Johdatus inversio-ongelmiin, kevät 2009

Last modified by lsoksane@helsinki_fi on 2024/03/27 09:58

Johdatus inversio-ongelmiin, kevät 2009

Uutisia

 • 21.4. Lisää luentomuistiinpanoja, (sivut 39-61).
 • 17.4. Luentomuistiinpanojen liite,
  (Lauseiden 3.2 ja 3.4 todistukset sekä huomioita gauge-muunnoksesta).
 • 16.4. Lisää taustamateriaalia. Katchalov, Kurylev, Lassas. INVERSE BOUNDARY SPECTRAL PROBLEMS.
  Luku 1.
 • 15.4. Lisää luentomuistiinpanoja, (sivut 39-55).
 • 23.3. Lisää taustamateriaalia kurssikansiossa liittyen elliptisten operaattorien ominaisarvoihin ja
   erityisesti max-min lauseeseen.
 • 23.3. Kurssin aikataulu 24.3-7.4 on seuraava
  • Ti 24.3. Ei luentoja/laskareita
  • To 26.3. Laskarit
  • Pe 27.3. Laskarit
  • Ti 31.3-Pe 3.4. Ei luentoja/laskareita
  • Ti 7.4. Laskarit.
 • 23.3. Laskuharjoitukset 3 pidetään ti 7.4. Tehtävät (pdf).
 • 23.3. Lisää luentomuistiinpanoja, (sivut 38-42).
 • 19.3. Lisää luentomuistiinpanoja, (sivut 10-38).
 • 18.3. Toiset laskuharjoitukset pidetään pe 27.3. Tehtävät (ps), Tehtävät (pdf).
 • 18.3. Ensimmäiset laskuharjoitukset pidetään to 26.3. Tehtävät (ps), Tehtävät (pdf).
 • 11.3. Luentomuistiinpanojen ensimmäinen erä on saatavilla (sivut 1-29).
 • 11.3. Kurssin kansio löytyy huoneesta C326. Kansio sisältää luentomuistiinpanot sekä
   taustamateriaalia seuraavista aiheista: Sobolev-avaruudet, kompaktit operaattorit, Arzela-Ascoli -lause.
 • 11.3. Suositeltavaa taustamateriaalia on Hans-Olav Tyllin Funktionaalianalyysin peruskurssin
   luentomonisteiden sivut 88-101 luvusta 5. Sivut käsittelevät Sobolev-avaruuksia, ja löytyvät osoitteesta
  http://mathstat.helsinki.fi/kurssit/FApk/luennot/FApk08luennot.html.

Luennoitsija

Matti Lassas

Laajuus

5 op.

Tyyppi

Syventävä opinto

Esitietovaatimukset

Funktionaalianalyysin perusteita vastaavat tiedot. Osittaisdifferentiaaliyhtälöiden perusteiden tuntemus on hyödyksi.

Luentoajat

ti 16-18 (C124; 31.3. BK106), to 10-12 (B120), pe 12-14 (C124).
 Ensimmäinen luento 10.3.2009, pääsiäisloma 9.-15.4.

Kurssin mainos

Kokeet

Kurssi voidaan suorittaa joko osallistumalla kurssikokeeseen tai kirjoittamalla essee.

Kirjallisuus

Luentomuistiinpanot

Ilmoittautuminen ensimmäisellä luennolla

Laskuharjoitukset

Osa luentoajoista käytetään laskuharjoitusten pitämiseen siten, että viikossa on keskimäärin kahdet luennot ja yhdet laskuharjoitukset. Tarkemmasta jaosta ilmoitetaan kurssin alussa.
 Laskuharjoitukset pitää Lauri Oksanen.