Kontroll- och länkdelfält

Last modified by Risto Mikkonen on 2024/02/19 15:58

Kontroll- och länkdelfält

Beskrivning av de fem kontrollfält med vilkas hjälp fälten länkas till en bestämd organisation eller till andra fält. Kontrolldelfälten finns främst i (w,0,5) eller i nästan alla (6 och8) formatfält i den bibliografiska posten. De beskrivs därför alla i denna bilaga. Delfälten beskrivs också i motsvarande förteckningar över delfälten och de är också länkade hit.

w Postens kontrollnummer

Före denna ett MARC-kod s kontrollnummer i parentes, se Organisationer.

800  1# ‡a Negt, Oskar ‡t Schriften ‡vBD. 2 ‡w (DE-101b)967682460     

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer

Före denna ett MARC-kods kontrollnummer i parentes eller standard (t.ex. International Standard Name Identifier, ISNI), se Organisationer och Standard Identifier Source Codes . ”(Uri)” i parentes är onödig med standarden och den får ej tillsättas om standarden är i form av HTTP URI.

Delfält 0 används för att registrera URIs som representerar objekt i RDF-tripletten.

100 1# ‡a Bach, Johann Sebastian. ‡4 aut ‡0 (DE-101c)310008891

100 1# ‡a Trollope, Anthony, ‡d 1815-1882. ‡0 (isni)1234567899999799

710 2# ‡a California Poets in the Schools (Project),‡e issuing body, ‡e publisher.‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/n85319780

‡1 Real World Object URI

Subfield $1 contains a URI that identifies an entity, sometimes referred to as a Thing, a Real World Object or RWO, whether actual or conceptual. When dereferenced, the URI points to a description of that entity. A URI that identifies a name or label for an entity is contained in $0.

100 1# ‡a Obama, Michelle, ‡d 1964- ‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/n200805475 ‡1 http://viaf.org/viaf/81404344

100 0# ‡a Santa Claus ‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/no2015039717 ‡1 http://dbpedia.org/resource/Santa_Claus

700 1# ‡a Jemison, Mae, ‡d 1965- ‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/n95004729 ‡1 http://id.loc.gov/rwo/agents/n95004729

5 Institution för vilken fältet gäller

Fältens uppgifter passar antingen in eller inte i beskrivningen, men den/de har betydelse för organisationen. Som kod för organisationen används ISIL, se Organisationer.

500 ## ‡a From the papers of the Chase family. ‡5 DL

500 ## ‡a The Library of Congress copy has bookplate of the Benedictine Monastery in Grafschaft; inscribed by Thomas Jefferson. ‡5 DLC

500 ## ‡a Plates 4, 5, and 9 are wanting. ‡5 DLC

500 ## ‡a University Library's copy has ms. notes by author on endpapers. ‡5 WU

583 ## ‡a Queued for preservation ‡c 19861010- ‡e Priority ‡f Title IIC project ‡5 DLC

655 ## ‡a Annotations (Provenance) ‡z Sweden ‡y 18th century. ‡2 rbprov ‡5 MH-H

710 2# ‡a Bridgewater Library, ‡d former owner. ‡5 NjP

700 1# ‡a Kissinger, Henry, ‡d 1923- ‡5 DLC

6 Länkning

Delfält ‡6 (länkning) är avsett att länka samman fält i poster där innehållet registrerats med två eller flera olika skriftarter (t.ex. latinsk och kyrillisk skrift). Med nuvarande system och katalogiseringsprinciper är huvudprincipen att de sedvanliga fälten ("normalfälten") används för att registrera informationen med latinsk skrift, och att fält 880 används för att registrera samma innehåll i annan skriftart. Delfältet skall alltid inleda respektive fält, och är definierat i de flesta förekommande fält (bibliografiskt format, auktoritetsformat, beståndsformat). Länkningen sker korsvis, dvs ‡6 måste anges såväl i fält 880 som i sitt korresponderande "normalfält". Länksyntax anges enligt mönstret:

‡6<länkfält> - <sekvensnummer> / <skriftartskod> / <kod för höger-till-vänster-orientering>

Länkfält avser fältnummer på sammanhörande fält (t.ex. 245), och skall alltid följas av bindestreck delete och ett tvåsiffrigt sekvensnummer (anges i stigande ordning då flera fält med samma fältnummer finns i posten, t.ex. 01, 02, 03 …). De sammanlänkade fälten skall ha identiska sekvensnummer; då ett 880-fält saknar sammanhörande fält skall sekvensnumret vara 00.

Delfält ‡6 i "normalfält" innehåller i allmänhet ingen ytterligare information. I fält 880 följs länkfälts- och skevensnummeruppgiften däremot av skriftartskod och vid behov även en kod för höger-till-vänster-orientering (alltså enligt skriftarten i 880 ).

100 1# ‡6 880-01 ‡a [Huvuduppslag på person på latinska tecken]
 880 1# ‡6 100-01/(N ‡a [Huvuduppslag på person på kyrilliska tecken]

245 10 ‡6 880-03 ‡a Sosei to kako : ‡b Nihon Sosei Kako Gakkai shi.
 880 10 ‡6 245-03/$1 ‡a [Huvuduppslag på japanska tecken] : ‡b [Övrig titelinformation på japanska tecken].

100 1# ‡6 880-01 ‡a [Huvuduppslag på person på kinesiska tecken].
 880 1# ‡6 100-01/(B ‡a Shen, Wei-pin.

Skriftartskod

I fält 880 skall sekvensnumret i tillämpliga fall följas av snedstreck accept och tvåställig skriftartskod.

Följande koder är definierade:

(3 : arabiska

(B : latin

$1 : kinesiska, japanska, koreanska

(N : kyrilliska

(2 : hebreiska

(S : grekiska

880 1# ‡6 100-01/(N ‡a [Huvuduppslag på person på kyrilliska]

Är flera skriftarter representerade i ett och samma 880-fält skall koden avse skriftart som förekommer först i fältet. För andra skriftarter än de som nämns ovan kan koden uteslutas. Då informationen är registrerad med en höger-till-vänster-orienterad skriftart (t.ex. arabiska eller hebreiska) tillägges ett snedstreck accept och koden r i fält 880. Icke-latinska tecken i fält 880 registreras lämpligen med någon form av virtuellt tangentbord eller annat teckenstöd.

Observera! Var uppmärksam vid registrering av höger-vänster-orienterade skriftarter (t.ex. arabiska, hebreiska, jiddisch), Titlar, namn och liknande måste skrivas in i sin logiska ordning, men så att uppgiften blir läsbar från vänster till höger. Texten blir automatiskt höger-vänster-orienterad då den visas i webbmiljö – dvs texten kan läsas från höger till vänster.

Skriv in i katalogiseringsmodulen arabiska tecknen i sin logiska ordning från vänster till höger.

110 2# ‡6 880-01 ‡a [Huvuduppslag på institutionsnamn på latinska tecken]
 880 2# ‡6 110-01/(2/r ‡a [Huvuduppslag på institutionsnamn på arabiska tecken, länkad med korresponderande "normalfält"]

8 Länk- och sekvensnummer

Delfält ‡8 (länk- och sekvensnummer) kan användas för att identifera och länka (och vid behov även sekvensnumrera) ett eller flera i posten förekommande fält, som på något sätt hör samman med varandra. Delfältet kan även användas för att identifera det eller de fält som avser en i den beskrivna posten ingående del, en specifik bärartyp eller liknande. Se även kod för samband nedan.

Sammanlänkade fält inleds normalt med ‡8:

‡8 är alltid upprepningsbart (R) då det förekommer i det bibliografiska formatet och auktoritetsformatet.

I beståndsformatet är ‡8 icke-upprepningsbart (NR) vid förekomst i fälten 852, 853-855, 863-865 och 876-878; däremot kan delfältet upprepas i samtliga andra förekommande beståndspostfält.

Länksyntax anges enligt mönstret ‡8<länknummer>.<sekvensnummer>\<kod för samband>]:

Länknumret består av ett löpande nummer 1, 2, 3 etc., och är obligatoriskt då ‡8 används. Fält med samma länknummer betraktas som sammanlänkade.
Sekvensnumret, som också består av ett löpnummer, är däremot valfritt och kan användas för att indikera den ordningsföljd i vilken sammanlänkade fält skall visas. Länk- och sekvensnummer åtskiljs med punkt (.).

Sekvensnummer kan i tillämpliga fall följas av backslash ( \ ), och en enställig kod för samband (länktyp), för att indikera de sammanlänkade fältens relation till varandra. Kod för samband används dock normalt inte i beståndsformatsfälten 852-878).

Följande koder är definierade:

a - Åtgärd (bibliografiska formatet och beståndsformatet)
 Används t.ex. för att länka samman ett eller flera fält 583 (åtgärd) med sitt/sina sammanhörande 541/561.

541 ## ‡81.1\a ‡3 Public School and College Authority and Trade School and Junior College Authority project files ‡a Finance Dept. ‡c Transferred

583 ## ‡81.2\a ‡a Appraised ‡c 198712- ‡k tjb/prr

583 ## ‡81.3\a ‡a Scheduled ‡c 19880127 ‡k src/prr

583 ## ‡81.4\a ‡a Arranged ‡c 19900619 ‡k mc/dmj

583 ## ‡81.5\a ‡a Processed level 2 ‡b 90.160 ‡c 19901218 ‡k mc/dmj

c - Integrerad del (bibliografiska formatet)
 Används i samlingsposter eller andra poster som innehåller fält för identifierbara integrerade delar, t.ex. lokalsignum, ämnesord, författare, deltitlar som endast avser del av en samlingspost eller ett flerbandsverk katalogiserat enligt enpostmodellen.

245 10 ‡a Brevard Music Center ‡n Program #24 ‡h [sound recording].

505 0# ‡a From my window / Siegmeister (world premiere) - Don Giovanni. Il mio tesorof [i.e. tesoro] / Mozart - Martha. M'appari / Flotow - Turandot. Nessun dorma / Puccini - Pines of Rome / Respighi.

650 #0 ‡81\c ‡a Suites (Orchestra), Arranged.

650 #0 ‡82\c ‡8 3\c ‡84\c ‡a Operas ‡x Excerpts.

650 #0 ‡85\c ‡a Symphonic poems.

700 1# ‡82\c ‡8 4\c ‡a Di Giuseppe, Enrico, ‡d 1938- ‡4 prf

700 12 ‡81\c ‡a Siegmeister, Elie ‡d 1909- ‡t From my window; ‡o arr.

700 12 ‡82\c ‡a Mozart, Wolfgang Amadeus, ‡d 1756-1791. ‡t Don Giovanni ‡p Mio tesoro.

700 12 ‡83\c ‡a Flotow, Friedrich von, ‡d 1812-1883. ‡t Martha. ‡p Ach! So fromm, ach! so traut. ‡l Italian

700 12 ‡84\c ‡a Puccini, Giacomo, ‡d 1858-1924. ‡t Turandot. ‡p Nessun dorma.

700 12 ‡85\c ‡a Respighi, Ottorino ‡d1879-1936. ‡t Pini di Roma.

p - Metadataproveniens
Används i posten för att länka ett fält till ett annat fält som innehåller information om metadataproveniens i det länkade fältet.

082 04 ‡81\p ‡a 004 ‡222/ger ‡q DE-101

883 0# ‡81\p ‡a parallelrecordcopy ‡d 20120101 ‡x 20141231 ‡q NO-OsNB

r - Reproduktion (bibliografiska formatet)
 Används  i bibliografiska poster avseende t.ex. reproducerade e-resurser och mikroformer för att identifiera de fält som enbart avser reproduktionen (007, 245‡h, 533 etc.). Övriga fält är då identiska med post för originalmanifestationen.

007 [mikroform]

008/23 a [mikroform]

245 04 ‡a The New-York mirror, and ladies' literary gazette.

533 ## ‡a Microfilm ‡b Ann Arbor, Mich. : ‡c University Microfilms, ‡d 1950. ‡e 3 microfilm reels ; 35 mm. ‡f (American periodical series, 1800-1850 : 164-165, 785)

830 #0 ‡8 4\r ‡a American periodical series, 1800-1850; ‡v 164-165, 785.

- generell länkning, typ odefinierad
 Används när exakta länktyper inte är tillämpliga. Koden ”u” kan användas som normalvärde, om man inte har information om länkens samband.

082 04 ‡81\u ‡a 779.994346228092 ‡qDE-101 ‡ 222/ger

085 ## ‡81\u ‡b 779

085 ## ‡81\u ‡s 704.949

085 ## ‡81\u ‡s 943

085 ## 81\u ‡z 1 ‡s 092

085 ## ‡81\u ‡z 2 ‡s 4346228

245 10 ‡a -Der- Bodensee ‡b= Lake Constance ‡c Holger Spierling ; mit Texten von Iris Lemanczyk ; Übersetzung: Global-Text, Heidelberg, Timothy Gilfoid

x - Sekvensnumrering (bibliografiska formatet och beståndsformatet)
 Används för att framhäva ordningsföljden mellan sammanlänkade fält, exempelvis då ett långt fält delats upp i flera. Kod x skall föregås av sekvensnummer. 

505 00 ‡8 1.1\x ‡t Three articles reviewing Hoeffding's work. ‡t Wassily Hoeffding's Work in the Sixties / ‡r Kobus Oosterhoff and Willem van Zwet. ‡t The Impact of Wassily Hoeffding's Work on Sequential Analysis / ‡r Gordon Simons. ‡t The Impact of Wassily Hoeffding's Research on Nonparametrics / ‡r Pranab Kumar Sen...

505 80 ‡8 1.2\x ‡t The role of assumptions in statistical decisions. ‡t Distinguishability of sets of distributions. (The case of independent and identically distributed random variables) / ‡r Wassily Hoeffding and J. Wolfowitz...

505 80 ‡8 1.3\x ‡t Unbiased range-preserving estimators. ‡t Range preserving unbiased estimators in the multinomial case. ‡t Asymptotic normality. ‡t Hajek's projection lemma.