013 - Patentnummer (R)

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:43

013 - Patentnummer (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Nummer (NR)

b Landkod (NR)
 För patent utfärdade av annan entitet, koda uppgiften i delfält ‡f. Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Landkoder.

c Typ av nummer (NR)

d Datum (R) 
 År, månad och dag enligt mönstret yyyymmdd.

e Dokumentets status (R)

f Utfärdare av dokumentet (R)
 Avser land eller institution som utfärdat dokumentet. Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Landkoder. ISIL-beteckningen används som organisationskod, se Organisationer.

6 Länkning (NR)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
 Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

013 ## ‡a 67-SC41534 ‡b gw# ‡c C1 ‡d 19671108

013 ## ‡a 82-US1336 ‡c A ‡d 19820928 ‡f SzGeWIPO

013 ## ‡a 93-10077 ‡b xxu ‡c patent ‡d 19930322 ‡e continuation