536-59X Huomautuskentät

Last modified by Heidi Ronkainen on 2024/04/04 08:01

MARC 21 formaatti: Suomi | Svenska | English

536 538 540 541 542 544 545 546 547 550 552 555 556 561 562 563 565 567 579 580 581 583 584 585 586 588 59X


536 - Huomautus rahoituksesta (T)


538 - Huomautus järjestelmävaatimuksista (T)

Kenttään merkitään teknisiin laitteisiin liittyvät ominaisuudet, jotka ovat välttämättömiä ko. aineiston käyttöön. Tavanomaisia ja ilmeisiä vaatimuksia ei merkitä, esimerkiksi erilaiset lukijat (PDF, EBOOK, MOBI).
Järjestelmävaatimukset saa jäljentää suoraan luetteloinnin kohteesta, eikä tekstiä tarvitse kääntää luettelointikielelle.
RDA Toolkit 3.20.1.3: Vaihtoehto: Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset merkitään siinä muodossa kuin ne ovat aineistossa. Tämänhetkisen suomalaisen linjauksen mukaan vaihtoehto on käytössä.

Kentässä käytettäviä termejä löytyy Metatietosanastosta kohdasta Laitteisto- ja järjestelmävaatimukset

Esimerkki. Tekstiä sisältävä verkkoaineisto, tiedostomuotona PDF, EBOOK, MOBI, HTML jne. 538-kenttää ei merkitä
EI: 538 ## ‡a Internet-yhteys.
EI: 538 ## ‡a Internet-yhteys, WWW-selain.
EI: 538 ## ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, Adobe Acrobat Reader.
EI: 538 ## ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, Adobe Reader.
EI: 538 ## ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, Ebrary-lukuohjelma.
EI: 538 ## ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, lukuohjelma
EI: 538 ## ‡a World Wide Web.

Esimerkki
245 00 ‡a Microsoft Windows 7 Professional.
300 ## ‡a 1 DVD-ROM ; ‡c 12 cm
336 ## ‡a tietokoneohjelma ‡b cop ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a tietolevy ‡b cd ‡2 rdacarrier
538 ## ‡a Tietokone, jossa on 64-bittinen suoritin, DVD-asema sekä monitori.


540 - Huomautus käytön ja kopioinnin ehdoista (T)

ks. tarkemmin Käyttöoikeuksien metatieto-ohje 

Formaatin käännöstä tarkistettiin keväällä 2015. Tähän kenttään merkitään varsinaiset käyttöoikeudet ja -ehdot. Kentässä 506 kerrotaan aineistoon pääsyn ehdoista.Kentät 506 ja 540 täydentävät toisiaan.

Yksittäistä organisaatiota koskevat käyttöehdot ja lisenssit merkitään vain omaan tietokantaan. Melindaan merkitään vain vapaasti verkossa olevien julkaisujen lisenssit tai rajoittavat lisenssit silloin kun ne ovat voimassa kaikille organisaatioille. Poikkeus vapaakappaleaineisto, niissä käytössä merkintä ‡5 FI-Vapaa

Esimerkki
506 1# ‡a Turun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. ‡f Online access with authorization ‡2 star ‡5 FI-T
506 1# ‡a Students, faculty and staff of the University of Turku. ‡f Online access with authorization ‡2 star ‡5 FI-T
540 ## ‡c Turun yliopiston  lisenssi  ‡u https://utuguides.fi/c.php?g=93742&p=4757384 ‡5 FI-T

506 1# ‡a Käytettävissä lisenssin hankkineissa organisaatioissa. ‡f Online access with authorization ‡2 star
540 ## ‡3 Edilex ‡c FinElib lisenssi ‡u https://www.kiwi.fi/display/finelib/Edilex ‡5 FI-T

Uusi ohjeistus CC-lisenssien merkitsemiseen 540-kentässä. Päivitetty 11.5.2023.

CC-lisenssi merkitään jatkossa kentän 540 osakenttään ‡f (aiemmin osakentässä ‡c). Sanastokoodi cc lisätään osakenttään ‡2.

540 ## ‡f CC BY 4.0 ‡2 cc ‡u https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

540 ## ‡f CC BY-NC 4.0 ‡2 cc ‡u https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fi

540 ## ‡f CC BY-NC-ND 4.0 ‡2 cc ‡u https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi

540 ## ‡f CC BY-NC-SA 4.0 ‡2 cc ‡u https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi

540 ## ‡f CC BY-ND 4.0 ‡2 cc ‡u https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.fi

540 ## ‡f CC BY-SA 4.0 ‡2 cc ‡u https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi 

540 ## ‡f CC0 1.0 ‡2 cc ‡u https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.fi

540 ## ‡f Public Domain 1.0 ‡2 cc ‡u https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.fi


541 - Huomautus hankintalähteestä (T)


542 - Huomautus tekijänoikeudesta (T)

ks. tarkemmin Käyttöoikeuksien metatieto-ohje 

Kenttään merkitään luetteloinnin kohteen tekijänoikeudelliseen statukseen liittyvää tietoa.


544 - Huomautus muun arkistoaineiston sijainnista (T)


545 - Huomautus elämäkerrasta tai historiasta (T)


546 - Huomautus kielistä (T)

Suomalaisten kirjastojen linjaus: Lisäydinelementti
RDA 7.12.1.3 Sisällön kielen merkitseminen

Tarkemmat tiedot aineiston sisällön ilmaisemiseen käytetystä kielestä tai kielistä merkitään, jos niitä pidetään tärkeinä tunnistamisen tai valinnan kannalta. Käytetään tarvittaessa täydentämään kentän 041 tietoja.

Saavutettavuuteen liittyvät huomautukset kielistä (esim. tekstitys kuulovammaisille, selkokielisyys tai kuvailutulkkaus) merkitään kenttään 532. 
Käytäntö on muuttunut vuonna 2022, joten vanhemmissa tietueissa saavutettavuuteen liittyviä kielihuomautuksia on kentässä 546.

Indikaattorit

 • Ensimmäinen
  • # - Määrittelemätön
 • Toinen
  • # - Määrittelemätön

Osakenttäkoodit

 • ‡a - Huomautus kielistä (ET)
 • ‡b - Kirjaimisto tai koodausjärjestelmä (T)
 • ‡3 Aineiston osa, jota tiedot koskevat
 • ‡7 Tietojen provenienssi
  • Ei vielä käytössä

Aineiston kielisisältöä tarkentavia ilmauksia löytyy Metatietosanastosta.

Esimerkki
546 ## ‡a Teksti puolaksi, sisällysluettelot venäjäksi ja englanniksi.
546 ## ‡a Teksti pääosin ruotsiksi.
Julkaisun teksti pääosin muulla kuin kuvailussa ilmenevällä kielellä

041 0# ‡a fin ‡a swe
546 ## ‡a Teksti suomeksi ja ruotsiksi.
Nimeke vain yhdellä kielellä, mutta teksti kokonaisuudessaan myös muulla kielellä

041 0# ‡a fin ‡a swe
546 ## ‡a Suomeksi; osa tekstistä ruotsiksi.
Artikkelikokoelma, jossa yksi tai muutama osa muulla kuin julkaisun pääkielellä

Osakenttään ‡b voidaan merkitä tieto esim. siitä, onko aineisto kirjoitettu kyrillisin vai latinalaisin aakkosin.

Nuottiaineiston musiikillista sisältöä ilmaiseva nuottikirjoituksen tyyppi merkitään valitsemalla täsmällisin seuraavista termeistä: viivastonuottikirjoitus, tabulatuuri, mensuraalinuottikirjoitus, graafinen nuottikirjoitus, kirjainnuottikirjoitus, neumikirjoitus, numeronotaatio, solmisaatio, tonic sol-fa

Esimerkki
546 ## ‡b Fraktuura.
546 ## ‡b Viivastonuottikirjoitus.

041 0# ‡a kur
546 ## ‡a Soraniksi; ‡b arabialainen kirjaimisto 
Kirjan kieli on sorani, jolla ei omaa kielikoodia; arabialaiset kirjaimet

546 ## ‡a Kiinaksi; ‡b yksinkertaistetut merkit

Aineiston osa, jota tiedot koskevat, merkitään osakenttän ‡3

Esimerkki
546 ## ‡3 Tekstiliite ‡a Sanat: suomi.


547 - Huomautus aikaisemmista nimekkeistä (T)


550 - Huomautus julkaisijasta (T)

RDA 2.17.7 Huomautus julkaisutiedosta

Ei indikaattoreita.

Osakentät

 • ‡a Huomautus julkaisijasta (ET)

Huomautus julkaisutiedosta on huomautus, joka sisältää: tarkempia tietoja kustantajasta tai julkaisuajasta tai tietoa kustantajan tai kustantajan nimen muutoksesta tai huomautuksen julkaisemisen viivästymisestä. Kustantajaan tai julkaisuaikaan liittyvistä tarkemmista tiedoista, joita ei ole sisällytetty julkaisutietoihin, tehdään huomautus, jos niitä pidetään tärkeinä tunnistamisen tai löytyvyyden kannalta

Tähän kenttään merkitään vain merkittävät muutokset. Tiedot täydentävät osakentän 264 ‡b tietoja. Vertaa myös kenttä 720. Tarvittaessa toistetaan 550-kenttää, esim. kustantajan nimen muutosten ja kustantajan muutosten merkinnöissä.

550 ## ‡a Julkaisija/kustantaja: Ikäinstituutti, 2006-
550 ## ‡a Julkaisijan nimi myöhemmin: UPM-Kymmene Oy.
550 ## ‡a Julkaisija myöhemmin: Suomen kiinteistönvälittäjäkoulutus Oy ; Suomen kiinteistönvälittäjäliitto ry = Finlands fastighetsmäklareförbund rf, 2005-
550 ## ‡a Julkaisijana vaihdellen myös: Teknillinen korkeakoulu. Maanmittausosasto. Talousoikeus.
550 ## ‡a Ei mainintaa julkaisijasta/kustantajasta, 2013, 2-

Fraasikäytäntöjä:

 • Julkaisijan nimi myöhemmin, kun saman julkaisijan nimi muuttuu
 • Julkaisija myöhemmin, kun julkaiseva taho muuttuu
 • Julkaisijan nimimuoto myöhemmin, kun julkaisijan nimen muutos vähäinen.
 • Julkaisijan ruotsinkielinen nimi myöhemmin

Esimerkki

264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Taloushallintoliitto, ‡c 2016-
550 ## ‡a Julkaisijan nimimuoto myöhemmin myös: Suomen taloushallintoliitto.


552 - Huomautus yksiköistä ja ominaisuuksista (T)


555 - Huomautus kumuloituvasta hakemistosta tai haun apuvälineistä (T)


556 - Huomautus dokumentaatiotiedoista (T)


561 - Huomautus omistushistoriasta (T)

Jos tämä kenttä tallennetaan Melindaan, siihen on aina merkittävä osakenttä ‡5, jossa on oman kirjaston ISIL-tunnus.


562 - Huomautus kopioiden ja versioiden tunnistamisesta (T)


563 - Huomautus sidoksesta (T)

Kenttää 563 käytetään sidostyypin merkitsemiseen toistaiseksi, kunnes saadaan käyttöön kenttä 340 ‡l.

Tähän kenttään ei merkitä ISBN:ttömän julkaisun kansityyppiä. Aineistokohtaisesti kansityypin voi merkitä tarkenteena muihin tunnistenumerokenttiin osakenttään ‡q. Esimerkiksi Fennica-kuvailussa ISBN:ttömille julkaisuille merkitään kenttä 015 (Kansallisbibliografiatunnus), jonne tallennetaan myös kansityyppi osakentttään ‡q.

Esimerkki
563 ## ‡a Nidottu.
563 ## ‡a Sidottu.


565 - Huomautus tapaustiedoston ominaisuuksista (T)


567 - Huomautus metodologiasta (T)

Indikaattorit

 • Ensimmäinen
  • # - Metodologia
   • Suositus: käytä tätä vaihtoehtoa
  • 8 - Vakionäyttöä ei muodosteta
 • Toinen
  • # = määrittelemätön

Osakentät

 • ‡a - huomautus metodologiasta
 • ‡b - tutkimusmenetelmää kuvaava kontrolloidun asiasanaston termi
 • ‡2 - termin lähde

Tutkimusmenetelmä voidaan tallentaa

 • ensisijaisesti tutkimusmenetelmää mahdollisimman täsmällisesti kuvaavalla yhdellä tai useammalla kontrolloidun asiasanaston asiasanalla (esimerkiksi YSOn "aikasarja-analyysi", "bayesilainen menetelmä", "kvalitatiivinen analyysi", "kvalitatiivinen tutkimus", "narratiivinen tutkimus", "Schenker-analyysi"; sanastosta puuttuvia tutkimusmenetelmiä voi ehdottaa lisättäväksi sanastoon YSOn ehdotuslomakkeella.
 • toissijaisesti suorana lainauksena tutkimuksen tiivistelmästä (esimerkiksi "Study utilized a stratified, multistate sampling procedure in three stages: (1) sampling points were selected; (2) households were selected within each sampling point; and (3) individuals were selected within each household. Further sampling information can be found in the codebook."), ja/tai
 • asiasanaketjun tutkimusmenetelmän määrittävänä lisämääreenä niissä sanastoissa, joita ketjutetaan.

Esimerkki
567 ## ‡b tapaustutkimus ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10982


X 579 - tilastointimerkintä - Voyager-kenttä (ET)

Käytä ISIL-tunnusta 040$a-osakentässä.

Tätä kenttää käytettiin vuoden loppuun 2016 asti primaariluetteloinnin laskentaan.


580 - Huomautus linkitysten monitahoisuudesta (T)

Kenttää ei käytetä enää

RDA 24.8 Kuvailijan huomautus

Ei indikaattoreita.

Osakentät

 • ‡a Huomautus linkitysten monitahoisuudesta (ET)

Kuvaus kuvailun kohteen ja muiden kohteiden monitahoisista suhteista, kun ymmärrettävää huomautusta ei voitu muodostaa linkkikenttien 760-787 perusteella (esim. kun 785 07 kenttiä on 2 tai enemmän). Nykyisin huomautukset voidaan muodostaa linkkikenttien perusteella.

580 ## ‡a Yhdistynyt julkaisuihin: Kotiseutu (ISSN 0047-3677) ja Kieliposti (ISSN 0783-2958) muodostaakseen julkaisun: Hiidenkivi (ISSN 1236-794X)


581 - Huomautus julkaisusta, joka koskee kuvailtavaa aineistoa (T)


583 - Huomautus toimenpiteistä (T)

Kenttään tallennetaan tietoa käsittely-, viittaus- ja säilyttämistoimenpiteistä, esimerkiksi tieto aineiston digitoinnista.

Esimerkki
583 ## ‡a Digitoitu 27.9.2008.
583 ## ‡a Osakohteita ei luetteloitu.

Käytetään Melindassa automaattisesti yhdistetyissä tuplissa seuraavassa muodossa:

583 ## ‡a MERGED FROM (FI-MELINDA)005230561 + (FI-MELINDA)000722137 ‡c 2015-06-03T16:18:35+03:00 ‡5 MELINDA

Fennica merkitsee kenttään omia huomautuksiaan kuvailun ja vapaakappaleiden vastaanoton työvaiheista.

583 ## ‡a SAATU 4 KPL. ‡5 FENNI
583 ## ‡a PUUTELUETT.,KT. ‡5 FENNI


584 - Huomautus kasvusta ja käytön määrästä (T)


585 - Huomautus näyttelystä (T)


586 - Huomautus palkinnosta (T)

Kenttään lisätään tietoja erilaisista palkinnoista. Kansallisbibliografia on merkinnyt vuodesta 2009 lähtien tärkeimmät suomalaiset kirjallisuuspalkinnot tähän kenttään. Linkki Metatietosanastoon

Esimerkki
586 ## ‡a Finlandia-palkinto, 2009
586 ## ‡a Pulitzer-palkinto, 2020
586 ## ‡a Academy Awards, paras elokuva, 1939


588 - Kuvailun perusta (T)

Indikaattorit

 • Ensimmäinen - Vakionäyttöindikaattori           
  • # - Tieto puuttuu               
  • 0 - Kuvailun lähde               
  • 1 - Viimeisin tarkasteltu numero               
 • Toinen
  • # - Määrittelemätön            

Yliopisto- ja AMK-kirjastojen MARC 21 konversiossa tieto kuvailun perustasta konvertoitiin kenttään 500 alkutekstillä "Kuvailun perusta:". Lokakuussa 2009 formaattiin lisättiin kenttä 588, joka on sen jälkeen käytössä.

Sarja-aineistossa ja päivittyvässä aineistossa on syytä tehdä huomautus kuvailuajankohdasta ja versiosta/numerosta.

Kentässä käytettäviä nimekettä koskevia fraaseja löytyy Metatietosanastosta kohdasta Huomautus nimekkeen tiedonlähteestä

Esimerkki
588 0# ‡a Nimeke kannesta.
588 1# ‡a Versio 21.10.1999.

Verkkoaineistot

588-kenttää on käytettävä sellaisessa verkkoaineistossa, joka on suomalaisen julkaisijan julkaisema, pois lukien ne opinnäytteet joissa ei ole ISBN-tunnusta. Sisäänheittosivua ei käytetä ensisijaisena tiedonlähteenä.

Jos kuvailtava aineisto on "kirjamuotoinen" (yksi tai useampi tiedosto, joka vastaa muodoltaan painettua, käsin kirjoitettua tai graafista aineistoa)

 • käytetään ilmaisua: ... nimeke PDF/EPUB/HTML/tms-nimiö/kansisivulta ...
 • jos "kirjamuotoisesta" aineistosta puuttuu kansisivu ja ensimmäistä sivua käytetään päänimekkeen tiedonlähteenä, niin 588-kenttään merkitään tiedonlähteeksi nimiösivu.

Jos kuvailtava aineisto ei ole "kirjamuotoinen"

 • käytetään ilmaisua: ... nimeke HTML/tms-näytöltä

Jos kuvailu perustuu yhteen verkkoaineistoon, yhdistä yhdeksi huomautukseksi kuvailun lähde, nimekkeen lähde, manifestaation välittäjä ja aineiston katsomispäivämäärä. Myös tiedostotyypin voi lisätä, jos se katsotaan hyödylliseksi.

Esimerkki
588 ## $a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke PDF-nimiösivulta (ACM, katsottu 26.5.2011).

Jos kuvailu perustuu moniosaisen aineiston osaan, yhdistä yhdeksi huomautukseksi käytetty osa, kuvailun lähde, nimekkeen lähde, manifestaation välittäjä ja aineiston katsomispäivämäärä. Myös tiedostotyypin voi lisätä, jos se katsotaan hyödylliseksi.

Esimerkki
588 ## $a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke 2. osan PDF-nimiösivulta (ACM, katsottu 26.5.2011).

588-kenttää pitäisi käyttää kun tehdään ensimmäistä kuvailua. Merkintä auttaa seuraavaa kuvailijaa kun hän lisää toisen tiedostomuodon tietoja kuvailuun eikä tietueessa olevia tietoja löydy hänen versiostaan (esimerkiksi alkuperäinen kuvailu on tehty PDF-tiedostosta, merkitty sivut 300-kenttään; HTML-muodosta sivuja ei voi laskea). Myöhemmästä HTML-kuvailusta voidaan lisätä tietoja alkuperäiseen kuvailuun – sikäli, kun ne eivät ole ristiriidassa alkuperäisen kuvailun kanssa. Esimerkiksi myöhemmästä HTML-muodosta voidaan lisätä kuvailuun ISBN-tunnus 020-kenttään ilman että sen pitäisi muuttaa alkuperäistä kuvailua mitenkään muuten. Jos vanhasta kuvailuista puuttuu 588-kenttä, niin päivittämisen kanssa on syytä olla tarkka; takautuvasti kuvailuun kannattaa lisätä puuttuva 588-kenttä vain silloin, jos ydinelementtejä joudutaan lisäämään tai muokkaamaan aineiston ollessa tiedonlähde.

Esimerkki

Monografia
588 ## ‡a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke PDF-nimiösivulta (Helda, katsottu 25.1.2021).

Päivittyvä aineisto
588 ## ‡a Kuvailun perustana 25.1.2021 katsottu sisältö.

Sarja-aineiston esimerkkejä
Täydelliset esimerkit löytyvät sarja-aineiston kuvailuohjeesta

Verkkolehti
588 ## ‡a Kuvailun perustana: Volume 1, Issue 1 (September 2012); nimeke lehden kotisivulta (kustantajan verkkosivu, katsottu 16.5.2012)
588 ## ‡a Kuvailun perustana: Volume 16, issue 1 (2012); nimeke PDF-artikkelin juoksevasta nimekkeestä (Tandfonline.com verkkosivu, katsottu 19.5.2012)

Ensimmäinen ja myöhempi numero käsillä: 
362 0# ‡a Volume 1, no. 1 (May 2011)-
588 ## ‡a Kuvailun perusta: Volume 1, no. 1 (May 2011); nimeke kannesta.
588 ## ‡a Viimeisin katsottu numero: Volume 3, no. 1 (May 2013).

Ensimmäistä numeroa ei ole käsillä, eikä siitä ole tietoa (ei tehdä kenttää 362):
264 #1 ‡a New York : $b Anchor Books, $c [2013]-
588 ## ‡a Kuvailun perusta: Number 3 (July 2013); nimeke kannesta.
588 ## ‡a Viimeisin katsottu numero: Number 3 (July 2013).


59X - Paikalliset huomautukset

Kirjasto- ja tietokantakohtaiset huomautukset ovat kentissä 590-599. Kaikille Voyager-kirjastoille yhteinen käyttötarkoitus on kentillä 591 ja 595, ks. alla.
Melinda-kuvailussa kirjasto- ja/tai tietokantakohtaisiin huomautuksiin on lisättävä aina osakenttä ‡5, johon merkitään oman kirjaston ISIL-tunnus tai tietokantatunnus.


590 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


591 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.

Voyager-kirjastot - Julkaisuluettelo - (ohje päivitetty 2/2019)

Indikaattorit

 • Ensimmäinen
  • # - määrittelemätön 
 • Toinen
  • # - määrittelemätön

Osakentät

 • ‡a - Vastuualuekoodi/laitostunnus (T) 
 • ‡b - Julkaisun tekijä/t (T ) 
 • ‡c - Projektitunnus/-tunnukset (T) 
 • ‡d - AMKOTA- tai KOTA-luokitus (T) 
 • ‡e - Impact-arvo (T) 
 • ‡f - Koulutusala (T) 
 • ‡g - Henkilökuntakoodi (T) 
 • ‡h - Yleinen huomautus (T) 
 • ‡i - Tieteenalaluokitus (T) 
 • ‡j - Julkaisuluetteloviite (T) 
 • ‡k - Reference of publication list (T) 
 • ‡m - Open access -koodi (T)

Kentän ohjeena käytetään OKM:n julkaisua Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja (päivittyy vuosittain). Tieteenalaluokituksina voidaan käyttää Tilastokeskuksen tieteenalaluokitusta.  Suositellaan, että luetteloitaessa julkaisuluettelotietueita kokoelmatietokantoihin, kaikki julkaisuluetteloa koskevat tiedot tallennetaan kenttään 591.


592 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


593 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


594 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


595 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.

Voyager-kirjastot - Lisäpainostiedot

Indikaattorit

 • Ensimmäinen
  • # - määrittelemätön 
 • Toinen
  • # - määrittelemätön

Osakentät

 • ‡a -

Tämän kentän käytön sijasta kirjastokohtaiset lisäpainokset voidaan merkitä varastotietoihin.


596 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


597 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


598 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.


599 - Kirjastokohtainen huomautus

Eri tietokannoissa käytetään eri tarkoituksiin.