06. Aiheena teos

Last modified by Jaakko Tuohiniemi on 2024/06/26 14:53

Kuvailtavassa aineistossa käsitelty teos tai sen ekspressio

Milloin kohdeteos tai sen ekspressio tallennetaan?

Kohdeteos tai sen ekspressio tallennetaan, mikäli kuvailtava aineisto käsittelee yhtä tai useampaa teosta tai sellaisen ekspressiota ja tallentamista pidetään tärkeänä. Tämä koskee sekä tieto- että fiktioaineistoa.

Teoksen yleisempi kuvailu, ks. oppaan osio 9. Muut aiheet.

Missä muodossa kohdeteoksen tai sen ekspression hakutieto tallennetaan?

Kohdeteoksesta ja -ekspressiosta käytettävä auktorisoitu hakutieto (ensisijainen nimeke) valitaan RDA:n luvussa 6 määrätyllä tavalla.

Aleph- ja Alma-kirjasto-ohjelmia käyttävissä kirjastoissa voidaan teosten auktorisoituja hakutietoja poimia Asterista valmisteilla olevasta Kansalliset teos- ja ekspressiotiedot -sanastosta (Teka). Auktorisoituihin hakutietoihin liittyy aina "(FI-ASTERI-W)"-alkuinen Asteri-ID, joka Melindan tietueissa näkyy näkyy muodossa "(FIN13)[numerosarja]". Tekassa on tällä hetkellä auktorisoituna mm.:

  • lähes 15 000 sävellystä
  • keskeisiä uskonnollia teoksia (Augsburgin tunnustus, Avesta, Bhagavadgītā, Koraani, Raamattu ja sen yksittäiset kirjat, Tipiṭaka, Tripiṭaka ym.)
  • eräitä pääasiassa suomalaisia kaunokirjallisuusklassikoita (kirjoittajina mm. Pentti Haanpää, Volter Kilpi, Aleksis Kivi, Väinö Linna, Veijo Meri, Paavo Rintala, J.R.R. Tolkien, Lauri Viita, Mika Waltari)
  • kaikki kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saaneet teokset
  • muutama kansalliseepos (BeowulfGilgameš, KalevalaNibelungeinlauluRolandin laulu, Runo-Edda, Šahname)
  • juridisia teoksia (Suomen tasavallan ajokorttilaki, kaikki neljä alkoholilakia, hallitusmuoto, hallintolaki, vuosien 1951 ja 1991 itsehallintolait, kansalaisaloitelaki, vuosien 1917, 1922 ja 1932 kieltolait, oikeudenkäymiskaari, vuosien 1978 ja 2006 osakeyhtiölait, perustuslaki, rikoslaki, saamelaiskäräjälaki, tekijänoikeuslaki, molemmat tupakkalait ja uskonnonvapauslait sekä muutama Ruotsin kuningaskunnan ja Suomen suuriruhtinaskunnan laki)
  • muutama keskeinen sarja (Bayreuth African Studies Series, Hollstein's German Engravings, Etchings and Woodcuts, Keltainen kirjasto, The Loeb Classical Library, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia ym.)

Huomaa: Raamatun osien auktorisoiduista hakutiedoista on julkaistu Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän laatima erillinen Raamatun kirjojen merkitseminen -ohje.

Huomaa: Sävellyksistä (musiikkiteoksista) käytettävistä auktorisoiduista hakutiedoista on julkaistu erillisiä luetteloita (ns. säveltäjien yhtenäistettyjen nimekkeiden ohjeluetteloita), osa painettuina Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarjassa ja osa vapaasti verkosta ladattavina tiedostoina Kirjastot.fi -sivustolla (Yhtenäistettyjen nimekkeiden ohjeluettelot). Sävellysten hakutietoihin voidaan liittää kansainvälinen ISWC-tunniste (ISWC Network).

Huomaa: Elokuvista käytettävissä hakutiedoissa Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä suosittaa käyttämään aina elokuvan valmistumisvuotta, ja Kuvailustandardiryhmän 13.2.2018 vahvistaman RDA:n luvun 6.4 suomalaisten kirjastojen linjauksen mukaan elokuva-aineistossa teokseen liittyvä ajankohta on ydinelementti ja merkitään aina osaksi hakutietoa, riippumatta siitä, onko muita samannimisiä elokuvia. Keskenään samannimiset elokuvat pitää joka tapauksessa erottaa vuoden perusteella (RDA, luku 6.4.1.3 ja luku 6.27.1.9), joten ajankohdan ilmaiseminen aina poistaa tarpeen erikseen selvittää mahdollisten muiden samannimisten elokuvien olemassaolon.

Huomaa: Vakiintuneista kokoavista nimekkeistä (ks. RDA, luku 6.2.2.10 ym.) on julkaistu erillinen listaus osana Metatietosanastoa (Vakiintunut kokoava nimeke).

Huomaa: Rakennukset kuvaillaan yhteisöinä ja muina aiheina, ei teoksina. Kuvailuelementtien rajaus perustuu Kongressin kirjaston Establishing Certain Entities in the Name or Subject Authority File -listaukseen, jonka suomennos on valmisteilla.

Täsmentäviä ohjeita Marc 21 -formaatissa käytettävistä kohdeteoskentistä

Kuvailtavan aineiston käsittelemä teos tai käsittelemät teokset voidaan tallentaa seuraaviin Marc 21 -formaatin kenttiin:

050  Kongressin kirjaston luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan LCC-luokka siinä tapauksessa, että luokituksessa on kohdeteokselle annettu oma luokka tai alaluokka.

080  Yleinen kymmenluokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan UDK-luokka siinä tapauksessa, että luokituksessa on kohdeteokselle annettu oma luokka tai alaluokka.

082  Deweyn luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan DDC-luokka siinä tapauksessa, että luokituksessa on kohdeteokselle annettu oma luokka tai alaluokka.

600  Henkilönnimi asiasanana  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan kohdeteos, jonka päätekijä on henkilö (kohdeteoksen ensisijainen hakutieto/yhtenäistetty nimeke |t-osakentässä).

610  Yhteisönnimi asiasanana  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan kohdeteos, jonka päätekijä on yhteisö (kohdeteoksen ensisijainen hakutieto/yhtenäistetty nimeke |t-osakentässä).

611  Kokouksen nimi asiasanana  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan kohdeteos, jonka päätekijä on tapahtuma (kohdeteoksen ensisijainen hakutieto/yhtenäistetty nimeke |t-osakentässä).

630  Yhtenäistetty nimeke asiasanana  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan kohdeteoksen ensisijainen hakutieto/yhtenäistetty nimeke, mikäli kohdeteoksella ei ole päätekijää tai kohdeteos on sekavastuullinen.

Esimerkkejä

Esimerkeissä ovat mukana vain ne kentät, jotka sisältävät kohdeteoksen tai -ekspression (nimen) luokituksina tai asiasanoina. Huomautukset ovat kursiivilla ja vertailun vuoksi esitetyt Kongressin kirjaston asiasanaston asiasanat ruskealla värillä. Teoksiin ja ekspressioihin liittyvien henkilöiden kuvaileminen, ks. oppaan osio 3. Henkilö.

Yksittäinen kohdeteos

Uskonnollinen teos

Niko Huttusen kirjoittama kirja Raamatullinen sota: Raamatun käyttö ja vaikutus vuoden 1918 sisällissodan tulkinnoissa. Aiheena yksittäisen uskonnon (kristinusko) pyhä kirja (Raamattu) (ks. RDA, luku 6.23 ja luku 6.30).

630 04  |a  Raamattu.  |0  (FI-ASTERI-W)000014998

630 04  |a  Bibeln.

630 00  |a  Bible  |x  Use.     (auktorisoitu hakutieto auktorisoitu LCSH:n asiasanaksi)

Måns Broon kirjoittama artikkeli Bhagavad-gitamritasindhu-bindhu: en droppe ur Bhagavad Gitas nektarocean. Aiheena yksittäisen uskonnon (hindulaisuus) pyhä kirja (भगवद्गीता) (ks. RDA, luku 6.23 ja luku 6.30).

630 04  |a  Bhagavadgītā.  |0  (FI-ASTERI-W)000015156

630 04  |a  Bhagavadgita.     (auktorisoiduksi hakutiedoksi valittu Nationalencyklopedinissä käytetty muoto)

630 00  |a  Bhagavadgītā.     (hakutieto/yhtenäistetty nimeke auktorisoitu LCSH:n asiasanaksi)

Ellen G. Whiten kirjoittaman kirjan Thoughts from the Mount of Blessing (1896) suomennos Vuorisaarna. Aiheena yksittäinen saarna (Raamatussa Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa kuvattu Jeesuksen pitämä saarna).

050 14  |a  BT380  |b  .W45137 2011     (LCC:n luokka "Doctrinal theology—Christology—Life of Christ—Special topics—Public life—Sermon on the Mount—General works—Early through 1950")

630 04  |a  Vuorisaarna.  |0  (FI-ASTERI-W)000015108

630 04  |a  Bergspredikan.

630 00  |a  Sermon on the mount.     (hakutieto/yhtenäistetty nimeke auktorisoitu LCSH:n asiasanaksi)

Juridinen teos

Antero Jyrängin kirjoittama kirja Uusi perustuslakimme. Aiheena yksittäinen laki (Suomen tasavallan eduskunnan vuonna 1999 säätämä ja vuonna 2000 voimaan astunut Suomen perustuslaki) (ks. RDA, luku 6.29).

050 14  |a  KJT2064.52  |b  .J97 2000     (LCC:n luokka "Law—Europe—Finland—Constitutional law—Sources—Individual constitutions—2000—Text of the constitution—Annotated editions. Commentaries. General works")

082 04  |a  342.4897  |2  23     (DDC:n luokka "Social sciences—Law—Branches of law; laws, regulations, cases; law of specific jurisdictions, areas, socioeconomic regions—Branches of law—Constitutional and administrative law—Specific jurisdictions and areas—Finland")

084 __  |a  33.21  |2  ykl     (YKL:n luokka "Yhteiskunta—Oikeustiede—Julkis- ja hallinto-oikeus—Valtiosääntöoikeus")

610 14  |a  Suomi.  |t  Suomen perustuslaki.  |0  (FIN-ASTERI-W)000015171

610 14  |a  Finland.  |t  Finlands grundlag.

610 10  |a  Finland.  |t  Perustuslaki.     (auktorisoitu LCSH:n asiasanaksi)

Unto Vesan toimittama artikkelikokoelma YYA: aika ja sopimus. Aiheena yksittäinen kansainvälinen sopimusteksti (Suomen ja Neuvostoliiton välillä 6.4.1948 solmittu Sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta eli YYA-sopimus) (ks. RDA, luku 6.29).

630 04  |a  YYA-sopimus.

630 04  |a  VSB-avtalet.

610 10  |a  Finland.  |t  Treaties, etc.  |g  Soviet Union,  |d  1948 April 6.     (auktorisoitu LCSH:n asiasanaksi)

Kausijulkaisuna ilmestynyt Yhdysvaltain presidentin Commission on Security and Cooperation in Europe on the Implementation of the Helsinki Final Actille laatima raportti Implementation of the Helsinki Accord (ks. RDA, luku 6.29).

630 04  |a  Helsingin sopimus (1975)

630 04  |a  Helsingforsöverenskommelsen (1975)

611 20  |a  Conference on Security and Cooperation in Europe  |d  (1972-1975 :  |c  Helsinki, Finland).  |t  Final Act  |v  Periodicals.     (auktorisoitu LCSH:n asiasanaksi)

Musiikkiteos (sävellys)

Erkki Salmenhaaran kirjoittama kirja Tapiola: sinfoninen runo Tapiola Sibeliuksen myöhäistyylin edustajana. Aiheena yksittäisen säveltäjän (Jean Sibelius) yksittäinen sävellys (Tapiola op. 112) (ks. RDA, luku 6.28).

080 #_  |a  781:785.4Sibelius, Tapiola  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

600 14  |a  Sibelius, Jean,  |d  1865-1957.  |t  Tapiola,  |n  op112.  |0  (FI-ASTERI-W)000013567

600 14  |a  Sibelius, Jean,  |d  1865-1957.  |t  Tapiola,  |n  op112.  |0  (FI-ASTERI-W)000013567

600 10  |a  Sibelius, Jean,  |d  1865-1957.  |t  Tapiola.     (auktorisoitu LCSH:n asiasanaksi)

Laura Kolben, Risto Valjuksen ja Johan Wreden toimittama kirja Soi sana kultainen: Maamme-laulun viisitoista vuosikymmentä/Vårt land: vår nationalsång 150 år. Aiheena yksittäisen säveltäjän (Fredrik Pacius) yksittäinen sävellys (Maamme-laulu) (ks. RDA, luku 6.28).

600 14  |a  Pacius, Fredrik,  |d  1809-1891.  |t  Vårt land.  |0  (FI-ASTERI-W)000012775

600 14  |a  Pacius, Fredrik,  |d  1809-1891.  |t  Vårt land.  |0  (FI-ASTERI-W)000012775

600 10  |a  Pacius, Fredrik,  |d  1809-1891.  |t  Vårt land.     (auktorisoitu LCSH:n asiasanaksi)

Muut teokset

Tekstiteos

Petja Aarnipuun toimittama artikkelikokoelma Kalevala maailmalla: kansalliseepoksen kääntämisen kulttuurihistoriaa. Aiheena yksittäinen sankarirunoelma (Kalevala).

050 00  |a  PH326  |b  .K325 2012     (LCC:n luokka "Uralic. Basque—Finnish—Literature—History—Folk literature—Texts—Poetry—Kalevala—Criticism—Special topics")

630 04  |a  Kalevala.  |0  (FI-ASTERI-W)000014988

630 04  |a  Kalevala.  |0  (FI-ASTERI-W)000014988

630 00  |a  Kalevala  |x  Translations  |x  History and criticism.     (auktorisoitu LCSH:n asiasanaksi)

Pirjo Lyytikäisen kirjoittama kirja Vimman villityt pojat: Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen laji. Aiheena yksittäisen kirjailijan (Aleksis Kivi) yksittäinen romaani (Seitsemän veljestä) (ks. RDA, luku 6.27.1.2).

600 14  |a  Kivi, Aleksis,  |d  1834-1872.  |t  Seitsemän veljestä.  |0  (FI-ASTERI-W)000015214

600 14  |a  Kivi, Aleksis,  |d  1834-1872.  |t  Seitsemän veljestä.  |0  (FI-ASTERI-W)000015214

600 10  |a  Kivi, Aleksis,  |d  1834-1872.  |t  Seitsemän veljestä.     (auktorisoitu LCSH:n asiasanaksi)

Amanda-nimimerkin osana Helmet-lukuhaastetta kirjoittama blogikirjoitus Elena Ferrante: Loistava ystäväni. Aiheena yksittäisen kirjailijan (Elena Ferrante) yksittäinen romaani (Amica geniale) (ks. RDA, luku 6.27.1.2).

600 14  |a  Ferrante, Elena,  |d  1943-  |t  Amica geniale (romaani)  |0  (FI-ASTERI-W)000015235     (hakutiedossa on tarkenne, jotta se erottuisi saman tekijän samannimisen sarjakirjan hakutiedosta, ks. alla) 

600 14  |a  Ferrante, Elena,  |d 1943-  |t  Amica geniale (roman)     (sama)

600 10  |a  Ferrante, Elena.  |t  Amica geniale (Novel)     (auktorisoitu LCSH:n asiasanaksi)

Annamaria Guadagnin kirjoittama kirja La leggenda di Elena Ferrante. Aiheena yksittäisen kirjailijan (Elena Ferrante) yksittäinen romaanisarja/sarjakirja (Amica geniale) (ks. RDA, luku 6.27.1.2).

600 14  |a  Ferrante, Elena,  |d  1943-  |t  Amica geniale (sarja)  |0  (FI-ASTERI-W)000015234     (hakutiedossa on tarkenne, jotta se erottuisi saman tekijän samannimisen yksittäisen romaanin hakutiedosta, ks. yllä) 

600 14  |a  Ferrante, Elena,  |d  1943-  |t  Amica geniale (serie)     (sama)

600 10  |a  Ferrante, Elena.  |t  Amica geniale.     (auktorisoitu LCSH:n asiasanaksi)

Mauri Mönkkösen kirjoittama arvostelu Jyväskylän historiakongressin esitelmät. Julkaistu Historiallinen aikakauskirja -lehden 82. vuosikerran numerossa 2. Aiheena yksittäinen kokousjulkaisu (Mauno Jokipiin ja Ilkka Nummelan toimittama Föredrag vid det XVIII nordiska historikermötet, Jyväskylä 1981) (ks. RDA, luku 6.27.1.3, Poikkeukset, yhteisöt teoksen tekijöinä).

611 24  |a  Nordiska historikermötet  |n  (18. :  |d  1981 :  |c  Jyväskylä, Suomi).  |t  Föredrag vid det XVIII nordiska historikermötet, Jyväskylä 1981.

611 24  |a  Nordiska historikermötet  |n  (18. :  |d  1981 :  |c  Jyväskylä, Finland).  |t  Föredrag vid det XVIII nordiska historikermötet, Jyväskylä 1981.

611 20  |a  Nordiske historikerkongres  |n  (18th :  |d  1981 :  |c  Jyväskylä, Finland).  |t  Föredrag vid det XVIII nordiska historikermötet, Jyväskylä 1981.

Esineteos

Donald Sassoonin kirjoittaman kirjan Mona Lisa: the History of the World's Most Famous Painting suomennos Mona Lisa: maailman tunnetuimman maalauksen tarina.  Aiheena yksittäisen taiteilijan (Leonardo da Vinci) yksittäinen taideteos (Mona Lisa eli La Gioconda eli La Joconde) (ks. RDA, luku 6.27.1.2).

050 14  |a  ND623.L5  |b  A7 2006[kappaleen tunniste]     (LCC:n luokka "Painting—History—Special regions or countries—Europe—Italy—Special artists, A-Z—Leonardo, da Vinci, 1452-1519—Individual works of art. Alphabetically by title of work of art and date—Mona Lisa")

080 #_  |a  [UDK-pääluokka]LEONARDO, MONA LISA  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

600 04  |a  Leonardo,  |c  da Vinci,  |d  1452-1519.  |t  Mona Lisa.  |0  (FI-ASTERI-W)000015154

600 04  |a  Leonardo,  |c  da Vinci,  |d  1452-1519.  |t  Mona Lisa.  |0  (FI-ASTERI-W)000015154

600 00  |a  Leonardo,  |c  da Vinci,  |d  1452-1519.  |t  Mona Lisa.     (auktorisoitu LCSH:n asiasanaksi)

Anne Helaakosken kirjoittama artikkeli Koheesio pysyy Postin edustalla. Julkaistu Kaleva-sanomalehdessä 30.10.2016. Aiheena yksittäisen taiteilijan (Laila Pullinen) yksittäinen taideteos (Oulun Postiaukiolla sijaitseva Koheesio-veistos) (ks. RDA, luku 6.27.1.2).

080 1_  |a  736PULLINEN, KOHEESIO  |x  (480OULU)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

600 14  |a  Pullinen, Laila,  |d  1933-2015.  |t  Koheesio.  |0  (FI-ASTERI-N)000055923

600 14  |a  Pullinen, Laila,  |d  1933-2015.  |t  Koheesio.  |0  (FI-ASTERI-N)000055923

600 10  |a  Pullinen, Laila,  |d  1933-2015.  |t  Koheesio.

Elokuva

Enno Patalasin kirjoittama kirja Metropolis in/aus Trümmern: eine Filmgeschichte. Aiheena yksittäinen elokuva (Fritz Langin ohjaama Metropolis) (ks. RDA, luku 6.27.1.3, Poikkeukset, liikkuva kuva). Huomaa: Elokuvaohjaajien, kuvaajien, näyttelijöiden ja muiden elokuvan tekemiseen osallistuneiden henkilöiden kuvaileminen, ks. oppaan osio 3. Henkilö.

050 00  |a  PN1997.M436  |b  P38 2001     (LCC:n luokka "Drama—Motion pictures—Plays, scenarios, etc.—Individual motion pictures—Motion pictures produced through 2000. By title of motion picture, A-Z—Metropolis—Criticism")

630 04  |a  Metropolis (elokuva : 1927)     (Kuvailustandardiryhmän 13.2.2018 vahvistaman RDA:n luvun 6.4 suomalaisten kirjastojen linjauksen mukaan elokuva-aineistossa teokseen liittyvä ajankohta on ydinelementti ja merkitään aina osaksi hakutietoa, riippumatta siitä, onko muita samannimisiä elokuvia)

630 04  |a  Metropolis (film : 1927)     (sama)

630 00  |a  Metropolis (Motion picture : 1927)     (auktorisoitu LCSH:n asiasanaksi)

Peli

René Glasin kirjoittama kirja Battlefields of Negotiation: Control, Agency, and Ownership in World of Warcraft. Aiheena World of Warcraft -verkkoroolipeli (ks. RDA, luku 6.27.1.3, poikkeukset, liikkuva kuva).

050 00  |a  GV1469.25.W64  |b  G53 2012     (LCC:n luokka "Recreation. Leisure—Games and amusements—Indoor games and amusements—Computer games. Computer simulated games. Electronic games—Individual games, A-Z—World of Warcraft")

630 04  |a  World of Warcraft (peli)

630 04  |a  World of Warcraft (spel)

630 00  |a  World of Warcraft  |x  Social aspects.     (RDA:n mukainen hakutieto)

650 #0  |a  World of Warcraft (Game)  |x  Social aspects.     (auktorisoitu LCSH:n asiasanaksi; edelleen sallittu, mutta RDA:n myötä väistyvä muoto)

Useita kohdeteoksia

Olli Helenin kirjoittama kirja Tunnetko Tuntemattoman? Aiheena Väinö Linnan romaani Tuntematon sotilas ja Edvin Laineen ohjaama samanniminen elokuva. Huomaa: Elokuvaohjaajien, kuvaajien, näyttelijöiden ja muiden elokuvan tekemiseen osallistuneiden henkilöiden kuvaileminen, ks. oppaan osio 3. Henkilö.

600 14  |a  Linna, Väinö,  |d  1920-1992.  |t  Tuntematon sotilas.  |0  (FI-ASTERI-W)000015229

600 14  |a  Linna, Väinö,  |d  1920-1992.  |t  Tuntematon sotilas.  |0  (FI-ASTERI-W)000015229

600 10  |a  Linna, Väinö,  |d  1920-1992.  |t  Tuntematon sotilas.     (auktorisoitu LCSH:n asiasanaksi)

630 04  |a  Tuntematon sotilas (elokuva : 1955)     (Kuvailustandardiryhmän 13.2.2018 vahvistaman RDA:n luvun 6.4 suomalaisten kirjastojen linjauksen mukaan elokuva-aineistossa teokseen liittyvä ajankohta on ydinelementti ja merkitään aina osaksi hakutietoa, riippumatta siitä, onko muita samannimisiä elokuvia)

630 04  |a  Tuntematon sotilas (film : 1955)     (sama)

630 00  |a  Tuntematon sotilas (Motion picture : 1955)     (auktorisoitu LCSH:n asiasanaksi)

Violette Verdyn ja Ann Sperberin kirjoittama kirja Giselle: a Role for a Lifetime: with the Text of the Ballet Scenario Adapted from Théophile Gautier. Aiheena Adolphe Adamin Giselle, ou, Les Willis -balettisävellys ja Jean Corallin ja Jules Perrot'n tämän teoksen musiikkiin laatima samanniminen tanssiteos.

050 00  |a  GV1790.G5  |b  V47 1977     (LCC:n luokka "Recreation. Leisure—Dance—Theatrical dance—Ballet—Ballets—Individual. By title—Giselle")

600 14  |a  Adam, Adolphe,  |d  1803-1856.  |t  Giselle.  |0  (FI-ASTERI-N)000187387     (Adamin sävellyksen auktorisoitu hakutieto/yhtenäistetty nimeke)

600 14  |a  Adam, Adolphe,  |d  1803-1856.  |t  Giselle.  |0  (FI-ASTERI-N)000187387     (sama)

600 10  |a  Adam, Adolphe,  |d  1803-1856.  |t  Giselle.     (Adamin sävellyksen hakutieto auktorisoitu LCSH:n asiasanaksi)

600 14  |a  Coralli, Jean,  |d  1779-1854.  |t  Giselle.     (Corallin ja Perrot'n tanssiteoksen RDA:n mukainen hakutieto)

600 14  |a  Coralli, Jean,  |d  1779-1854.  |t  Giselle.     (sama)

600 10  |a  Coralli, Jean,  |d  1779-1854.  |t  Giselle.     (Corallin ja Perrot'n tanssiteoksen hakutieto auktorisoitu LCSH:n asiasanaksi)

Susanna Välimäen kirjoittama kirja Muutoksen musiikki: pervoja ja ekologisia utopioita audiovisuaalisessa kulttuurissa. Aiheena Angels in America -televisiosarjan, Duncan Tuckerin ohjaaman Transamerica-, Stephen Daldryn ohjaaman Tunnit- ja Terrence Malickin ohjaamien Elämän puu- ja Uusi maailma -elokuvien sekä Kristian Smedsin dramatisoiman ja ohjaaman Väinö Linnan Tuntematon sotilas -romaaniin pohtautuvan samannimisen näytelmän musiikki.

600 14  |a  Smeds, Kristian,  |d  1970-  |t  Tuntematon sotilas.  |0  (FI-ASTERI-W)000015362

600 14  |a  Smeds, Kristian,  |d  1970-  |t  Tuntematon sotilas.  |0  (FI-ASTERI-W)000015362

630 04  |a  Angels in America (televisio-ohjelma : 2003)

630 04  |a  Transamerica (elokuva : 2005)     (Kuvailustandardiryhmän 13.2.2018 vahvistaman RDA:n luvun 6.4 suomalaisten kirjastojen linjauksen mukaan elokuva-aineistossa teokseen liittyvä ajankohta on ydinelementti ja merkitään aina osaksi hakutietoa, riippumatta siitä, onko muita samannimisiä elokuvia)

630 44  |a  The hours (elokuva : 2002)     (sama)

630 44  |a  The tree of life (elokuva : 2011)     (sama)

630 44  |a  The New World (elokuva : 2005)     (sama)

630 04  |a  Angels in America (tv-program : 2003)

630 04  |a  Transamerica (film : 2005)     (Kuvailustandardiryhmän 13.2.2018 vahvistaman RDA:n luvun 6.4 suomalaisten kirjastojen linjauksen mukaan elokuva-aineistossa teokseen liittyvä ajankohta on ydinelementti ja merkitään aina osaksi hakutietoa, riippumatta siitä, onko muita samannimisiä elokuvia)

630 44  |a  The hours (film : 2002)     (sama)

630 44  |a  The tree of life (film : 2011)     (sama)

630 44  |a  The New World (film : 2005)     (sama)

Juha Hurmeen kirjoittama kirja Tiu tau tilhi. Aiheena Ilmari Kiannon kirjoittama runo Pikku Inkerin laulu ja Mikael Nybergin säveltämä, kyseistä runoa sanoituksenaan käyttävä samanniminen laulu.

600 14  |a  Kianto, Ilmari,  |d  1874-1970.  |t  Pikku Inkerin laulu.  |0  (FI-ASTERI-N)000047473     (Kiannon runon auktorisoitu hakutieto)

600 14  |a  Kianto, Ilmari,  |d  1874-1970.  |t  Pikku Inkerin laulu.  |0  (FI-ASTERI-N)000047473     (sama)

600 14  |a  Nyberg, Mikael,  |d  1871-1940.  |t  Pikku Inkerin laulu.  |0  (FI-ASTERI-N)000064321     (Nybergin sävellyksen auktorisoitu hakutieto)

600 14  |a  Nyberg, Mikael,  |d  1871-1940.  |t  Pikku Inkerin laulu.  |0  (FI-ASTERI-N)000064321     (sama)

Mikko Turusen kirjoittama artikkeli Onnen maisemia ja hurmosnäkyjä: todellisuuden ylitykset Aleksis Kiven lyriikassa. Julkaistu Ulla Pielan ja Petja Kaupin toimittamassa Tuolla puolen, siellä jossakin: käsityksiä kuvitelluista maailmoista -kokoomateoksessa. Aiheena yksittäisen kirjailijan (Aleksis Kivi) useita runoja.

050 #4  |a  PH355.K548     (LCC:n luokka "Language and literature—Uralic. Basque—Finnish—Individual authors or works—1801-2000, A-Z—Kivi, Aleksis, 1834-1872")

600 14  |a  Kivi, Aleksis,  |d  1834-1872.  |t  Runot.  |k  Valikoima.  |0 (FI-ASTERI-N)000068031     (vakiintunut kokoava nimeke, ks. RDA, luku 6.2.2.10.2 ja luku 6.2.2.10.3, Vaihtoehto; vaihtoehtoisesti aiheena olevat runot voi eritellä omiksi kirjauksikseen)

600 14  |a  Kivi, Aleksis,  |d  1834-1872.  |t  Dikter.  |k  Urval.     (sama)

600 10  |a  Kivi, Aleksis,  |d  1834-1872.  |t  Poems.  |k  Selections.

Liisa Simolan kirjoittama artikkeli "Ja päivikki, mi päivän kanssa nukkuu": kukat Shakespearen näytelmissä. Julkaistu Tiede 2000 -lehden numerossa 7/1987. Aihe alaotsikon mukainen.

050 #4  |a  PR3041     (LCC:n luokka "Language and literature—English literature—English renaissance (1500-1640)—The drama—Individual authors—Shakespeare, William—Criticism and interpretation—Treatment and knowledge of special subjects—Nature—Botany")

600 14  |a  Shakespeare, William,  |d  1564-1616.  |t  Näytelmät.  |k  Valikoima.  |0  (FI-ASTERI-N)000058866     (vakiintunut kokoava nimeke, ks. RDA, luku 6.2.2.10.2 ja luku 6.2.2.10.3, Vaihtoehto; vaihtoehtoisesti aiheena olevat näytelmät voi eritellä omiksi kirjauksikseen)

600 14  |a  Shakespeare, William,  |d  1564-1616.  |t  Skådespel.  |k  Urval.  |0  (FI-ASTERI-N)000058866     (sama)

600 10  |a  Shakespeare, William,  |d  1564-1616.  |t  Plays.  |k  Selections.

Ville Hännisen kirjoittama kirja Täyteen mittaan: Raoul Palmgren: Maksim Gorki: elämä ja teokset. Aiheena yksittäisen tietokirjailijan (Raoul Palmgren) yksittäinen kirja (Maksim Gorki: elämä ja teokset) ja sen suhde saman kirjailijan muuhun tuotantoon.

600 14  |a  Palmgren, Raoul,  |d  1912-1995.  |t  Maksim Gorki.  |0  (FI-ASTERI-N)000054634

600 14  |a  Palmgren, Raoul,  |d  1912-1995.  |t  Teokset.  |0  (FI-ASTERI-N)000054634

600 14  |a  Palmgren, Raoul,  |d  1912-1995.  |t  Maksim Gorki.  |0  (FI-ASTERI-N)000054634

600 14  |a  Palmgren, Raoul,  |d  1912-1995.  |t  Verk.  |0  (FI-ASTERI-N)000054634

Yksittäisen kohdeteoksen osa

Timo Eskolan kirjoittama kirja Messias ja Jumalan poika: traditiokriittinen tutkimus kristologisesta jaksosta Room. 1:3,4. Aiheena yksittäisen uskonnon (kristinusko) pyhän kirjan (Raamattu) osa (Roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeet 3 ja 4) (ks. RDA, luku 6.23.2.9.5.2 sekä Kumean Raamatun kirjojen merkitseminen -ohje).

050 00  |a  BS2665.2  |b  .E84 1992     (LCC:n luokka "The Bible—New Testament—Special parts of the New Testament—Epistles—Epistles of Paul—Romans—Criticism, commentaries, etc.—1951-2000—Criticism")

082 04  |a  227.106  |2  23     (DDC:n luokka "Religion—The Bible—Epistles—Romans—Exegesis)

084 __  |a  22.2  |2  ykl     (YKL:n luokka "Uskonto—Raamattu. Raamatuntutkimus—Uusi testamentti")

084 __  |a  23.2  |2  ykl     (YKL:n luokka "Uskonto—Dogmatiikka. Kristillinen etiikka—Kristologia. Jeesuksen elämä")

630 04  |a  Raamattu.  |p  Roomalaiskirje, 1:3-1:4.

630 04  |a  Bibeln.  |p  Romarbrevet, 1:3-1:4.

630 00  |a  Bible.  |p  Romans, I, 3-4  |x  Criticism, interpretation, etc.

Useamman kohdeteoksen muodostama kokonaisuus tai useita samankaltaisia yleisnimisiä kohdeteoksia

Veikko Rekusen kirjoittama artikkeli Tarua vai totta. Aiheena yksittäisen kirjailijan (J. R. R. Tolkienin) kolmen romaanin muodostama kokonaisuus (The Lord of the Rings).

joko teos kokonaisuutena

600 14  |a  Tolkien, J. R. R.,  |d  1892-1973.  |t  Lord of the rings.  |0  (FI-ASTERI-W)000015239

600 14  |a  Tolkien, J. R. R.,  |d  1892-1973.  |t  Lord of the rings.  |0  (FI-ASTERI-W)000015239

tai kaikki kolme osaa eriteltyinä omiksi kirjauksikseen

600 14  |a  Tolkien, J. R. R.,  |d  1892-1973.  |t  Fellowship of the ring.  |0  (FI-ASTERI-W)000015240

600 14  |a  Tolkien, J. R. R.,  |d  1892-1973.  |t  Return of the king.  |0  (FI-ASTERI-W)000015242

600 14  |a  Tolkien, J. R. R.,  |d  1892-1973.  |t  Two towers.  |0  (FI-ASTERI-W)000015241

600 14  |a  Tolkien, J. R. R.,  |d  1892-1973.  |t  Fellowship of the ring.  |0  (FI-ASTERI-W)000015240

600 14  |a  Tolkien, J. R. R.,  |d  1892-1973.  |t  Return of the king.  |0  (FI-ASTERI-W)000015242

600 14  |a  Tolkien, J. R. R.,  |d  1892-1973.  |t  Two towers.  |0  (FI-ASTERI-W)000015241

600 10  |a  Tolkien, J. R. R.  |q  (John Ronald Reuel),  |d  1892-1973.  |t  Lord of the rings.

Ilmari Krohnin kirjoittaman kirjan Anton Bruckners Symphonien: Untersuchung über Formenbau und Stimmungsgehalt kolmas osa Symph. 7–9. Aiheena yksittäisen säveltäjän (Anton Bruckner) kolme yleisnimistä teosta (sinfoniat nrot 7, 8 ja 9).

joko teokset yhdessä kokoomanimekkeellä ilmaistuna (Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä ei suosita käyttämään RDA:n tätä vaihtoehtoa)

600 14  |a  Bruckner, Anton,  |d  1824-1896.  |t  Sinfoniat,  |n  nro 7-9, WAB 107-109.  |0  (FI-ASTERI-N)000190838

600 14  |a  Bruckner, Anton,  |d  1824-1896.  |t  Symfonier,  |n  nr. 7-9, WAB 107-109.  |0  (FI-ASTERI-N)000190838

600 10  |a  Bruckner, Anton,  |d  1824-1896.  |t  Symphonies,  |n  no. 7-9.

tai mieluummin kaikki kolme teosta eriteltyinä omiksi kirjauksikseen (Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän suosittaa käyttämään RDA:n tätä vaihtoehtoa)

600 14  |a  Bruckner, Anton,  |d  1824-1896.  |t  Sinfoniat,  |n  nro 7,  WAB 107,  |r  E-duuri.  |0  (FI-ASTERI-N)000190838     (Brucknerin sävellysten yhtenäistettyjen nimekkeiden ohjeluettelon mukainen muoto) 

600 14  |a  Bruckner, Anton,  |d  1824-1896.  |t  Sinfoniat,  |n  nro 8,  WAB 108,  |r  c-molli.  |0  (FI-ASTERI-N)000190838     (sama)

600 14  |a  Bruckner, Anton,  |d  1824-1896.  |t  Sinfoniat,  |n  nro 9,  WAB 109,  |r  d-molli.  |0  (FI-ASTERI-N)000190838     (sama)

600 14  |a  Bruckner, Anton,  |d  1824-1896.  |t  Symfonier,  |n  nr. 7, WAB 107,  |r  E-dur.  |0  (FI-ASTERI-N)000190838

600 14  |a  Bruckner, Anton,  |d  1824-1896.  |t  Symfonier,  |n  nr. 8, WAB 108,  |r  c-moll.  |0  (FI-ASTERI-N)000190838

600 14  |a  Bruckner, Anton,  |d  1824-1896.  |t  Symfonier,  |n  nr. 9, WAB 109,  |r  d-moll.  |0  (FI-ASTERI-N)000190838

Mukaelmat, parodiat, intertekstuaaliset viittaukset yms.

Johdannaissuhteet (mukaelmat, parodiat, intertekstuaalisuuteen perustuvat teokset yms.) eivät välttämättä ole aihesuhteessa muihin teoksiin, jolloin niistä ei tehdä 6XX-kirjauksia. Näissä tapauksissa suhde tallennetaan asianmukaiseen 7XX-kenttään, määritteenään RDA:n liitteessä J.2.2 mainittu suhteen tarkka laji.

Henry N. Beardin ja Douglas C. Kenneyn kirjoittaman parodiaromaanin Bored of the Rings: a Parody of J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings suomennos Loru sorbusten herrasta: parodia professori J.R.R. Tolkienin trilogiasta Taru sormusten herrasta. Parodioinnin kohde alanimekkeen mukainen.

700 1_  |i  Parodian perustana (teos):  |a  Tolkien, J. R. R.,  |d  1892-1973.  |t  Lord of the rings.  |0  (FI-ASTERI-W)000015239

Ekspressiot (käännökset, esitystaltioinnit ym.) ja manifestaatiot (laitokset, painokset ym.)

Huomaa: ekspression muuhun erottavaan ominaisuuteen (esim. kääntäjän nimeen) liittyvä hakutiedon välimerkitys on erilainen uskonnollisissa ja muissa teoksissa, ks. RDA, liite E 1.2.5.

Marja Itkonen-Kailan kirjoittama kirja Mikael Agricolan Uusi testamentti ja sen erikieliset lähtötekstit. Aiheena yksittäisen uskonnon (kristinusko) pyhän kirjan (Raamattu) osan (Uusi testamentti) yksittäinen käännös (ks. RDA, luku 6.29.2.9 ja luku 6.12).

050 00  |a  BS2318.F5     (LCC:n luokka "The Bible—New Testament—Works about the New Testament—Introductory works—History of the New Testament—History of translations of the New Testament—The New Testament in other modern European languages, A-Z—Finnish")

630 04  |a  Raamattu.  |p  Uusi testamentti.  |l  Suomi.  |s  Agricola.

630 04  |a  Bibeln.  |p  Nya testamentet.  |l  Finska.  |s  Agricola.

630 00  |a  Bible.  |p  New Testament.  |l  Finnish.  |s  Agricola  |x  History.

E.A. Saarimaan kirjoittama artikkeli Seitsemän veljeksen uusi ruotsinnos. Julkaistu Valvoja-lehden numerossa 69. Aiheena yksittäisen kirjailijan (Aleksis Kivi) yksittäisen romaanin (Seitsemän veljestä) yksittäinen ruotsinnos (Elmer Diktoniuksen käännös Sju bröder) (ks. RDA, luku 6.27.1.2, luku 6.27.3 ja luku 6.12).

600 14  |a  Kivi, Aleksis,  |d  1834-1872.  |t  Seitsemän veljestä.  |l  Ruotsi  |s  (Diktonius)  |0  (FI-ASTERI-N)000068031

600 14  |a  Kivi, Aleksis,  |d  1834-1872.  |t  Seitsemän veljestä.  |l  Svenska  |s  (Diktonius)  |0  (FI-ASTERI-N)000068031

ei

600 14  |a  Kivi, Aleksis,  |d  1834-1872.  |t  Sju bröder.  |0  (FI-ASTERI-N)000068031     (tätä varianttihakutietoa käytetään vain katso-viittauksena teosauktoriteetissa)

kuitenkin niissä tietokannoissa, joissa teosauktoriteettien käyttö ei ole mahdollista, voidaan lisäksi tallentaa

653 #1  |a  Kivi, Aleksis, 1834-1872. Sju bröder (Diktonius)

600 10  |a  Kivi, Aleksis,  |d  1834-1872.  |t  Seitsemän veljestä.  |l  Swedish  |s  (Diktonius)

Pia Parkkisen kirjoittama arvostelu Vuoden kaunein kirja esittelee Bryggmanin arkkitehtuuria. Julkaistu Turun Sanomissa 11.3.2011. Aiheena yksittäinen manifestaatio (As. oy Atriumin julkaisema Lönnberg Printin vuonna 2010 valmistama ja Dog Designin taittama laitos Helena Soini-Snellmanin kirjoittamasta kirjasta Asunto oy Atrium: Erik Bryggman ja Turun arkkitehtuuri).

600 14  |a  Soiri-Snellman, Helena,  |d  1939-  |t  Asunto oy Atrium.  |l  Suomi.  |h  Teksti.  |f  2010.  |0  (FI-ASTERI-N)000059474

600 14  |a  Soiri-Snellman, Helena,  |d  1939-  |t  Asunto oy Atrium.  |l  Finska.  |h  Text.  |f  2010.  |0  (FI-ASTERI-N)000059474

Susanna Laarin kirjoittama arvostelu Näin homo sapiens kohosi savannin puuhailijasta ravintoketjun huipulle: menestyskirja nähdään nyt teatterissa, eikä esiintyjillä ole lainkaan vuorosanoja. Julkaistu Helsingin Sanomissa 10.9.2019. Aiheena yksittäinen teatteriesitys (Suomen kansallisteatterin esittämä Anni Kleinin ja Jarkko Partasen ohjaus Minna Leinon käsikirjoittamasta suomenkielisestä näytelmästä Sapiens: tarina tarinoita kertovasta ihmislajista, joka perustuu Yuval Noah Hararin (קיצור תולדות האנושות) kirjaan קיצור תולדות האנושות (suomennettu nimellä Sapiens: ihmisen lyhyt historia)). – Kuvailtavan aineiston aiheena olevan esityksen hakutieto muodostetaan yhdistämällä teoksen (tässä tapauksessa näytelmäkäsikirjoituksen) hakutieto ja version identifioiva osio; Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä suosittelee, että versiot eli näytelmien eri ohjaukset ja näyttämöesitykset identifioidaan ohjaajan ja esittäjän (teatteriseurueen) nimillä (käytäntö on sekä kansallisesti että kansainvälisesti vasta muotoutumassa). Huomaa: Ohjaajien, lavastajien, näyttelijöiden ja muiden esityksen tekemiseen osallistuneiden henkilöiden kuvaileminen, ks. oppaan osio 3. Henkilö.

600 14  |a  Leino, Minna,  |d  1967-  |t  Sapiens.  |l  Suomi.  |s  (Klein)  |s  (Suomen kansallisteatteri)

600 14  |a  Leino, Minna,  |d  1967-  |t  Sapiens.  |l  Finska.  |s  (Klein)  |s  (Finlands nationalteater)

Jouko Grönholmin kirjoittama artikkeli Puhdistuksen otsikko voisi olla Kauhu: vanhaa Aliidea näyttelevä Marle Metsur näki lapsena kyydityksiä. Julkaistu Turun Sanomissa 26.10.2011. Aiheena yksittäinen teatteriesitys (tallinnalaisen Vanemuine-teatterin esittämä Liisa Smithin ohjaus Kalju Kruusan Puhastus-nimellä virontamasta Sofi Oksasen käsikirjoittamasta näytelmästä Puhdistus).

600 14  |a  Oksanen, Sofi,  |d  1977-  |t  Puhdistus (näytelmä).  |l  Viro  |s  (Kruusa).  |s  (Smith)  |s  (Vanemuine)  |0  (FI-ASTERI-N)000115003

600 14  |a  Oksanen, Sofi,  |d  1977-  |t  Puhdistus (skådespel).  |l  Estniska  |s  (Kruusa).  |s  (Smith)  |s  (Vanemuine)  |0  (FI-ASTERI-N)000115003