78407

Last modified by matl_www@helsinki_fi on 2024/03/27 10:02

Tilastotieteen erikoiskurssi

Tämä on merkintä kursseille, joille ei ole annettu omaa kurssikoodia.

Kurssikoodi

57429. Oodiin merkitty koodi voi poiketa tästä koodista.

Kurssisivut

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Yleinen tilastotiede

Aikasarja-analyysi ja ekonometria

Biometria

Yhteiskuntatilastotiede