen 'at' helsinki.fi).

Koeajat

1. kurssikoe Exactumin auditorioissa

 • matematiikan pääaineopiskelijat ma 19.10. klo 10-12.
 • tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen pääaineopiskelijat pe 23.10. klo 10-12.
 • maanantain 19.10. kokeen ratkaisut.
 • perjantain 23.10. kokeen ratkaisut.

2. kurssikoe Exactumin auditorioissa

 • matematiikan pääaineopiskelijat ma 14.12. klo 10-12.
 • tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen pääaineopiskelijat ti 15.12. klo 16-18.
 • maanantain 14.12. kokeen ratkaisut.
 • tiistain 15.12. kokeen ratkaisut.

 


Kurssimateriaali

Kurssimoniste

Kurssimoniste yhtenä tiedostona (päivitetty 3.2.2016)

Lisämateriaalia

Kirjallisuutta

Kurssi ei seuraa tarkasti mitään yksittäistä oppikirjaa. Seuraavia materiaaleja voi käyttää oheislukemistona:


Ilmoittaudu kurssille

 
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

 


Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.