Johdatus yliopistomatematiikkaan

Kurssin oppimistavoitteet: Perusvalmiudet

 

Alla olevasta taulukosta voi tarkistaa, millä tasolla kurssilla opittavat matematiikan perustaidot olisi tarkoitus osata. Oppimistavoitetta lähestyvät taidot omaava on jo oppinut kurssilla opetettavia asioita merkittävässä määrin. Oppimistavoitteen saavuttaminen kaikissa osa-alueissa tarkoittaa käytännössä, että on mahdollisuus korkeimpaan arvosanaan.

 

 

Oppimistavoitetta lähestyvät taidot

Oppimistavoitteen saavuttavat taidot

Matemaattisen tekstin lukeminen

Tarkistaa tarvittaessa määritelmät kurssimateriaalista.

Vertaa omia ratkaisujaan harjoitustehtävien malliratkaisuihin.

Perehtyy kurssimateriaalin esimerkkeihin.

Tutustuu luennon aiheeseen etukäteen kurssimateriaalin avulla saadakseen opetuksesta täyden hyödyn.

Tekee omia täydentäviä merkintöjä ja muistiinpanoja kurssimateriaaliin.

Tutustuu myös muuhun kurssikirjallisuuteen.

Suullinen viestintä

Pyytää apua matemaattisiin ongelmiinsa.

 

Pystyy muotoilemaan tarkkoja kysymyksiä matemaattisiin ongelmiinsa.

Käyttää oikeita nimityksiä matemaattisille käsitteille.

Osallistuu keskusteluun ohjauksessa ja luennoilla.

Ratkaisujen tuottaminen

Kirjoittaa ratkaisuja, joiden kieli ja looginen rakenne ovat niin selkeitä, että ulkopuolinen saa niistä selvän.

Tekee itsenäisesti harjoitustehtäviä kurssimateriaalin avulla.

Käyttää kurssin merkintöjä vastauksissaan.

Määrittelee käyttämänsä symbolit kuten muuttujat ja vakiot.

Kirjoittaa kokonaisia ja ymmärretäviä lauseita ja käyttää matemaattisia symboleita vain tarvittaessa.

Todistaminen

Tietää eron esimerkin, määritelmän ja lauseen välillä.

Pystyy luonnostelemaan erityyppisten väitteiden todistusten rakenteen.

 

Lukee todistuksia ja pystyy seuraamaan niiden loogista rakennetta.

Ratkaisee yksinkertaisia "Osoita, että..." -tyyppisiä tehtäviä.

  • No labels