Liite 2: Lisäohjeita kohderyhmän ja tekijän ominaisuuksien merkitsemiseen

Last modified by tetkokko@helsinki_fi on 2024/01/30 08:47

 

Library of Congress Demographic Group Categories Term and Code Listin (LCDGT) suomennos ja osittainen ruotsinnos

Tämä väestöryhmiä kuvaavien kokoavien yleistermien lista termeihin liittyvine koodeineen on tarkoitettu käytettäväksi RDA-sääntöihin perustuvassa luetteloinnissa sääntöjen luvussa 7.7 määritellyn tarkan kohderyhmän ja tekijän ominaisuuksien yleistason merkitsemiseksi Marc 21 -formaatin osakenttään 385 |m (kohderyhmä) tai 386 |m (tekijä). Puolilihavalla kirjoitettujen suomenkielisten ja värillä korostettujen ruotsinkielisten termien jälkeen hakasuluissa ilmoitetut termejä vastaavat kolmikirjaimiset koodit ovat samat kuin Kongressin kirjaston vastaavassa listassa (Library of Congress Demographic Group Categories Term and Code List); ne merkitään osakenttään 385 |n (kohderyhmä) tai 386 |n (tekijä). Varsinainen kohderyhmä ja tekijän ominaisuus tallennetaan YSO-asiasanoin osakenttään 385 |a (kohderyhmä) tai 386 |a (tekijä).


Ikä, Ålder [age]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten kronologista ikää kuvaavia termejä (esim. aikuiset, ikääntyneet, lapset (ikäryhmät), nuoret, nuoret aikuiset).


Opiskelutaso, Utbildningsnivå [edu]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten mahdollisimman tarkkaa opiskelutasoa kuvaavia termejä (esim. abiturientit, alakoululaiset, ammattikoululaiset, esikoululaiset, lukiolaiset, yläkoululaiset). Termeille, jotka eivät selkeästi ilmaise opiskelutasoa (esim. aikuisopiskelijat, erityisoppilaat, koululaiset, oppilaat, opiskelijat, vaihto-opiskelijat), valitaan kokoavaksi yleistermiksi Muu [soc].


Etnisyys, Etnicitet [eth]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten etnistä identiteettiä kuvaavia termejä (esim. baskit, kanadansuomalaiset, romanit, sorbit, suomenruotsalaiset, tuaregit, vironruotsalaiset). Mikäli ryhmän etnisyyttä kuvaava termi on myös maantieteellinen termi, valitaan kokoavaksi yleistermiksi Kansallisuus/asuinalue [nat].


Sukupuoli, Kön [gdr]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten sukupuolisuutta kuvaavia termejä (esim. miehet, naiset, transihmiset).


Kieli, Språk [lng]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten kielellisyyttä kuvaavia termejä (esim. englanninkieliset, ruotsinkieliset, suomenkieliset).


Terveys/toimintakyky, Hälsa/funktionsförmåga [mpd]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten terveydellistä tilaa tai toimintakykyä kuvaavia termejä (esim. kuulovammaiset, psyykkisesti sairaat, päihdekuntoutujat, sokeat).


Kansallisuus/asuinalue, Nationalitet/bosättningsområde [nat]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten kansallisuutta tai maantieteellistä asuinaluetta kuvaavia termejä (esim. keskisuomalaiset, neuvostoliittolaiset, romanialaiset, suomalaiset, yhdysvaltalaiset). Mikäli ryhmän etnisyyttä kuvaava termi ei ole samalla maantieteellinen termi, valitaan kokoavaksi yleistermiksi Etnisyys [eth].


Ammatti/harrastus, Yrke/hobby [occ]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten toiminta-alaa kuvaavia termejä (esim. matemaatikot, metsästäjät, psykiatrit, tekstiilitaiteilijat).


Uskonto, Religion [rel]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten uskonnolliseen ryhmään kuulumista kuvaavia termejä (esim. buddhalaiset, katoliset, luterilaiset, sikhit).


Seksuaalinen suuntautuneisuus, Sexuell läggning [sxo]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten seksuaalista suuntautumista kuvaavia termejä (esim. biseksuaalit, heteroseksuaalit, homot, lesbot).


Muu, Övrig [soc]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten muuta sosiaalista keskinäistä samankaltaisuutta kuvaavia termejä (esim. erolapset, sosialistit, sotalesket, vaihto-opiskelijat, vangit).