Yliopistomatematiikka aineenopettajan näkökulmasta, Syksy 2015

Last modified by jkhannul@helsinki_fi on 2024/03/27 10:49

Yliopistomatematiikka aineenopettajan näkökulmasta, syksy 2015

 

Vastuuopettaja: Jani Hannula

Laajuus: 3 op

Tyyppi: Aineenopettajalinjan syventävä opinto (voidaan lukea myös aineopintoihin matematiikkaa sivuaineena opiskeleville aineenopettajaopiskelijoille).

Opetus: Kurssi sisältää luentoja sekä ongelmalähtöistä oppimista (PBL - problem based learning). Ongelmalähtöinen oppiminen sisältää sekä lähiopetuskerroilla että niiden ulkopuolella tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työtä.

Sisältö: Kurssilla keskitytään yliopisto- ja koulumatematiikan välisiin yhteyksiin ja tutkitaan valikoituja matemaattisia teemoja aineenopettajan näkökulmasta.

Esitietovaatimukset: Kurssilla tarvitaan esitiedoiksi ainakin

 • Analyysi I ja II (tai vastaavat tiedot),
 • Johdatus yliopistomatematiikkaan (tai vastaavat tiedot)
  ja 
 • Lineaarialgebra- ja matriisilaskenta I (tai vastaavat tiedot).

Muistakin kursseista (kuten Algebra I, Logiikka I, Johdatus todennäköisyyslaskentaan, Johdatus tilastolliseen päättelyyn yms.) voi olla hyötyä, mutta ne eivät ole välttämättömiä.

The [toc] macro is a standalone macro and it cannot be used inline. Click on this message for details.

Ajankohtaista

 • 14.10.: Ilmoittautminen kurssille alkaa maanantaina 19.10. klo 8:00. Tervetuloa mukaan! Tässä kurssin kuvausta pienen esitteen muodossa.
 • 21.9.: Kurssille ovat tervetulleita matematiikkaa pää- tai sivuaineena opiskelevat opettajaopiskelijat. Kurssin toteutustavasta johtuen kurssille voidaan ottaa maksimissaan 30 opiskelijaa (ilmoittautumisjärjestyksessä). Ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut ja ilmoittautumisen alkamisajankohdasta pyritään tiedottamaan täällä etukäteen.

Opetusajat

Periodissa II, salissa CK107 perjantai-iltapäivisin seuraavasti:

 • 30.10. klo 12-14
 • 6.11. klo 12-14
 • 13.11. klo 12-14
 • 20.11. klo 12-15
 • 4.12. klo 12-14
 • 11.12. klo 12-15

Huomaa siis, että 27.11. ei ole opetuskertaa. Vastaavasti 20.11. ja 11.12. pidettävät opetuskerrat ovat tunnin muita pidemmät.

Kurssin suorittaminen vaatii toteutustavasta johtuen aktiivista osallistumista opetuskerroille.
Yksittäiset (force majeure -tyyppiset) poissaolot voi korvata erikseen sovittavilla itsenäisillä tehtävillä.

Oppimistavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että

 • opiskelija luo selkeitä linkkejä yliopiston matematiikan kurssien ja kouluissa opetettavan sisällön välille,
 • opiskelija kehittää matemaattista sisältötietoaan osaksi pedagogista sisältötietoansa
  ja että
 • opiskelija harjaantuu ongelmalähtöiseen oppimiseen työskentelemällä aktiivisesti pienryhmässä.

Arviointi

Kurssilla ei ole tenttiä, kurssilla palautetaan oppimistehtäviä sisältävä oppimispäiväkirja sekä suoritetaan ongelmalähtöisen oppimisen raportointi.

PBL-casejen painoarvo kurssin työstä on 2/3. (PBL-caset työllistävät keskimäärin 1 op/case.)

Luentojen ja niihin liittyvän oppimislokin painoarvo kurssin työstä on 1/3.

Arviointi painotetaan em. työmäärän mukaan.

Oppimislokeissa tärkeää on matemaattisen sisällön käsittely, koulumatematiikan/oppimisen/opetuksen näkökulma sekä asian merkitys itselle eli reflektio. Loki arvioidaan Moodlesta löytyvän arviointimatriisin avulla.

PBL-caseissa on tärkeää sekä PBL-prosessiin osallistuminen ja siihen harjaantuminen että ryhmän yhteisen tuotoksen laajuus ja laadukkuus. Tämä arvioidaan raportin pohjalta Moodlesta löytyvän arviointimatriisin avulla.

Itsearviointi ja vertaispalaute on mukana seuraavasti:

Tarkemmin näihin liittyvät ajatukset käytiin yhdessä läpi 6.11.

Kurssimateriaali

Kurssiin liittyvät materiaalit päivittyvät tänne kurssin edetessä.

Luentomateriaali:

Tapaamiskertakohtaiset materiaalit:

Oheismateriaalia:

Kurssin aikataulu

Kurssi etenee seuraavasti:

Tapaamiskerta

Aihe

30.10. klo 12-14

 • kurssin aloitus ja käytännön asiat
 • PBL-työskentelyn harjoittelu

6.11. klo 12-14

 • PBL-case 1:n (analyysi) aloitus

13.11. klo 12-14

 • luento: lukualueet

20.11. klo 12-15

 • PBL-case 1:n purku
 • PBL-case 2:n (vektorit) aloitus

4.12. klo 12-14

 • luento: logiikka ja todistaminen

11.12. klo 12-15

 • PBL-case 2:n purku
 • kurssin loppuyhteenveto

Kurssin Moodle-alue

Kurssilla on Moodle-alue, jota käytetään keskusteluun tapaamisten ulkopuolella sekä tehtävien palautuksiin.

 

Ilmoittaudu kurssille

Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.