RDA-sovellusohje

Last modified by Risto Mikkonen on 2024/02/06 19:51

Haku RDA-sovellusohjeesta:

 

Tämä on Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (Kumea) laatima RDA-sovellusohje bibliografisten metatietojen tallennukseen MARC 21 -formaatilla. Sovellusohje on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi Melinda metatietovarannossa, mutta kuvailun yhtenäisyyden ja metatietojen yhteentoimivuuden varmistamiseksi suositellaan, että näitä ohjeita sovelletaan kaikissa kirjastoissa ja muissa kirjastoaineistoja kuvailevissa organisaatioissa.

Perusohjeet Melinda-kuvailusta ja metatietovarantoajattelusta löydät Melinda-wikin sivulta Melindassa työskentelyn periaatteet ja yksityiskohtaisemmat ohjeet Melindan toimintaohjeesta. Melindan tietueissa olevia virheitä saa ja pitää korjata. Ilmoita muille kirjastoille merkittävistä muutoksista (esimerkiksi pääkirjauksen muutos) sähköpostilistalla melinda-cat(at)helsinki.fi. Tarkemmat ohjeet korjausten ilmoittamisesta täällä. Älä poista tuplatietuetta, vaan yhdistä tietueet Merge-ohjelmalla. Aineiston kuvailuprosessi Melindassa on eri kirjastojärjestelmissä erilainen ks. järjestelmäkohtaiset ohjeet.

Tässä sovellusohjeessa mainitaan vähintään otsikkotasolla kaikki MARC 21 -formaatin kentät. Mukana on myös Suomessa käytössä olevat kansalliset kentät ja joitakin kenttiä/osakenttiä, jotka on tarkoitettu ainoastaan suomalaisten kirjastojärjestelmien käyttöön. Joitakin formaatin kenttiä voidaan käyttää eri kirjastojärjestelmissä paikallisiin tarkoituksiin, siksi kaikkien tietokanta- tai järjestelmäkohtaisten kenttien ohjeistuksia ei anneta tässä sovellusoppaassa. Tarkemmat tiedot käytettävissä olevista kentistä, osakentistä ja indikaattoreiden arvoista löytyvät MARC 21 -formaatin bibliografisten tietojen suomennoksesta. Formaatti on käännetty myös ruotsiksi suomenruotsalaisia kirjastoja varten ks. MARC 21 på svenska. Alkuperäinen MARC 21 -formaatti löytyy Kongressin kirjaston sivulta.

Tämän sovellusohjeen kenttäkohtaisiin ohjeisiin on merkitty, jos kenttään tallennettava tieto kuuluu RDA-kuvailun ydinelementteihin tai suomalaisten linjausten mukaisiin lisäydinelementteihin. Nämä kentät ovat pakollisia, jos tieto on saatavilla ja/tai sovellettavissa aineiston kuvailussa. Lisäksi Melinda-kuvailussa on sovittu tallennettavaksi joitakin sellaisia kuvailutietoja, jotka eivät ole RDA-ydinelementtejä. Näistä löytyy ohjeistus sovellusoppaan kenttäkohtaisista teksteistä tai aineistokohtaisista työohjeista.

Voit lähettää tähän ohjeeseen liittyvää palautetta Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmälle osoitteeseen kumea-posti(at)helsinki.fi. Kommentteja voi kirjoittaa ohjesivujen alalaidassa olevaan kommenttiruutuun. Huom! Vain kirjautuneet käyttäjät voivat kirjoittaa kommentteja. Kirjautuminen onnistuu Haka-tunnuksella, tai jos sinulla ei ole Haka-tunnusta, rekisteröidy XWikiin täällä.

KUMEAn kokousmuistiot ja tarkempaa tietoa työryhmän toiminnasta löydät ryhmän omilta sivuilta.

 

Sisällysluettelo: