Opettajalinjan peruskurssi, syksy 2015

Last modified by jkhannul@helsinki_fi on 2024/03/27 10:49

Opettajalinjan peruskurssi, syksy 2015

 

Laajuus: 12 op

Tyyppi: Syventävä opinto

Opetus: Opettajalinjan peruskurssia ei enää järjestetä. Vastaavan opintokokonaisuuden voi suorittaa tekemällä 12 opintopisteen edestä matematiikan opetuksen syventäviä kursseja. Esimerkiksi syksyllä 2015 vaadittavat opintopisteet saa kokoon suorittamalla kurssit Johdatus matematiikan opetuksen tutkielmiin, Lukiomatematiikka ja Yliopistomatematiikka aineenopettajan näkökulmasta.