Painotusmenetelmät surveyssä, kevät 2009

Last modified by selaakso@helsinki_fi on 2024/03/27 09:59

Painotusmenetelmät (lähinnä surveydatassa), kevät 2009

Voit lähettää kurssia koskevia tiedusteluita luennoitsijalle: Seppo.Laaksonen 'at' Helsinki.Fi

Luennoitsija

Seppo Laaksonen

Laajuus

4-8 op. Kurssin tentistä ja tehtävistä selviytyminen tuottaa 4 op. Lisätöillä, sekä teoriaa että empiriaa sisältävillä määrää voi nostaa.

Tyyppi

On perusluonteeltaan syventävä opintojakso koskien sekä maisteriopintoja että jatko-opintoja, mutta esteitä ei ole käyttää sitä aineopinnoissa tai survey- tms. alaa koskevan tutkimuksen edistämisessä. Toki kurssilla on myös yleissivistävä luonne. Rohkeasti mukaan vaan.

Kurssilla selviämistä helpottaa suuresti, jos hallitsee survey-metodiikan perusteet esimerkiksi vastaavan kurssin laajuisena. Otantamenetelmien perusteiden hallinta ilman edellistäkin on myös hyvä pohja. Vähintään on hyvä ymmärtää tilastotieteen perusteet hyvin ml. keskeisten tunnuslukujen estimointi ja tilastollisten mallien ideat. 

Luento- ja muut oppimisajat

Perusluennot ja harjoitukset kolmena peräkkäisenä keskiviikkona Kumpulan Exactumin atk-luokassa C128 klo 16-19, alkaen 28.1. ja siis päättyen 11.2. Luentoihin liittyy siis aina atk-luokkaharjoituksia; niitä on lisäksi klo 14 väliperjantaina ja klo 16 välimaantaina. Käytännön syistä pääväline atk:ssa on SAS vaikka hyvä osaaja voinee selvitä muullakin vaihtoehdolla. Kertaus- ja evaluointitilaisuus pidetään samassa paikassa ke 25.2. klo 16-19. Ensimmäinen tentti on sitä seuraavanana perjantaina 27.2. klo 16-19 Exactumin salissa D123. Tämän jälkeen tenttiä voi laitoksen yleistenteissä alkaen 3.3.. Tentti ei ole erityisen laaja, vaan keskittyy asioihin joita ei ole hyvin voitu harjoituksilla tehdä. Suoritukseen sisältyy se, että perusharjoitukset on tehty.

Lisätyöt ja lisäopintopisteet voidaan hankkia laajentaen perusharjoituksia ja mielellään käyttäen muitakin datoja ja mahdollisesti erityisohjelmistoja, kirjallisuusreferointia ym kuten kunkin kanssa sovitaan.

Kurssin luonteesta

Survey-metodiikan kurssilla on esitelty lyhyesti survey-aineiston painotusmenetelmät poikkileikkaustilanteessa. Siinä yhteydessä yksityiskohtainen tarkastelu on sivuutettu. Tällä kurssilla kerrataan survey-metodiikan kurssin anti mutta syvennetysti sekä siten että perusratkaisut osataan toteuttaa oikeaa dataa käsittelemällä. Poikkileikkausaineiston tärkeimmät painotusvaihtoehdot perustuvat toisaalta otanta-asetelmaan sekä otannan jälkeisiin tapahtumiin surveyssä, toisaalta muihin tarpeisiin painottaa tilastoyksiköitä. Jälkimmäisistä tyypillisiä ovat monikansallisten surveyden maan suuruutta kuvastavat painot ja yritysaineistoissa yritysten suuruutta kuvaavat painot. Edellisessä vaihtoehdossa otanta voi olla myös 100%:nen. Otoksen jälkeen aineisto muuttuu, johtuen ylipeitosta, vastauskadosta (yksikköpohjainen ja eräpohjainen) sekä myös alkuperäisen otosaineiston luokitusvirheistä. Siksipä on tarpeen muodostaa uusia painoja jotta estimaattien harhaa saadaan oikaistuksi. Kurssilla tulee myös esille estimaatin tarkkuus tässä uudessa tilanteessa. Lienee helppo päätellä, että tarkkuus heikkenee ilman erityistoimintoja, jos aineisto supistuu tai virheitä havaitaan.

Poikkileikkaustilanteen lisäksi tarkastellaan pitkittäistilanteita, siis survey-aineiston seurantatilanteiden painotusvaihtoehtoja. Ne ovat tavallaan erityistilanteita pitkittäisistä eikä aina löydy edes ideaalipainoja.

Luonnollisesti  tutkitaan myös miten erilaiset painot vaikuttavat estimaatteihin ja keskivirheisiin, nämä sekä yksinkertaisissa että monimutkaisissa otantatilanteissa. Tarkastelut koskevat sekä perustunnuslukuja että mallien estimaatteja. Keskustelemme myös usein kiistaa aiheuttaneista tilanteista, joihin kuuluu se, onko painoja syytä käyttää ollenkaan vai pitääkö aina käyttää painoja? Empiirisin havainnoin näemme mitä eroja on.

Kurssin taustakirjallisuudesta on luettelo oheisessa liitteessä. http://wiki.helsinki.fi/download/attachments/32154568/Painotus-juttuja.doc

Harjoituskokonaisuudet ovat ohessa    http://wiki.helsinki.fi/download/attachments/32154568/HY_SMT_2009.zip 

http://wiki.helsinki.fi/download/attachments/32154568/HY_Painot_2009.zip

Harjoituksen 9 ohjelmallinen perusratkaisu löytyy täältä. 

http://wiki.helsinki.fi/download/attachments/32154568/Painotuskurssin+teht%C3%A4v%C3%A4n+9+ohjelma.doc

Luentomateriaali on http://wiki.helsinki.fi/download/attachments/32154568/Painotusmenetelm%C3%A4t_HY_2009_Seppo.pdf

tässä.

Käypä kaikkien kimppuun sopivasti rinnakkain. 

Ilmoittaudu