031 - Musikincipit (R)

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:43

031 - Musikincipit (R)

Representation av musikincipit i kodform med ASCII-symboler enligt etablerade transkriberingsscheman. Huvudsakligen avsett för identifikation av musikmanuskript.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Verknummer (NR)

b Satsnummer (NR)

c Delnummer (NR)
 Kod som indikerar incipitföljden inom den sats som definieras i ‡b.

d Rubrik eller titel (R)

e Rollnamn (NR)

g Klav (NR)

m Röst/instrument (NR)

n Tonartssignatur (NR)

o Taktart (NR)

p Musikincipit i kodform (NR)

q Generell anmärkning (R)

r Modus eller tonart (NR)

s Kodad validitetsanmärkning (R)

t Textincipit (R)

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)

y Länktext (R)

z Offentlig anmärkning (R)

2 Systemkod (NR)
Tvåställig kod för system använt i ‡p (obligatoriskt då ‡p finns):

  • da : DARMS
  • pe : Plaine & Easie

6 Länkning (NR)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

031 ## ‡t Uinu, uinu, pieni kultahapsi

031 ## ‡t Vägen hem var mycket lång

031 ## ‡a 01 ‡b 01 ‡c 01 ‡m Ob. 1 ‡g G-2 ‡n bB ‡o c ‡p RE 9S(( 8)) 9(( 8 9 8)) 9E( 6) 7( 6S( 5)) / 4S(( 3 2 3)) / ‡u http://www.classicalarchives.com/cgi-bin/n.cgi/prep/6/jsbbrc11.mid ‡2 da

031 ## ‡a a ‡b 01 ‡c 02 ‡m S ‡e Sara ‡d Scena. Largo ‡g C-1 ‡n bBEA ‡o c ‡t Chi per pietá mi dice il figlio mio che fá ‡p =5/4-''6C3CC6DEgF6CC8-6ED/q8D4C8C'nB''4D-/2-/ ‡2 pe