MARC 21 Funktions- och relationskoder

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:45

Marc 21 Funktions- och relationskoder

Funktions- och relationskoder - alfabetiskt efter kod
Funktions- och relationskoder - alfabetiskt efter funktion

Inledning

Funktions- och relationskoder består av treställiga bokstavskoder, enligt Library of Congress MARC Code List for Relators. I denna lista ingår de finska funktionskoder som ofta används i Finland.

Koderna har sorterats enligt kodsekvens (Alfabetiskt efter kod) och enligt namnsekvens (Svensk benämning).

Funktionskoder används företrädesvis i det biblioografiska formatets fält 100/110/111‡4, 600/610/611‡4 och 700/710/711‡4 med syftet att identifiera personers, institutioners och konferensers roll/funktion i det beskrivna verket eller i den beskrivna manifestationen. Koderna läggs i ett (eller flera, om olika funktioner/relationer ska anges) delfält ‡4, som normalt placeras sist i respektive fält.

Koderna kan användas i följande fält/delfält:

Bibliografisk format

100‡4 (Huvuduppslag - Personnamn: funktionskod)

110‡4 (Huvuduppslag - Institutionsnamn: funktionskod)

111‡4 (Huvuduppslag - Konferensnamn: funktionskod)

270‡4 (Adress: funktionskod)

600‡4 (Ämnesord - Personnamn: funktionskod)

610‡4 (Ämnesord - Institutionsnamn: funktionskod)

611‡4 (Ämnesord - Konferensnamn: funktionskod)

630‡4 (Ämnesord - Uniform titel funktionskod)

650‡4 (Ämnesord - Term: funktionskod)

651‡4 (Ämnesord - Geografiskt namn: funktionskod)

654‡4 (Ämnesord - Fasetterade termer: funktionskod)

662‡4 (Ämnesord - Namn på orter och territorier ...: funktionskod)

700‡4 (Biuppslag - Personnamn: funktionskod)

710‡4 (Biuppslag - Institutionsnamn: funktionskod)

711‡4 (Biuppslag - Konferensnamn: funktionskod)

720‡4 (Biuppslag - Okontrollerat namn: funktionskod)

800‡4 (Seriebiuppslag under personnamn: funktionskod)

810‡4 (Seriebiuppslag under institutionsnamn: funktionskod)

811‡4 (Seriebiuppslag under konferensnamn: funktionskod)

Tillämpningsanvisningar för funktionskoder

1. I fält 1XX används funktionskod enbart i de fall då upphovsman inte är lika med textförfattare ("aut"). Funktionskod används således för att tydliggöra kompositör, illustratör, konstnär etc. som primär upphovsman.

2. I fält 7XX är funktionskod obligatorisk i samtliga fall, utom när det rör sig om flera textförfattare ("aut") där första författaren redovisas i 1XX. 

3. I fält 6XX (samt i 270 och 8XX) kan funktionskod användas när så anses lämpligt, men den är inte obligatorisk.

4. Funktionskod väljs i första hand från listan. Om ingen kod exakt motsvarar den funktion som önskas uttryckt väljs istället en mer allmän funktionskod. Mer detaljerade koder kan också hämtas från Library of Congress' fullständiga lista (på engelska): MARC Code List for Relators

5. Funktionskod placeras normalt som sista uppgift i fältet. Funktionskod kan om så önskas även användas i namn-/titeluppslag (7XX a+t). Uppgiften placeras i så fall normalt efter namnledet.

6. Funktionskoden är upprepningsbar. Flera funktionskoder kan alltså läggas på samma person/institution/konferens. Varje funktionskod läggs i ett eget delfält ‡4.

7. Om lämplig funktionskod helt saknas, kan uppgiften istället anges i klartext i delfält ‡e respektive ‡j ((funktionsterm). Förslag till nya funktionskoder kan sändas till marc-posti(at)helsinki.fi.