049 - Kontroll och inventering  - finländskt fält (NR)

Last modified by piabackm@abo_fi on 2024/01/30 08:43

049 - Kontroll och inventering  - finländskt fält (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Tidpunkt för kontroll eller inventering (NR)
Anges i form yyyymmdd (år, månad, dag). Filmens kontrolldag kan anges i 007/17-22 (Tidpunkt för granskning).

b Konrollanter eller inventerade  (NR)
Anges i form släktnamn, förnamn.

c Annan information om kontroll och inventering (NR)

d Kontrollnummer (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

049 ## ‡a 19960121 ‡b Suomen elokuvatarkastamo ‡c K16 ‡d T-96561