01X-04X - Nummer- och kodfält

Last modified by Pia Backman on 2024/02/07 12:25

01X-04X - Nummer- och kodfält

De variabla fälten 010-04X innehåller kontroll- och länkningsnummer samt koder som hör samman med beskrivningsobjektet.