Niemi, Hannu

Last modified by kvehkala@helsinki_fi on 2024/03/27 10:33

Hannu Niemi

Emeritusprofessori
 Professor emeritus
 Emeritus professor

Hannu.jpg

Opetus / Undervisning / Teaching

Second course in statistics, spring 2013

Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, kevät 2012

Tilastotiede käytännön tutkimuksessa

Introduction to statistics, fall 2011


Tilastotieteen jatkokurssi, kevät 2009

Tilastotiede käytännön tutkimuksessa, syksy 2008

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, kevät 2008

Tilastotieteen jatkokurssi, syksy 2007

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, kevät 2007

Introduction to statistics, syksy 2006

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, kevät 2006

Tilastotiede käytännön tutkimuksessa, syksy 2005

Yhteystiedot

Huone: 301
 Osoite: PL 18 (Unioninkatu 35),
 00014 Helsingin yliopisto
 Puhelin: 02941 24870
 Sähköposti: Hannu.Niemi 'at' Helsinki.FI
 Vastaanottoajat: sop. mukaan

Kontaktinformation

Rum: 301
 Adress: PB 18 (Unionsgatan 35),
 00014 Helsingfors universitet
 Telefon: 02941 24870
 Epost: Hannu.Niemi 'at' Helsinki.FI
 Mottagningstid: enl. överenskommelse

Contact information

Room: 301
 Address: P.O. Box 18 (Unioninkatu 35),
 FI-00014 University of Helsinki
 Telephone: +358-(0)-2941 24870
 Email: Hannu.Niemi 'at' Helsinki.FI
 Office hours: by appointment