Etusivu

Last modified by kvehkala@helsinki_fi on 2024/02/07 06:37

SocStats: (YHTEISKUNTA)Tilastotiede valtiotieteellisessä tiedekunnassa

Vuosina 2004-2020 tilastotiedettä oli Helsingin yliopistossa mahdollista opiskella pääaineena kahdessa tiedekunnassa: Valtiotieteellisessä eli Valtsikassa (VT) ja Matemaattis-luonnontieteellisessä eli Matlussa (ML). Molemmissa oli (ja on edelleen) tilastotieteen opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, mutta etenkin 2004-2016 tilastotieteen opetuksesta huolehdittiin tiiviissä yhteistyössä. Myös tutkintovaatimukset olivat pitkälti samat sekä kandidaatin että maisterin tutkintojen osalta. Riippuen siitä, mistä tiedekunnasta sai opinto-oikeuden, saattoi tilastotieteestä valmistua joko Valtiotieteiden kandidaatiksi (VTK) tai Luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK), ja vastaavasti sen jälkeen Valtiotieteiden maisteriksi (VTM) tai Filosofian maisteriksi (FM).

Tämä SocStats-wikisivusto (joka pohjautui mathstatKurssit-wikisivustoon) oli käytössä 2011-2018, jolloin yliopistossa oli Matematiikan ja tilastotieteen laitos (VT+ML, 2004-2009; ML, 2010-2017) ja Sosiaalitieteiden laitos (VT, 2010-2017). Tilastotiede oli yksi niiden oppiaineista, sen jälkeen kun Tilastotieteen laitos (VT, 1945-2003) ja Matematiikan laitos (ML, 1928-2003) oli 2004 yhdistetty ja synnytetty "fuusiolaitokseksi" kutsuttu Matematiikan ja tilastotieteen laitos.

Kuusi vuotta (2004-2009) laitos kuului sekä Valtsikaan että Matluun. Kun kaksoisrooli purettiin yliopiston 2010 organisaatiouudistuksessa, laitos säilytti nimensä, mutta kuului sittemmin vain Matluun. Valtsikan henkilöstö siirtyi oman tiedekuntansa 2010 muodostetuista kahdesta "suurlaitoksesta" toiseen, nimeltään Sosiaalitieteiden laitos. Tilastotiede oli yksi sen seitsemästä oppiaineesta.

Vuodesta 2006, erotukseksi matemaattisesta tilastotieteestä, alettiin Valtsikan tilastotieteestä käyttää - Risto Lehtosen aloitteesta - kuvaavampaa nimitystä yhteiskuntatilastotiede. Termiä ei ollut aiemmin suomennettu, vaikka englanniksi Social Statistics oli jo pitkään vakiintunut. Nimi yleistyi vähitellen, vaikka virallisena oppiaineen nimenä säilyi sitkeästi tilastotiede - aina siihen saakka, kunnes koko oppiaine-termi korvattiin käsitteellä tieteenala (n. vuonna 2017).

   * * *

Vuodesta 1990 (jolloin Kimmo Vehkalahti aloitti opintonsa - toim.huom.) - Valtsikaan oli valittu n. 15-20 tilastotieteen pääaineopiskelijaa vuosittain. Vuodesta 2004, kun tilastotieteestä tuli uusi oppiaine Matluun, tilastotieteen pääaineopiskelijaksi oli mahdollista päästä kumpaan tahansa tiedekuntaan (jopa molempiin!).

Valtsikan tilastotieteen sisäänotto päättyi 2016 osana Helsingin yliopiston massiivista, kaikkien aikojen suurinta koulutusohjelmauudistusta. Tilastotieteen opiskelijavalinta ja kandiopinnot keskitettiin 2017 Matemaattisten tieteiden kandiohjelmaan (MAT). Maisteriopinnoissa opetusyhteistyö jatkui siten, että Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelman (MAST) yksi opintosuunnista oli 2017-2020 Yhteiskuntatilastotiede (Social Statistics). Opintosuunnasta valmistui tiedekunnasta riippuen VTM:ksi tai FM:ksi.

   * * *

Vuonna 2013 Valtsikaan oli perustettu Yhteiskuntatieteiden menetelmäkeskus (Centre for Research Methods). Yliopiston organisaatiouudistuksen 2016 myötä tiedekuntien alaiset laitokset lakkautettiin 2017, minkä seurauksena vuodesta 2010 osana Sosiaalitieteiden laitosta ollut yhteiskuntatilastotieteen oppiaine henkilöstöineen yhdistyi Menetelmäkeskukseen. Vuosina 2017-2018 siitä käytettiin pitkähköä nimitystä Yhteiskuntatilastotiede ja menetelmäkeskus (Centre for Research Methods and Social Statistics).

Vuonna 2019 Menetelmäkeskus lakkautettiin, kun Valtsikaan perustettiin Yhteiskuntadatatieteen keskus (Centre for Social Data Science)Sen perustajista 3/5 (Mikko Myrskylä, Maria Valaste ja Kimmo Vehkalahti) oli taustaltaan (yhteiskunta)tilastotieteilijöitä, kun taas 2/5 (Krista Lagus ja Matti Nelimarkka) tulivat tilastotieteen ulkopuolelta. Uusi, perustajien kehittämä nimi Social Data Science sekä päivitti (yhteiskunta)tilastotieteen ajan tasalle että yleisti uuden keskuksen edustaman toimialan aiempaa laajakaistaisemmaksi.

Vuonna 2020 perustettiin Yhteiskuntadatatieteen (Social Data Science) opintosuunta kansainväliseen Nyky-yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelmaan (Contemporary Societies Master's Programme, COS). Opintosuunnan ensimmäiset pääaineopiskelijat aloittavat syksyllä 2021. Vastaavasti Yhteiskuntatilastotieteen opintosuunta MAST-ohjelmassa lakkautettiin 2020. Opintosuunnan viimeiset pääaineopiskelijat valmistuvat viimeistään kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen, vuonna 2023.

   * * *

Yllä läpikäytyjen muutosten, lakkautusten ja uudistusten myötä 2004 alkanut Valtsikan ja Matlun - noiden kahden, monessa suhteessa erilaisen tiedekunnan - jännittävä yhteiselo päättyi 2020. YhteisTYÖ kuitenkin jatkuu: MAST-ohjelman opiskelijat ovat tervetulleita COS-ohjelman yhteiskuntadatatieteen kursseille, maisterintutkielmia ohjataan ja tarkastetaan jatkossakin yli tiedekuntarajojen, ja kollegoita tavataan seminaareissa ja opiskelijatilaisuuksissa niin Kumpulassa kuin keskusta- ja muillakin kampuksilla.

(Melko hiljaista tietoa kirjattu ylös hetken - jos toisenkin - mielijohteesta (vähän ennen koronakevään alkua) 24.-25.2.2020/KV ja korjattu 31.8.2020.